Google map API v.3 กับ jQuery ลากจุดหา พิกัด ค่า latitude และ longitude

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery google map หาพิกัด

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery google map หาพิกัดตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ จะคล้ายกับใน หัวข้อ

https://www.ninenik.com/สร้างฟอร์ม_ดึง_พิกัด_ค่า_latitude_และ_longitude_จาก_google_map_-270.html

แต่เป็นการนำมาใช้กับ Google map API v.3 ซึ่งทาง google เขาบอกว่าเร็วกว่าเวอร์ชันก่อน ๆ
โดยในเวอร์ชัน 3 ไม่ต้องกำหนด API Key
รูปแบบการเขียน จะแตกต่างจากเวอร์ชัน ก่อนหน้าบ้าง
แต่เค้าโครงการเขียนจะคล้ายเดิม

จะมีบทความเกี่ยวกับ Google map API มาให้ได้อ่าน และนำไปประยุกต์ใช้ ถ้ามีความเห็น หรือแนวคิดในการประยุกต์
ใช้งาน แนะนำไว้ที่ comment ด้านล่าง

สำหรับมืออาชีพ หรือ โปรอยู่แล้ว เข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/basics.html

สำหรับมือใหม่ เรียนรู้ และประยุกต์ไปพร้อมกัน ได้ที่นี่ www.ninenik.com (จะใช้งานร่วมกับ jQuery เสมอ)

ตัวอย่างโค้ด และคำอธิบาย จะเขียนเป็นคอมเม้นไว้ในโค้ด ตามบรรทัด

 
Latitude
Longitude
Zoom

 

ตัวอย่างโค้ด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;
/*	margin-top:100px;*/
}
</style>


</head>

<body>
 <div id="map_canvas"></div>
 <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:550px;"> 
 <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action=""> 
  Latitude 
  <input name="lat_value" type="text" id="lat_value" value="0" /> <br />
  Longitude 
  <input name="lon_value" type="text" id="lon_value" value="0" /> <br />
 Zoom 
 <input name="zoom_value" type="text" id="zoom_value" value="0" size="5" /> 
 <br />
 <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" /> 
 </form> 
</div> 
 
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
	
	var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
		position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
		map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
		draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้
		title:"คลิกลากเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
	});
	
	// กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อสิ้นสุดการลากตัว marker ให้ทำงานอะไร
	GGM.event.addListener(my_Marker, 'dragend', function() {
		var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย
    map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker		
    $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value
    $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value 
    $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value
	});		

	// กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom
	GGM.event.addListener(map, 'zoom_changed', function() {
		$("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 	
	});

}
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>

    เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-06-2017


อ่านเนื้อหาเกี่ยวเนื้องเพิ่มเติมที่


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ