แนวทางการสร้างเมนูหลายภาษา อย่างง่ายด้วย php และ javascript

เขียนเมื่อ 11 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php เมนูภาษา javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php เมนูภาษา javascript ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ เป็นแนวทางอย่างง่าย สำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานการสร้างเว็บไซต์ เมนูหลายภาษา

โดยอาศัยการใช้การกำหนดตัวแปรแบบ Constants ด้วยคำสั่ง define() ใน php 
สำหรับการปรับแต่งหรือความต้องการที่เหนือกว่านี้ จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐาน หรือทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม
ประกอบในการนำไปประยุกต์ใช้งาน
 
ดูตัวอย่างได้ที่
 
ตัวอย่างไฟล์ จะมีแค่ 3 ไฟล์ 2 โฟลเดอร์
1.index.php ไฟล์หลักสำหรับทดสอบการแสดง
2.en/index.php ไฟล์สำหรับเมนูภาษาอังกฤษ
3.th/index.php  ไฟล์สำหรับเมนูภาษาไทย
 
 
1.index.php ไฟล์หลักสำหรับทดสอบการแสดง
<?php
// ส่วนกำหนดสำหรับการเรียกใช้เมนูภาษา ตามที่ผู้ใช้เลือก กรณีเริ่มต้น จะเป็นภาษาอังกฤษ
$pathLang=(!isset($_COOKIE['ck_lang']) || $_COOKIE['ck_lang']=="")?"en":$_COOKIE['ck_lang'];
include($pathLang."/index.php");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
</head>

<body>


<div style="margin:auto;width:600px;">
<br />
<a href="javascript:setLang('th');">Thai</a>
<a href="javascript:setLang('en');">Eng</a>
<br />
<br />
<br />
<a href="#"><?=_Home?></a> |  
<a href="#"><?=_About_Us?></a> |  
<a href="#"><?=_Contact_Us?></a> 

 </div>
<script type="text/javascript">
function setLang(langID){ //ฟังก์ชัน javascript สำหรับกำหนด ตัวแปร cookie ภาษา
	var days=365; // กำหนดจำนวนวันที่ต้องการให้จำค่า  
	var date = new Date();  
	date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));  
	var expires = "; expires="+date.toGMTString();  
	document.cookie = "ck_lang=" +langID+ "; expires=" + expires + "; path=/";  
	window.location.reload()
}
</script>
 
</body>
</html>
 
2.en/index.php ไฟล์สำหรับเมนูภาษาอังกฤษ
<?php
define("_Home","Home");
define("_About_Us","About Us");
define("_Contact_Us","Contact Us");
?>
 
3.th/index.php  ไฟล์สำหรับเมนูภาษาไทย
<?php
define("_Home","หน้าแรก");
define("_About_Us","เกี่ยวกับเรา");
define("_Contact_Us","ติดต่อเรา");
?>
 
 
 
ดาวโหลดไฟล์ตัวอย่าง อย่างง่าย ได้ที่


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ