PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


Code เกี่ยวกับ การหาวันข้างหน้า

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
next day หาวันข้างหน้า php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ next day หาวันข้างหน้า php <?php 
echo strtotime ("now"), "n"; 
echo strtotime ("10 September 2000"), "n"; 
echo strtotime ("+1 day"), "n"; 
echo strtotime ("+1 week"), "n"; 
echo strtotime ("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"), "n"; 
echo strtotime ("next Thursday"), "n"; 
echo strtotime ("last Monday"), "n"; 
?>

เราสามารถหาวันเวลาข้างหน้าด้วยฟังก์ชั่น strtotime

ตัวอย่างเช่น

อักสามเดือนข้างหน้าจะตรงกับวันที่ใด

 <?php
     $now=time(); // timestamp ของวันที่ปัจจุบัน
     $next_3_month=date("d-M-Y",strtotime("next 3 month",time())); // วันที่อีก 3 เดือนข้างหน้า		
  ?>	


Tags:: php next day หาวันข้างหน้า


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง