ใช้ css กำหนด media print ให้ ไม่แสดง ปุ่มสั่งพิมพ์ print หน้าเอกสารที่ต้องการ

06 June 2009 By Ninenik Narkdee
css พิมพ์ print

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ css พิมพ์ printกรณีเมื่อมีปุ่มสำหรับกดสั่งพิมพ์หน้าเว็บเพจ หรือหน้ารายงาน ตัวอย่างเช่น


เราสามารถกำหนด ไม่ให้แสดงปุ่มดังกล่าว ในหน้าที่พิมพ์ได้ โดยการใช้ attribute ชื่อ media โดยกำหนด media="print" ดังนี้


แล้วกำหนดการ properties ที่ชื่อ display เป็น none ให้กับ element นั้นๆ ในตัวอย่างนี้กำหนดให้ไม่แสดงแท็ก input เมื่อมีการพิมพ์อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: print พิมพ์ cssURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ