รู้จักฟังก์ชันสำหรับการ random

เขียนเมื่อ 15 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
random

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ randomตัวอย่างโค้ดสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งาน
<script language="javascript">
	var numme=Math.floor(Math.random()*3);
</script>
ใฃ้สำหรับ random หาตัวเลขที่ต้องการ จาก 0 ถึงจำนวนที่เรากำหนด
เช่นในที่นี่กำหนดเป็น 3 คือเอา 3 ไปคูณ ค่าที่ random ได้ก็จะมี 0,1,2
และ 3 เราสามารถกำหนดเป็นจำนวนที่ต้องการได้
ตัวอย่างการใช้งาน ให้ทำการ random ไฟล์ flash
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script language="javascript">

function RandomImg()
{
	var timeout=0;
  if(timeout) clearTimeout(timeout); 
  var img = new Array(); 
  
  img[1] = "watch/watch1.swf";
	img[0] = "watch/watch2.swf";
  img[2] = "watch/watch3.swf";
	
 	seconds=Math.floor(Math.random()*3);

  var me=document.getElementById("myflash").movie=img[seconds];;   
  timeout=setTimeout("RandomImg()",2000); //30seconds7000
}

</script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body onload="RandomImg()">

<object id="myflash" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" 
width="130" height="130">
 <param name="movie" value="watch/watch1.swf" />
 <param name="quality" value="high" />
 <embed src="watch/watch1.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" 
width="130" height="130"></embed>
</object></body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: randomURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ