CSS กับการตกแต่งกรอบรูปภาพ

เขียนเมื่อ 15 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
css รูปภาพ

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ css รูปภาพCSS Code

<style type="text/css">
.photo {
	margin: 30px;
	position: relative;
	width: 180px;
	height: 130px;
	float: left;
}
.photo img {
	background: #fff;
	border: solid 1px #ccc;
	padding: 4px;
}
.photo span {
	width: 20px;
	height: 18px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: 12px;
	left: 12px;
	background: url(images/digg-style.gif) no-repeat;
}
.photo a {
	text-decoration: none;
}

.sample1 span {
	width: 28px;
	height: 21px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: -12px;
	left: 90px;
	background: url(images/pin.png) no-repeat;
}

.sample2 span {
	width: 77px;
	height: 27px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: -12px;
	left: 50px;
	background: url(images/tape.png) no-repeat;
}

.sample3 span {
	width: 30px;
	height: 60px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: -5px;
	left: -2px;
	background: url(images/paper-clip.png) no-repeat;
}

.sample4 span {
	width: 115px;
	height: 32px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: -13px;
	left: 30px;
	background: url(images/tape2.png) no-repeat;
}

.sample5 span {
	width: 216px;
	height: 166px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: -17px;
	left: -18px;
	background: url(images/gold-frame.png) no-repeat;
}

.sample6 span {
	width: 189px;
	height: 137px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: -5px;
	left: -5px;
	background: url(images/cut-corner.png) no-repeat;
}

.sample7 span {
	width: 170px;
	height: 120px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: 0;
	left: 0;
	background: url(images/round-corner.png) no-repeat;
}
.sample7 img {
	border: none;
	padding: 0;
}

.sample8 span {
	width: 170px;
	height: 120px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: 5px;
	left: 6px;
	background: url(images/round-corner.png) no-repeat;
}
.sample8 img {
	border: none;
	padding: 5px 6px 6px;
	background: url(images/round-bg.gif) no-repeat;
}

.sample9 span {
	width: 170px;
	height: 120px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: 6px;
	left: 7px;
	background: url(images/stamp-pattern.png) no-repeat;
}
.sample9 img {
	border: none;
	padding: 6px 7px 7px;
	background: url(images/stamp-bg.gif) no-repeat;
}

.sample10 span {
	width: 181px;
	height: 134px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: -6px;
	left: -6px;
	background: url(images/brush-border.png) no-repeat;
}
.sample10 img {
	border: none;
	padding: 0;
}

.sample11 span {
	width: 122px;
	height: 72px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: -22px;
	left: -15px;
	background: url(images/floral-corner.png) no-repeat;
}

.sample12 span {
	width: 186px;
	height: 137px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: 2px;
	left: 2px;
	background: url(images/watercolor-top.png) no-repeat;
}
.sample12 img {
	border: none;
	padding: 9px 12px 12px 11px;
	background: url(images/watercolor-bg.png) no-repeat;
}

.sample13 span {
	width: 170px;
	height: 120px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: 0;
	left: 0;
	background: url(images/mask.png) no-repeat;
}
.sample13 img {
	border: none;
	padding: 0;
}

.sample14 span {
	width: 170px;
	height: 84px;
	display: block;
	position: absolute;
	top: 5px;
	left: 5px;
	background: url(images/glossy-gradient.png);
}

</style>


<!--[if lt IE 7]>
<style type="text/css">

.photo span { behavior: url(iepngfix.htc); cursor: pointer; }

.sample12 img {
	background: url(images/watercolor-bg.gif) no-repeat;
}

</style>
<![endif]-->

HTML Code

<div class="photo">
	<a href="#"><span></span><img src="images/11.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample1">
	<a href="#"><span></span><img src="images/9.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample2">
	<a href="#"><span></span><img src="images/13.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample3">
	<a href="#"><span></span><img src="images/2.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample4">
	<a href="#"><span></span><img src="images/9.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample5">
	<a href="#"><span></span><img src="images/6.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample6">
	<a href="#"><span></span><img src="images/10.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample7">
	<a href="#"><span></span><img src="images/12.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample8">
	<a href="#"><span></span><img src="images/14.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample9">
	<a href="#"><span></span><img src="images/5.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample10">
	<a href="#"><span></span><img src="images/4.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample11">
	<a href="#"><span></span><img src="images/8.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample12">
	<a href="#"><span></span><img src="images/9.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample13">
	<a href="#"><span></span><img src="images/13.jpg" alt="image" /></a>
</div>

<div class="photo sample14">
	<a href="#"><span></span><img src="images/5.jpg" alt="image" /></a>
</div>

ดาวน์โหลดรูปภาพประกอบ ดาวน์โหลดรูปภาพประกอบ

ตัวอย่างผลลัพธ์

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ