ใช้ php ดึงรูปภาพ จากโฟลเดอร์ มาแสดง พร้อม เทคนิค แบ่งหน้า

18 August 2010 By Ninenik Narkdee
แบ่งหน้า php ดึงรูปภาพ

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ แบ่งหน้า php ดึงรูปภาพตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ เป็นวิธีการดึงรูปภาพ ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ มาแสดง โดยจะเรียงลำดับการแสดงตามชื่อของรูปภาพ
 

<?php
$allowed_types=array('jpg','jpeg','gif','png');
$dir    ="img_pic/";
$files1 = scandir($dir);
foreach($files1 as $key=>$value){
	if($key>1){
		$file_parts = explode('.',$value);
		$ext = strtolower(array_pop($file_parts));
		if(in_array($ext,$allowed_types)){
			echo "<img style='width:100px;' src='".$dir.$value."'/>&nbsp;";	
		}

	}
}
?> 

ตัวอย่าง
http://www.ninenik.com/demo/scan_image_in_folder.php

นอกจากนี้สามารถ นำโค้ดข้างต้น มาประยุกต์ เช่น ในโฟลเดอร์ มีรูปจำนวนมาก และต้องการนำมาแสดง ตามจำนวนที่ต้องการกำหนด เช่น แสดงครั้งละ 20 รูป พร้อมกับมีหน้าเพจ ให้เลือกดูรูปในหน้าถัดไป ศึกษาจากโค้ดด้านล่าง
 

<?php
$allowed_types=array('jpg','jpeg','gif','png');
$dir    ="img_pic/";
$files1 = scandir($dir);
$total=0; // นับจำนวนรูปทั้งหมด
$pic_path=array();
foreach($files1 as $key=>$value){
	if($key>1){
		$file_parts = explode('.',$value);
		$ext = strtolower(array_pop($file_parts));
		if(in_array($ext,$allowed_types)){
			$pic_path[]=$dir.$value;
			$total++;
			
		}

	}
}
// จำนวนรายการที่ต้องการแสดง แต่ละหน้า
$perPage = 2;

// คำนวณจำนวนหน้าทั้งหมด
$num_naviPage=ceil($total/$perPage);

// กำหนดจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของรายการแต่ละหน้าที่จะแสดง
if(!isset($_GET['page'])){
	$s_key=0;
	$e_key=$perPage;	
	$_GET['page']=1;
}else{
	$s_key=($_GET['page']*$perPage)-$perPage;
	$e_key=$perPage*$_GET['page'];
	$e_key=($e_key>$total)?$total:$e_key;
}
for($i=1;$i<=$num_naviPage;$i++){
	echo "  || <a href=\"?page=".$i."\">Page $i</a>";	
}
echo "<hr>";

// แสดงรายการ
for($indexPicture=$s_key;$indexPicture<$e_key;$indexPicture++){

		echo "<img style='width:100px;' src='".$pic_path[$indexPicture]."'/>&nbsp;";	
}

// แสดงหน้าปัจจุบัน
echo "<br>Page:".$_GET['page'];
?> 

ตัวอย่าง
http://www.ninenik.com/demo/scan_image_in_folder_page.phpกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: ดึงรูปภาพ php แบ่งหน้าURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ