ทดสอบ ckeditor ใหม่ และใช้งาน highlight ใหม่

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ทดสอบ ckeditor ใหม่ และใช้งาน highlight ใหม่

ทดสอบ ckeditor ใหม่ และใช้งาน highlight ใหม่
ทดสอบ ckeditor ใหม่ และใช้งาน highlight ใหม่

<?php
include_once("ckeditor/ckeditor.php");
include_once("cke_config.php");
$initialValue = ''; // ค่าเริ่มต้น กรณีดึงข้อมูลมาแก้ไข
$CKEditor = new CKEditor();
// คืนค่าสำหรับใช้งานร่วมกับ javascript
$events['instanceReady'] = 'function (evt) { 
		return editorObj=evt.editor;
}';	
// บรรทัดด้านล่าง เปรียบได้กับการสร้าง textarea ชื่อ editor1 
// ตัวแปรรับค่า เป็น $_POST['editor1'] หรือ $_GET['editor1'] ตามแต่กรณี
$CKEditor->editor("message", $initialValue,$config,$events);
?>


Ninenik Narkdee 171.7.19.xxx 11-11-2013 11:55:37

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ทดสอบตอบกลับ และใช้งาน syntaxhighlight ใหม่

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title></title>
</head>

<body>

<p>
<textarea id="editor1" name="editor1">
&lt;p&gt;This is some &lt;strong&gt;sample text&lt;/strong&gt;. 
You are using &lt;a href="http://ckeditor.com/"&gt;CKEditor&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
</textarea>
</p>
 
<script type="text/javascript" src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<script type="text/javascript" src="cke_config.js"></script>		
<script type="text/javascript">
var editorObj=CKEDITOR.replace( 'editor1',cke_config); 
// editor1 ชื่อ id ของ textarea ที่ต้องการใช้งาน ckeditor
// var editorObj=CKEDITOR.replace( 'editor1',cke_config,dataValue);  // กรณีดึงข้อมูลมาแก้ไข
</script>			
<br /><button onclick="InsertHTML('<p>แทรก  HTML</p>',editorObj);">แทรก  HTML</button>
&nbsp;
<button onclick="SetContents('<p>แทนที่ข้อความทั้งหมด</p>',editorObj);">แทนที่ข้อความทั้งหมด</button>
&nbsp;
<button onclick="alert(GetContents(editorObj));">แสดงข้อมูลใน CKEditor</button>

</body>
</html>


Ninenik Narkdee 171.7.19.xxx 11-11-2013
 ความคิดเห็นที่ 2
ทดสอบ server ใหม่


ninenik 115.67.66.xxx 14-11-2013


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ