แนวทาง การเลื่อนแล้ว fixed ตำแหน่งเนื้อหาที่ต้องการ ด้วย jQuery

เขียนเมื่อ 11 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ตำแหน่ง jquery การเลื่อน fixed

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ตำแหน่ง jquery การเลื่อน fixed ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ เป็นแนวทางสำหรับการสร้างส่วนของเนื้อหาให้สามารถ fixed ตำแหน่ง

เมื่อมีการเลื่อน scrollbar ของหน้าเพจนั้น ถึงตำแหน่งที่เรากำหนด และ ส่วนของเนื้อหานั้น
จะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิม เมื่อการเลื่อน scrollbar หน้าเพจนั้น ไม่เข้าเงื่อนไข
 
โค้ดทั้งหมด ดูตัวอย่าง ได้จากล๊งค์ด้านล่าง
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>fixed position when scroll</title>
<style type="text/css">
html,body{
	background-color:#CCC;
	padding:0px;
	margin:0px;	
}
div.main_test{
	position:relative;
	background-color:#999;
	margin:auto;
	width:800px;	
}
div.top_sector{
	position:relative;
	display:block;
	width:100%;
	height:75px;	
	background-color:#036;
	color:#FFF;
}
/* css ส่วนของเนื้อหาที่ต้องการในตรึง เมื่อเลือน scroll ถึงตำแหน่งที่ต้องการ */
div.my_float_div{
	position:relative;
	display:block;
	width:250px;
	height:160px;
	background-color:#DCDCF5;
	color:#000;	
	padding:5px;
}
</style>
</head>

<body>

<div class="main_test">
<div class="top_sector">Top Sector</div>
<br />
<?php 
// php สร้างบรรทัดใหม่ สำหรับทดสอบ
for($i=1;$i<=10;$i++){ ?>
<?=$i?>.<br />
<?php } ?>
<div class="my_float_div">
Data Content 1<br />
Data Content 1<br />
Data Content 1<br />
Data Content 1<br />
Data Content 1<br />
Data Content 1<br />
Data Content 1<br />
</div>
<?php
// php สร้างบรรทัดใหม่ สำหรับทดสอบ
for($i=11;$i<=100;$i++){ ?>
<?=$i?>.<br />
<?php } ?>

</div>

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
  // เงื่อนไข event เมื่อมีการเลื่อน scrollbar ในหน้าเพจ 
   $(window).scroll(function(){ 
//		เมื่อเลื่อน scroll bar หน้าเพจ ถึงตำแหน่งที่มากกว่าหรือเท่ากับตำแหน่งที่ต้องการ
//		เมื่อเลื่อน scroll bar หน้าเพจ ถึงตำแหน่ง ที่ทำให้ div
//		class ชื่อ my_float_div ชิดขอบบนพอดี หาจากคำสั่ง
//		console.log($(document).scrollTop());
     if($(document).scrollTop()>270){ 
			$(".my_float_div").css({ /* */
				'position':'fixed',
				'top':'0px'
			});
     }else{ // เลื่อนกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิม ถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไข
			$(".my_float_div").css({
				'position':'relative'
			});
     } 
   }); 	 
});
</script>


</body>
</html>
 
 
 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ