ใช้ jQuery สร้าง การเลื่อนโฟกัส ของ textbox ด้วยลูกศร บนแป้นพิมพ์ คีบอร์ด keyboard

20 March 2010 By Ninenik Narkdee
keyboard เลื่อน focus jquery textbox

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ keyboard เลื่อน focus jquery textboxการเลื่อนโฟกัส ของ textbox ด้วยลูกศร บนแป้นพิมพ์  กรณีที่มีจำนวน textbox จำนวนมาก
จะทำให้เกิดความสะดวก ในการกรอกข้อมูล ซึ้งทำให้สามารถกรอกข้อมูล อย่างต่อเนื่อง โดยไม่
ต้องใช้เมาส์ ในการกำหนดโฟกัส ของ textbox ที่ต้องการกรอกข้อมูล แต่ใช้วิธีการ เลื่อนลูกศร
ซ้าย ขวา ขึ้น ลง ในแป้นพิมพ์

CSS ตัวอย่าง

<style type="text/css">
table.myTable input{
	width:50px;
}
</style>

HTML ตัวอย่าง

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <table class="myTable" width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tr>
   <td width="25%" align="center"><input type="text" name="data" id="data" /></td>
   <td width="25%" align="center"><input type="text" name="data2" id="data2" /></td>
   <td width="25%" align="center"><input type="text" name="data3" id="data3" /></td>
   <td width="25%" align="center"><input type="text" name="data4" id="data4" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="center"><input type="text" name="data5" id="data5" /></td>
   <td align="center"><input type="text" name="data6" id="data6" /></td>
   <td align="center"><input type="text" name="data7" id="data7" /></td>
   <td align="center"><input type="text" name="data8" id="data8" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="center"><input type="text" name="data9" id="data9" /></td>
   <td align="center"><input type="text" name="data10" id="data10" /></td>
   <td align="center"><input type="text" name="data11" id="data11" /></td>
   <td align="center"><input type="text" name="data12" id="data12" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="center"><input type="text" name="data13" id="data13" /></td>
   <td align="center"><input type="text" name="data14" id="data14" /></td>
   <td align="center"><input type="text" name="data15" id="data15" /></td>
   <td align="center"><input type="text" name="data16" id="data16" /></td>
  </tr>
 </table>
</form>

 

jQuery Code ตัวอย่าง

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	var objSet=$("table.myTable").find("input"); // กำหนด ส่วน หรือขอบเขต การจัดการ
	objSet.eq(0).focus(); // กำหนดให้โฟกัสไปที่ ตัวแรก
	objSet.keyup(function(event){
		var len_obj=objSet.length;
		var now_id=objSet.index($(this));
		var row_len=$(this).parents("tr").find("input").length;
		var navCode=event.keyCode;
		switch(navCode){
			case 37:
				objSet.eq(now_id-1).focus();
				break;
			case 38:
				if(now_id>=row_len){
					objSet.eq(now_id-row_len).focus();
				}
				break;
			case 39:
				objSet.eq(now_id+1).focus();
				break;
			case 40:
				objSet.eq(now_id+row_len).focus();
				break;
		}
	});
});
</script>

 อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: textbox keyboard focus jquery เลื่อนURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ