ใช้ php ดึงรูปภาพ จากโฟลเดอร์ มาแสดง พร้อม เทคนิค แบ่งหน้า

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
แบ่งหน้า ดึงรูปภาพ php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ แบ่งหน้า ดึงรูปภาพ phpตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ เป็นวิธีการดึงรูปภาพ ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ มาแสดง โดยจะเรียงลำดับการแสดงตามชื่อของรูปภาพ
 

<?php
$allowed_types=array('jpg','jpeg','gif','png');
$dir    ="img_pic/";
$files1 = scandir($dir);
foreach($files1 as $key=>$value){
	if($key>1){
		$file_parts = explode('.',$value);
		$ext = strtolower(array_pop($file_parts));
		if(in_array($ext,$allowed_types)){
			echo "<img style='width:100px;' src='".$dir.$value."'/>&nbsp;";	
		}

	}
}
?> 

ตัวอย่าง
http://www.ninenik.com/demo/scan_image_in_folder.php

นอกจากนี้สามารถ นำโค้ดข้างต้น มาประยุกต์ เช่น ในโฟลเดอร์ มีรูปจำนวนมาก และต้องการนำมาแสดง ตามจำนวนที่ต้องการกำหนด เช่น แสดงครั้งละ 20 รูป พร้อมกับมีหน้าเพจ ให้เลือกดูรูปในหน้าถัดไป ศึกษาจากโค้ดด้านล่าง
 

<?php
$allowed_types=array('jpg','jpeg','gif','png');
$dir    ="img_pic/";
$files1 = scandir($dir);
$total=0; // นับจำนวนรูปทั้งหมด
$pic_path=array();
foreach($files1 as $key=>$value){
	if($key>1){
		$file_parts = explode('.',$value);
		$ext = strtolower(array_pop($file_parts));
		if(in_array($ext,$allowed_types)){
			$pic_path[]=$dir.$value;
			$total++;
			
		}

	}
}
// จำนวนรายการที่ต้องการแสดง แต่ละหน้า
$perPage = 2;

// คำนวณจำนวนหน้าทั้งหมด
$num_naviPage=ceil($total/$perPage);

// กำหนดจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของรายการแต่ละหน้าที่จะแสดง
if(!isset($_GET['page'])){
	$s_key=0;
	$e_key=$perPage;	
	$_GET['page']=1;
}else{
	$s_key=($_GET['page']*$perPage)-$perPage;
	$e_key=$perPage*$_GET['page'];
	$e_key=($e_key>$total)?$total:$e_key;
}
for($i=1;$i<=$num_naviPage;$i++){
	echo "  || <a href=\"?page=".$i."\">Page $i</a>";	
}
echo "<hr>";

// แสดงรายการ
for($indexPicture=$s_key;$indexPicture<$e_key;$indexPicture++){

		echo "<img style='width:100px;' src='".$pic_path[$indexPicture]."'/>&nbsp;";	
}

// แสดงหน้าปัจจุบัน
echo "<br>Page:".$_GET['page'];
?> 

ตัวอย่าง
http://www.ninenik.com/demo/scan_image_in_folder_page.phpกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ