แสดงตำแหน่งปัจจุบัน ของคุณ ใน google map v3 อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php google map javascript jquery ตำแหน่งปัจจุบัน

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php google map javascript jquery ตำแหน่งปัจจุบันตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ เป็นการ ใช้ความสามารถของ HTML 5 ในส่วนของ
geolocation เพื่อแชร์ตำแหน่ง ใน แผนที่ google map

คำอธิบายแสดงในโค้ด ประยุกต์ เพิ่มเติมได้ตามต้องการ
เมื่อมีการใช้งาน browser จะถามเพื่อ ขออนุญาตให้แชร์ตำแหน่งของคุณ
ให้ตอบตกลง เพื่อที่โค้ดจำทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง

Latitude
Longitude
Zoom

โค้ดทดสอบทั้งหมด ggm_auto_location.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;
/*	margin-top:100px;*/
}
</style>


</head>

<body>
 <div id="map_canvas"></div>
 <div id="showDD" style="margin:auto;padding-top:5px;width:550px;"> 
 <form id="form_get_detailMap" name="form_get_detailMap" method="post" action=""> 
  Latitude 
  <input name="lat_value" type="text" id="lat_value" value="0" /> <br />
  Longitude 
  <input name="lon_value" type="text" id="lon_value" value="0" /> <br />
 Zoom 
 <input name="zoom_value" type="text" id="zoom_value" value="0" size="5" /> 
 <br />
 <input type="submit" name="button" id="button" value="บันทึก" /> 
 </form> 
</div> 
 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map	// เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี
	if(navigator.geolocation){
			navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){
				var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude);
				var infowindow = new GGM.InfoWindow({
					map: map,
					position: pos,
					content: 'คุณอยู่ที่นี่.'
				});
				
				var my_Point = infowindow.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย
				map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker		
				$("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value
				$("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value 
				$("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value				
				map.setCenter(pos);
			},function() {
				// คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน
			});
	}else{
		 // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง
	}
 
	// กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom
	GGM.event.addListener(map, 'zoom_changed', function() {
		$("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value 	
	});

}
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>

 

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ