PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ใช้งาน google chart ตัวใหม่สร้าง poll อย่างง่าย

03 August 2011 By Ninenik Narkdee
poll google chart

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ poll google chart อ่านวิธีการใช้งานอย่างโปรได้ด้วยตัวเองที่ 

 
http://code.google.com/apis/chart/interactive/docs/gallery/piechart.html#Data_Format
 
โค้ตและตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นแนวทางสำหรับรู้จัก และใช้งาน google chart สำหรับสร้าง แผนภูมิ
หรือกราฟ โดยในตัวอย่างจะเป็นการใช้กราฟ ประเภท pie chart หรือวงกลมที่แบ่งสัดส่วนของ
ข้อมูล โดยจะใช้แสดง จำนวนแต่ละประเภทของผลโหวด 
 
  ในตัวอย่าง จะใช้วิธีการบันทึกข้อมูลแบบเขียนไฟล์ทับ ข้อมูลเดิม เมื่อมีการโหวด
ส่วนกรณีสำหรับการใช้งานเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติมเองได้
 
เนื้อหาจะคล้ายๆ กับ บทความเรื่อง 
สร้าง poll แบบสำรวจ ด้วย ajax ใน jQuery อย่างง่าย
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=280
 
แต่ในตัวอย่างใหม่จะเขียนโค้ดให้สั้นกว่า และเป็นการใช้งาน google chart เวอร์ชั่นใหม่
 
ดาวน์โหดลไฟล์ตัวอย่างได้ที่
http://www.ninenik.com/demo/jquery_poll_google_chart/jquery_poll_google_chart.rar
 
ตัวอย่างการทำงาน
http://www.ninenik.com/demo/jquery_poll_google_chart/jquery_poll_google_chart.php
 
คุณใช้ภาษาโปรแกรมใด ในการพัฒนาเว็บไซต์
PHP
ASP.NET
ASP
C#
Perl
Python
อื่นๆ


Tags:: poll google chart


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง