บังคับเลือก จำนวน 3 เชคบอค jQuery

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา บังคับเลือก จำนวน 3 เชคบอค jQuery

บังคับเลือก จำนวน 3 เชคบอค jQuery
 จากบทความ jQuery กับการจำกัดการเลือก checkbox  เมื่อครบจำนวนที่ต้องการแล้ว ที่เหลือจะ disable คลิกไม่ได้
แต่ที่ต้องการคือเมื่อเลือกได้ 3 เชคบอคแล้ว ถ้าไปเลือกเชคบอคที่ 4 ต่อ ให้เชคบอคที่เลือกอันลำดับ ที่ 3 หาย หรือให้เชคบอคหายไปอันใดอันหนึ่งก้ได้ครับ
ขอคำชี้แนะ ด้วยครับ
ขอบคุณครับ
 


Fedora 223.205.242.xxx 02-02-2014 15:02:54

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

ดูโค้ตและตัวอย่างเป็นแนวทาง

ตัวอย่าง

  Topic
Data1
Data2
Data3
Data4
 


โค้ดทั้งหมด ดูหรือประยุกต์เพิ่มเติมจากเนื้อหา

บังคับเลือก checkbox เพียง 1 รายการ ใช้คำสั่ง prop ของ jQuery

http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=452 via @ninenik

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
</head>

<body>

<div style="margin:auto;">
<form id="form_checkbox1" name="form_checkbox1" method="post" action="">
<table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
<thead>
 <tr>
  <th align="center" bgcolor="#CCFFCC">&nbsp;</th>
  <th bgcolor="#CCFFCC">Topic</th>
 </tr>
</thead> 
 <tr>
  <td width="50" align="center">
   <input name="data_item1" type="checkbox" class="css_data_item" id="data_item1" value="1" />
  </td>
  <td>Data1</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50" align="center">
   <input name="data_item2" type="checkbox" class="css_data_item" id="data_item2" value="2" />
  </td>
  <td>Data2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50" align="center">
   <input name="data_item3" type="checkbox" class="css_data_item" id="data_item3" value="3" />
  </td>
  <td>Data3</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50" align="center">
   <input name="data_item4" type="checkbox" class="css_data_item" id="data_item4" value="4" />
  </td>
  <td>Data4</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="center">&nbsp;</td>
  <td><input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" /></td>
 </tr>   
</table>

</form>
</div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript"> 
$(function(){    
	 
	var lastIndexObj; // สร้างตัวแปรสำหรับเก็บค่าตัวสุดท้ายที่เลือก
  $(".css_data_item").click(function(){ // เมื่อคลิก checkbox ใดๆ 
    if($(this).prop("checked")==true){ // ตรวจสอบ property การ ของ  
      var indexObj=$(this).index(".css_data_item"); //  เก็บค่าลำดับรายการที่เลือก
			if($(".css_data_item:checked").length==3){ // ถ้ามีการเลือกตัวที่ 3 
				lastIndexObj=indexObj; // เก็บค่าที่เลือกตัวที่ 3
			}else if($(".css_data_item:checked").length>3){ // ถ้ามีการเลือกตัวที่ 4
				$(".css_data_item").eq(lastIndexObj).prop( "checked", false );// ให้ยกเลิกการเลือกตัวที่ 3
				lastIndexObj=indexObj; // เก็บค่าตัวที่เลือกตัวที่ 4 เป็นตัวที่ 3
			}else{}
    } 
  }); 

  $("#form_checkbox1").submit(function(){ // เมื่อมีการส่งข้อมูลฟอร์ม 
    if($(".css_data_item:checked").length<3){ // บังคับเลือก 3 รายการอย่างน้อย
      alert("NO"); 
      return false;   
    } 
  }); 	
		 
}); 
</script> 

</body>
</html>


Ninenik Narkdee 124.120.165.xxx 03-02-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากครับ


fedora 223.204.92.xxx 03-02-2014 18:58


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ