สร้างฟังก์ชั่น แสดงวันที่ ภาษาไทย ด้วย php อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
วันที่ภาษาไทย php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ วันที่ภาษาไทย phpรวมฟังก์ชั่น สร้างรูปแบบการแสดงผลวันที่แบบภาษาไทย สามารถ
นำไปประยุกต์เพิ่มเติมได้ตามต้องการ
 
วิธีการใช้งาน
1.การใช้งาน ถ้าเก็บวันที่เป็นแบบ timestamp 

$dateData=time(); // วันเวลาขณะนั้น
echo thai_date_and_time($dateData); // 19 ธันวาคม 2556 เวลา 10:17:48


2.การใช้งาน ถ้าเก็บวันที่เป็นแบบ date หรือ datetime 
เช่น 2013-12-19 หรือ 2013-12-19 13:00:00

$dateData="2013-12-19"; // วันที่กำหนด หรือดึงจากฐานข้อมูล
echo thai_date_and_time(strtotime($dateData)); // 19 ธันวาคม 2556 เวลา 10:17:48

ดูโค้ดตัวอย่างทั้งหมด


<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8" />
	<title>Document</title>
</head>
<body>
	
<?php

$dayTH = ['อาทิตย์','จันทร์','อังคาร','พุธ','พฤหัสบดี','ศุกร์','เสาร์'];
$monthTH = [null,'มกราคม','กุมภาพันธ์','มีนาคม','เมษายน','พฤษภาคม','มิถุนายน','กรกฎาคม','สิงหาคม','กันยายน','ตุลาคม','พฤศจิกายน','ธันวาคม'];
$monthTH_brev = [null,'ม.ค.','ก.พ.','มี.ค.','เม.ย.','พ.ค.','มิ.ย.','ก.ค.','ส.ค.','ก.ย.','ต.ค.','พ.ย.','ธ.ค.'];
function thai_date_and_time($time){  // 19 ธันวาคม 2556 เวลา 10:10:43
  global $dayTH,$monthTH;  
  $thai_date_return = date("j",$time);  
  $thai_date_return.=" ".$monthTH[date("n",$time)];  
  $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);  
  $thai_date_return.= " เวลา ".date("H:i:s",$time);
  return $thai_date_return;  
} 
function thai_date_and_time_short($time){  // 19 ธ.ค. 2556 10:10:4
  global $dayTH,$monthTH_brev;  
  $thai_date_return = date("j",$time);  
  $thai_date_return.=" ".$monthTH_brev[date("n",$time)];  
  $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);  
  $thai_date_return.= " ".date("H:i:s",$time);
  return $thai_date_return;  
} 
function thai_date_short($time){  // 19 ธ.ค. 2556a
  global $dayTH,$monthTH_brev;  
  $thai_date_return = date("j",$time);  
  $thai_date_return.=" ".$monthTH_brev[date("n",$time)];  
  $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);  
  return $thai_date_return;  
} 
function thai_date_fullmonth($time){  // 19 ธันวาคม 2556
  global $dayTH,$monthTH;  
  $thai_date_return = date("j",$time);  
  $thai_date_return.=" ".$monthTH[date("n",$time)];  
  $thai_date_return.= " ".(date("Y",$time)+543);  
  return $thai_date_return;  
} 
function thai_date_short_number($time){  // 19-12-56
  global $dayTH,$monthTH;  
  $thai_date_return = date("d",$time);  
  $thai_date_return.="-".date("m",$time);  
  $thai_date_return.= "-".substr((date("Y",$time)+543),-2);  
  return $thai_date_return;  
} 
?>
<br />
<?=time()?><br />
<?=thai_date_and_time(time())?><br />
<?=thai_date_and_time_short(time())?><br />
<?=thai_date_short(time())?><br />
<?=thai_date_fullmonth(time())?><br />
<?=thai_date_short_number(time())?><br />	
	
</body>
</html>

 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ