Functions ลบไฟล์

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php ลบไฟล์ function

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ลบไฟล์ functionฟังก์ชั่นลบไฟล์อย่างง่าย
 <?php
  unlink("images/test.jpg"); // ฟังก์ชั่นลบไฟล์ที่มี พาธ images/test.jpg
?>
ฟังก์ชั่นลบไฟล์แบบประยุกต์ สามารถลบไฟล์และโฟลเดอร์ได้
 <?php
function fulldelete($location) {  
  if (is_dir($location)) {  
    $currdir = opendir($location);  
    while ($file = readdir($currdir)) {  
      if ($file <> ".." && $file <> ".") {  
        $fullfile = $location."/".$file;  
        if (is_dir($fullfile)) {  
          if (!fulldelete($fullfile)) {  
            return false;  
          }  
        } else {  
          if (!unlink($fullfile)) {  
            return false;  
          }  
        }  
      }  
    }  
    closedir($currdir);  
    if (! rmdir($location)) {  
      return false;  
    }  
  } else {  
    if (!unlink($location)) {  
      return false;  
    }  
  }  
  return true;  
} 
 ?>

การใช้งาน
 <?php
	fulldelete($location); // กำหนด $location เป็นตำแหน่งไฟล์หรือโฟลเดอร์
?>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ