กำหนดอายุ ของ ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 2

เขียนเมื่อ 10 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php cookie php กำหนดอายุตัวแปร cookie

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php cookie php กำหนดอายุตัวแปร cookie

ดูแล้ว 12,948 ครั้ง
ตัวแปร cookie หาก ไม่มีการกำหนดวันหมดอายุ ค่าของตัวแปร จะอยู่จนกว่า จะมีการ
ปิดบราวเซอร์ 
ดังนั้น การกำหนดอายุ ของตัวแปร cookie ใดๆ ย่อมขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ตัวแปร cookie นั้นด้วย
 
รูปแบบ การใช้งาน cookie ที่อาจเคยได้เห็นผ่านตามา เช่น
- การกำหนด cookie ให้จดจำค่า ชื่อ username และ password 
- การกำหนด cookie เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการ กำหนดภาษา ของหน้าเว็บเพจ
- การกำหนด cookie เพื่อใช้สำหรับเก็บค่า รายการสินค้า บทความ หรือเนื้อหาที่เปิดดูล่าสุด
อื่นๆ เป็นต้น
 
วิธีกำหนดอายุของ ตัวแปร cookie ด้วย php
 
<?php
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()+3600); // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
จาดโค้ดตัวอย่างด้านบน อายุของตัวแปร cookie คือ time()+3600 คือเวลาปัจจุบัน บวกไปอีก 3600 
วินาที หรือก็คือ มีอายุ 1 ชั่วโมง
 
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เราสามารถประยุกต์ เพิ่มเติมได้ดังนี้
 
ตัวอย่างประยุกต์ เป็น วัน
 
<?php
// ตัวอย่างประยุกต์ เป็น วัน ตัวอย่างมีอายุ 10 วัน
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	$ck_expire_day=10; // กำหนดวันที่ต้องการ ให้ตัวแปร cookie
	$ck_expire=time()+($ck_expire_day*60*60*24); // กำหนดคำนวณ วินาทีต่อวัน
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",$ck_expire); // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
ตัวอย่างประยุกต์ เป็น ชั่วโมง
 
<?php
// ตัวอย่างประยุกต์ เป็น ชั่วโมง ตัวอย่าง มีอายุ 3 ชั่วโมง
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	$ck_expire_hour=3; // กำหนดจำนวนชั่วโมง ให้ตัวแปร cookie
	$ck_expire=time()+($ck_expire_hour*60*60); // กำหนดคำนวณ วินาทีต่อชั่วโมง
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",$ck_expire); // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
ตัวอย่างประยุกต์ เป็น นาที
 
<?php
// ตัวอย่างประยุกต์ เป็น นาที ตัวอย่าง มีอายุ 5 นาที
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	$ck_expire_minute=5; // กำหนดจำนวนนาที ให้ตัวแปร cookie
	$ck_expire=time()+($ck_expire_minute*60); // กำหนดคำนวณ วินาทีต่อนาที
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",$ck_expire); // กำหนดตัวแปร		
}
?>
 
 
การกำหนดอายุ ของตัวแปร cookie สามารถประยุกต์ ใช้ในการ ล้างค่า ตัวแปร cookie
ได้ โดยการ กำหนดเวลาหมดอายุ เป็น ค่าตัวเลขในอดีต
 
ตัวอย่างโค้ด การล้างค่าตัวแปร cookie ด้วยการกำหนด วันหมดอายุ
 
<?php
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()-3600); // กำหนดตัวแปร	
?>
 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 12-03-2020


การกำหนดวันหมดอายุ โดยใช้คำสั่ง strtotime()

เราสามารถกำหนดวั้นหมดอายุ ให้กับตัวแปร cookie ได้ง่าย โดยใช้การจัดการเกี่ยวกับวันที่
อาศัยรูปแบบตามบทความด้านล่าง
 
การใช้งานรูปแบบข้อความวันที่และเวลา กับฟังก์ชั่น strtotime() ใน php http://niik.in/800
 
<?php
setcookie("cookie1", "ทดสอบ", strtotime("+45 day")); // หมดอายุใน 45 วัน ข้างหน้า 
setcookie("cookie1", "ทดสอบ", strtotime("+6 month")); // หมดอายุในอีก 6 เดือน ข้างหน้า
setcookie("cookie1", "ทดสอบ", strtotime("+30 minute")); // หมดอายุใน 30 นาที ข้างหน้า 
setcookie("cookie1", "ทดสอบ", strtotime("+80 second")); // หมดอายุใน 80 วินาที ข้างหน้า 
?>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ