การกำหนด ตัวแปร cookie ด้วย php ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php cookie php cookie

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php cookie php cookie คำสั่งอย่างง่ายในการ กำหนดตัวแปร cookie ด้วย php มีรูปแบบ ดังนี้

 
setcookie("cookie1", "cookie1",time()+3600);
 
 
รูปแบบ 
 
setcookie("ชื่อตัวแปร", "ค่าตัวแปร",วันที่หมดอายุ เป็น เวลา Unix timestamp);
 
 
ตัวอย่างเงื่อนไข
- ต้องการสร้างตัวแปร cookie ชื่อ cookie1 
- เก็บค่าตัวแปร เท่ากับ ทดสอบ 
- และให้ตัวแปร cookie ที่สร้างมีอายุ หรือมีค่าคงอยู่ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจาก กำหนดตัวแปรแล้ว
 
เริ่มต้นเขียนโค้ด
การกำหนดตัวแปร cookie โดย php จะต้องเขียนโค้ดไว้ด้านบนสุดของ ไฟล์
และจะต้องไม่มีช่องว่าง ก่อนโค้ดคำสั่ง ไม่เช่นนั้น โค้ดการกำหนดตัวแปรจะไม่ทำงาน 
 
<?php
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()+3600);  // กำหนดตัวแปร		
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
</head>

<body>
</body>
</html>
 
 
หมายเหตุ: 
เมื่อมีการกำหนดตัวแปร cookie ด้วย php ในไฟล์ใดๆ แล้ว ค่าตัวแปร cookie จะสามารถเรียกใช้งาน ผ่านรูปแบบตัวแปร $_COOKIE["ชื่อตัวแปร"] ในตัวอย่างด้านบนคือ $_COOKIE["cookie1"] โดยสามารถเรียกใช้งานได้ในทุกๆ โฟลเดอร์ ของโดเมนนั้นๆ 
 
ตัวอย่างการเรียกใช้งาน
<?php
echo $_COOKIE["cookie"];
// ผลลัพธ์ แสดงคำว่า ทดสอบ
?>
 
 
การกำหนดตัวแปร cookie ด้วย php โดยกำหนดคำสั่งไว้ด้านบน ของไฟล์ ดังกล่าวข้างต้น ค่าตัวแปร จะเกิดขึ้นหลังจากมีการรันไฟล์ หรือเปิดไฟล์นั้นแล้ว 1 ครั้ง
ดังนั้นถ้ากำหนดค่าด้านบน แล้ว ให้แสดงค่าเลย ในครั้งแรก ค่าตัวแปรจะไม่แสดง แต่จะแสดงอีกครั้งเมื่อทำการรีเฟรสหน้าเพจนั้นๆ อีกครั้ง
 
<?php
if(!isset($_COOKIE["cookie1"])){ // เช็คว่ามีตัวแปรนี้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
	setcookie("cookie1", "ทดสอบ",time()+3600);  // กำหนดตัวแปร		
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
</head>

<body>

<?php
echo $_COOKIE["cookie"];
// ผลลัพธ์ แสดงคำว่า ทดสอบ
?>


</body>
</html>
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ