เพิ่มความสะดวก การ insert update delete ข้อมูล ของ mysql ด้วย php function

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php mysql

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php mysql

ดูแล้ว 79,680 ครั้ง
สำหรับคนที่ต้องการ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานคำสั่ง sql ที่ใช้บ่อย เช่น การ insert update หรือ
delete ข้อมูล มีเนื้อหาในการลดขั้นตอนและความยุ่งยาก ในการใช้คำสั่งเหล่านี้ สามารถเข้าไปอ่าน และศึกษาวิธีการใช้งานได้จาก เว็บไซต์ต้นฉบับที่

http://www.jdmweb.com/resources/favmysql  ภาษาอังกฤษ

และถ้าหากต้องการความสะดวกที่มากกว่า ดาวน์โหลดไฟล์ พร้อมปรับใช้งาน ได้ที่

https://www.ninenik.com/download/db_connect.rar

หลังจากดาวน์โหลดแล้วให้แตกไฟล์ และก็อบปี้ไฟล์ db_connect.php ไว้ใช้งาน

ในไฟล์ข้างต้นประกอบด้วย ฟังก์ชั่นต่างๆ ให้ปรับแก้ ข้อมูลการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ในฟังก์ชัน
connect() ในตำแหน่งดังโค้ดด้านล่าง
 

// ฟังก์ชันสำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
function connect()
{
 // เริ่มต้นส่วนกำหนดการเชิ่อมต่อฐานข้อมูล //
 $HOST="localhost"; // ชื่อ server หรือ domain name ปกติใช้ localhost
 $PORT=""; // กำหนดหรือไม่ก็ได้
 $DB_USER="root"; // ชื้อผู้ใช้
 $DB_PWD="test"; // รหัสผ่าน
 $DB_NAME="test";	 // ชื่อฐานข้อมูล
 // สิ้นสุุดส่วนกำหนดการเชิ่อมต่อฐานข้อมูล // 
 $DB_HOST=(!empty($PORT)) ? $HOST.":".$PORT : $HOST;
 if(@mysql_connect($DB_HOST,$DB_USER,$DB_PWD)){
	 $conServ=@mysql_select_db($DB_NAME) or die("SQL Error: <br>".mysql_error());	 
 }else{
	 die("SQL Error: <br>".mysql_error());	 
 }
}

หลังจากกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว เราจะได้ไฟล์ db_connect.php สำหรับใช้งาน
โดยในไฟล์ db_connect.php ประกอบไปด้วยฟังก์ชัน
// ฟังก์ชันสำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
function connect()
//  ฟังก์ชันสำหรับคิวรี่คำสั่ง sql
function query($sql)
//  ฟังก์ชัน select ข้อมูลในฐานข้อมูลมาแสดง
function select($sql)
//  ฟังก์ชันสำหรับการ insert ข้อมูล
function insert($table,$data)
//  ฟังก์ชันสำหรับการ update ข้อมูล
function update($table,$data,$where)
//  ฟังก์ชันสำหรับการ delete ข้อมูล
function delete($table, $where)
// ฟังก์ชันสำหรับแสดงรายการฟิลด์ในตาราง
function listfield($table)

ตัวอย่างการใช้งาน ฟังก์ชัน query() สำหรับ set character set ให้กับฐานข้อมูลที่ดึงมาแสดง
 

<?php
include("db_connect.php"); // incude ครั้งเดียวในไฟล์ที่เรียกใช้งาน
connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$sql="SET CHARACTER SET UTF8";
query($sql);
?>

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง select() สำหรับดึงข้อมูลมาแสดง ใช้ได้ทั้งดึงข้อมูลมาแค่ รายการเดียว หรือวนลูปแสดงข้อมูล
 

<?php
include("db_connect.php"); // incude ครั้งเดียวในไฟล์ที่เรียกใช้งาน
connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$sql="SELECT * FROM province_tmp ORDER BY province_id DESC LIMIT 2";
$qr=select($sql); // select ข้อมูลในฐานข้อมูลมาแสดง
$total=count($qr);	// จำนวนรายการทั้งหมด ที่ select
$i=0; // จำเป็นต้องกำหนด
while($i<count($qr)) // วนลูปแสดงข้อมูล 
{
	$rs=$qr[$i]; // จำเป็นต้องกำหนด
	echo	 $rs['province_id']."<br>";
	echo	 $rs['province_name']."<br>";
	echo	 $rs['province_lat']."<br>";
	echo	 $rs['province_lon']."<br><hr>";
	$i++; // จำเป็นต้องกำหนด
}
?>
<?php
include("db_connect.php"); // incude ครั้งเดียวในไฟล์ที่เรียกใช้งาน
connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$sql="SELECT * FROM province_tmp ORDER BY province_id DESC LIMIT 2";
$qr=select($sql); // select ข้อมูลในฐานข้อมูลมาแสดง กรณีดึงมาแค่รายการแรกรายการเดียว
$rs=$qr[0]; // จำเป็นต้องกำหนด
echo	 $rs['province_id']."<br>";
echo	 $rs['province_name']."<br>";
echo	 $rs['province_lat']."<br>";
echo	 $rs['province_lon']."<br><hr>";
?>

ตัวอย่างการใช้งาน ฟังก์ชัน listfield() สำหรับแสดงฃื่อฟิลด์ของตารางที่ต้องการ ส่วนนี้เป็นฟังก์ชัน
ที่เพิ่มเติมจากต้นฉบับ สร้างตัวแปร array ไว้ใช้งานกับ ฟังก์ชัน insert และ update

<?php
include("db_connect.php"); // incude ครั้งเดียวในไฟล์ที่เรียกใช้งาน
connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
listfield("province_tmp"); // province_tmp คือชื่อตารางที่ต้องการ แสดงชื่อฟิลด์
// เมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วให้ comment คำสั่งนี้ไว้ 
// listfield("province_tmp");
?>

 

เมื่อเราเรียกใช้คำสั่งนี้จะได้ echo รูปแบบข้อความต่อไปนี้

$data=array(
"province_id"=>"value0",
"province_name"=>"value1",
"province_lat"=>"value2",
"province_lon"=>"value3",
"province_zoom"=>"value4",
);

เราสามารถก็อบปี้รูปแบบนี้ไปใช้ในฟังก์ชัน insert และ update เมื่อได้ค่าที่ต้องการเราก็ปิดฟังก์นี้ไป
 

ตัวอย่างการใช้งาน ฟังก์ชัน insert() สำหรับเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล
 

<?php
include("db_connect.php"); // incude ครั้งเดียวในไฟล์ที่เรียกใช้งาน
connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$data = array(
	"province_name"=>$_POST['test'],
	"province_lat"=>"10.0015414",
	"province_lon"=>time(),
);
// insert ข้อมูลลงในตาราง province_tmp โดยฃื่อฟิลด์ และค่าตามตัวแปร array ชื่อ $data
insert("province_tmp",$data) // province_tmp คือชื่อตาราง
?>

ตัวอย่างการใช้งาน ฟังก์ชัน update() สำหรับอัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูล
 

<?php
include("db_connect.php"); // incude ครั้งเดียวในไฟล์ที่เรียกใช้งาน
connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$data = array(
	"province_name"=>"update value1",
	"province_lat"=>"update value2",
	"province_lon"=>"update value3",
);
// update ข้อมูลในตาราง province_tmp โดยฃื่อฟิลด์ และค่าตามตัวแปร array ชื่อ $data
// เงื่อนไขคือ province_id=77
update("province_tmp",$data,"province_id=77")
//update("province_tmp",$data,"province_id=".$_POST['id'])
?>

ตัวอย่างการใช้งาน ฟังก์ชัน delete() สำหรับลบ ข้อมูลในฐานข้อมูล
 

<?php
include("db_connect.php"); // incude ครั้งเดียวในไฟล์ที่เรียกใช้งาน
connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
// delete ข้อมูลในตาราง province_tmp 
// เงื่อนไขคือ province_id=77
delete("province_tmp","province_id=77")
// delete("province_tmp","province_id=".$_POST['id'])
?>

    เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-06-2017 ( เนื้อหา [เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1] นี้ไม่อัพเดท ไม่เหมาะนำไปใช้งานแล้ว)

   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 2 วันที่ 14-02-2020


เนื้อหาต่อไปนี้ เป็นเนื้อหาเก่า อาจจะไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
ลองดูที่ https://www.ninenik.com/forum_view_2398_1.html#comment_5574 เป็นแนวทางแทน


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: mysql phpURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ