ใช้ PHP สร้าง Javascript อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php javascript<?php
function al($msg){
	echo "<script type=\"text/javascript\">alert('$msg') </script>";
}
?>

เป็น ฟังก์ชั่น สำหรับแสดงข้อความเตือน คล้ายกับ คำสั่งใน Javascript

<script type="text/javascript">
	alert("test");
</script>

การใฃ้งาน

<?php
	al("test"); // จะแสดงข้อความเตือนว่า test
?>

ใช้ในกรณีที่ต้องการแจ้งเตือน
หลังจากมีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเสร็จแล้ว
เช่นมีการ เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล เสร็จแล้ว เป็นต้น

 <?
function redi(){
	echo "<script type=\"text/javascript\">";	
	echo "window.location='".$_SERVER['PHP_SELF']."'";
	echo "</script>";		
}
function redi2(){
	echo "<script type=\"text/javascript\">";	
	echo "window.location='".basename($_SERVER['PHP_SELF'])."'";
	echo "</script>";	
}	
function redi3($url){
	echo "<script type=\"text/javascript\">window.location='".$url."'</script>";		
}	
function redi4($url){
	echo "<script type=\"text/javascript\">top.location='".$url."' </script>";		
}		
function redi5($url){
	echo "<script type=\"text/javascript\">parent.location='".$url."' </script>";		
}	
?>

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับ ลิ๊งหน้าเพจใหม่
การใช้งาน

<?php
redi(); // สำหรับ Refresh หน้าเพจนั้นๆ
?>
<?php
redi2(); // สำหรับ โหลดหน้าเพจนั้นๆ ใหม่
?>
<?php
redi3("product.php"); // สำหรับลิ๊งค์ไปหน้า product.php
?>
<?php
redi4("product.php"); // สำหรับลิ๊งค์ไปหน้า product.php  กรณีไฟล์อยู่ใน iframe 
?>
<?php
redi5("product.php"); // สำหรับลิ๊งค์ไปหน้า product.php  กรณีไฟล์อยู่ใน frameset
?>	

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: php javascriptURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ