CSS สร้างเมนูแนวนอน 2 ชั้นโดยไม่ใช้ javascript และตาราง table

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
javascript เมนู css แนวนอน

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ javascript เมนู css แนวนอนCSS สร้างเมนูแนวนอน 2 ชั้นโดยไม่ใช้ javascript และตาราง table

CSS Code

<style type="text/css">
ul.v_menu{ /* กำหนดขอบเขตของเมนู */
	list-style:none;
	margin:0px;
	padding:0px;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", Vanessa;
	font-size:12px;
}
ul.v_menu > li{ /* กำหนดรูปแบบให้กับเมนูหลัก */
	display:block;
	width:150px;
	height:20px;
	text-indent:5px;
	background-color:#FFCC00;
	border:1px #006633 inset;
	float:left;
	text-align:center;
}
ul.v_menu > li:hover{ /* กำหนดรูปแบบให้กับเมนูเมื่อมีเมาส์อยู่เหนือ */
	display:block;
	width:150px;
	height:20px;
	text-indent:5px;
	background-color:#FFFFCC;
	border:1px #006633 inset;
	float:left;
	text-align:center;	
}
ul.v_menu > li > a,ul.v_menu > li > ul > li > a{ /* กำหนดรูปแบบให้กับลิ้งค์ */
	text-decoration:none;
	color:#666666;
	line-height:20px;
}
ul.v_menu > li > ul{ 
	display:none;
	list-style:none;
	margin:0px;
	padding:0px;
}
ul.v_menu > li:hover > ul { 
	display:block;
	width:150px;
}	
ul.v_menu > li > ul > li{ /* กำหนดรูปแบบให้กับเมนูย่อย */
	display:block;
	width:150px;
	height:20px;
	text-indent:5px;
	background-color:#FFFFCC;
	border:1px #F4F4F4 solid;
	float:left;
	text-align:center;
}
ul.v_menu > li > ul > li:hover{ /* กำหนดรูปแบบให้กับเมนูย่อยเมื่อเมาส์อยู่เหนือ */
	display:block;
	width:150px;
	height:20px;
	text-indent:5px;
	background-color:#F4F4F4;
	border:1px #F4F4F4 solid;
	float:left;
	text-align:center;
}
</style>

HTML Code

<ul class="v_menu">
	<li><a href="#">Link menu item 1</a>
		<ul>
			<li><a href="#">Sub menu item 1</a></li>
			<li><a href="#">Sub menu item 2</a></li>
			<li><a href="#">Sub menu item 3</a></li>
			<li><a href="#">Sub menu item 4</a></li>
		</ul>	
	</li>
	<li><a href="#">Link menu item 2</a></li>
	<li><a href="#">Link menu item 3</a>
		<ul>
			<li><a href="#">Sub menu item 1</a></li>
			<li><a href="#">Sub menu item 2</a></li>
			<li><a href="#">Sub menu item 3</a></li>
			<li><a href="#">Sub menu item 4</a></li>		
			<li><a href="#">Sub menu item 5</a></li>
			<li><a href="#">Sub menu item 6</a></li>
			<li><a href="#">Sub menu item 7</a></li>
			<li><a href="#">Sub menu item 8</a></li>	
		</ul>		
	</li>
	<li><a href="#">Link menu item 4</a></li>			
</ul>

ดูตัวอย่าง


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ