สร้าง qrcode จากฐานข้อมูลอย่างง่ายด้วย phpqrcode

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php ฐานข้อมูล qrcode

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ฐานข้อมูล qrcodeตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแนวทางอย่างง่าย สำหรับการดึงข้อมูลมาแสดง
และสร้าง qrcode จากข้อมูลนั้นๆ 
 
ตัวอย่าง
 
Province qrcode
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
กาญจนบุรี
 
ดาวน์โหลด phpqrcode ได้ที่
 
หลังจากโหลดเสร็จแตกไฟล์แล้ว copy โฟลเดอร์ 
phpqrcode ทั้งหมดไว้ใช้งาน
 
สร้างไฟล์ gen_qrcode.php แล้วใส่โค้ดอย่างง่ายดังนี้
 
<?php
include('phpqrcode/qrlib.php'); 
QRcode::png($_GET['w']);
?>
 
สร้างไฟล์ test_db_qrcode.php แล้วเขียนโค้ดตามแนวทางด้านล่าง
 
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server   
mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล   
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล   
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
 <br>
 <div style="margin:auto;width:80%;">
 <table class="table table-bordered">
  <tr class="active">
    <th>Province</th>
    <th>qrcode</th>
  </tr>
  <?php
  $q="
  SELECT * FROM province_th LIMIT 3
  ";
  $qr=mysql_query($q);
  while($rs=mysql_fetch_assoc($qr)){
  ?>
   <tr>
     <td>
     <?=$rs['province_name']?>
     </td>
     <td>
       <img src="gen_qrcode.php?w=<?=$rs['province_name']?>" alt="">
     </td>
   </tr>
  <?php
  }
  ?>
 </table> 
 </div>
</body>
</html>

 
โดยจากตัวอย่างจะเป้นการไปดึงข้อมูลจังหวัดมา 3 รายการ แล้ววนลูปแสดงข้อมูล
พร้อมแสดงรูป qrcode ของแต่ละค่าชื่อ จังหวัด
 
เราสามารถนำไปประยุกต์ต่างๆ เพิ่มเติมได้มากมาย ตัวอย่างข้างต้นเป็แแนวทาง
ดูการใช้งาน และการปรับแต่งต่างๆ ได้ที่


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 16-09-2017


ตัวอย่างโค้ดสำหรับ mysqli (แนะนำให้ใช้แทน mysql)

 

ไฟล์ dbconnect.php

 
<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
}
 

ไฟล์ test_db_qrcode.php 

 
<?php
require_once("dbconnect.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
 <br>
 <div style="margin:auto;width:80%;">
 <table class="table table-bordered">
  <tr class="active">
    <th>Province</th>
    <th>qrcode</th>
  </tr>
  <?php
  $sql="
  SELECT * FROM province_th LIMIT 3
  ";
  $result=$mysqli->query($sql);
  while($row=$result->fetch_assoc()){
  ?>
   <tr>
     <td>
     <?=$row['province_name']?>
     </td>
     <td>
       <img src="gen_qrcode.php?w=<?=$row['province_name']?>" alt="">
     </td>
   </tr>
  <?php
  }
  ?>
 </table> 
 </div>
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ