PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ถามวิธี แก้ไข ลบ ข้อมูล หลาย แถวครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ถามวิธี แก้ไข ลบ ข้อมูล หลาย แถวครับ

ถามวิธี แก้ไข ลบ ข้อมูล หลาย แถวครับ
ผมจะทำการบันทึกข้อมูล การศึกษาครับ แล้ว คนหนึ่งจะมีการศึกษาได้หลายการศึกษา ในขั้นตอนการบันทึก ในหน้าฟอร์ม ผมใช้วิธีการ ถ้าจะเพิ่มการศึกษา ก็กดเพิ่ม ตาราง แล้วใช้ array  สั่งให้บันทึก  แต่ พอมาถึงขั้นตอนที่ จะเรียก มาแก้ไข ผมไม่รู้จะทำยังไงนะครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
หน้าฟอร์ม

<!--   -----education-----   -->
		
	<fieldset class="setprofile">
		
		<legend class="profile">การศึกษา</legend>
		
		<div id="bbb">
			
			<div class="aaa">
				<div class="boxed">

					<input type ="text" name="edi[]" value="<?php echo $res_edu_bd['edu_bg_id']?>"> 
			
					<label class="labelprofile" for="education">ชื่อสถานศึกษา</label>
					<input class="inputprofile" name="education[]"type="text" value="<?php echo $res_edu_bd['edu_bg_name']?>">
		
					<label class="labelprofile-right" for="add_edu">ที่อยู่</label>
					<input class="inputprofile" name="add_edu[]"type="text" value="<?php echo $res_edu_bd['edu_bg_address']?>">
	
					<label class="labelprofile" for="major">วิชาเอก</label>
					<input class="inputprofile" name="major[]"type="text" value="<?php echo $res_edu_bd['edu_bg_major']?>" >
	
					<label class="labelprofile-right" for="education_bg">ระดับวุฒิ</label>
					<select class="inputprofile" name="education_bg[]">
						<option value =""> -- โปรดเลือก -- </option>
						<?php
						$sql_edu = "SELECT * FROM education ORDER BY education_id ASC";
						$que_edu = mysql_query($sql_edu) or die ("ERROR $sql_edu");
						while($res_edu = mysql_fetch_array($que_edu))
						{
						?>
							<option value ="<?php echo $res_edu['education_id']?>" <?php if($res_edu["education_id"] == $res_edu_bd["education_id"]){echo "selected";}?>><?php echo $res_edu['education_name']?></option>
						<?php
							}
						?>
					</select>
				</div>
			</div>

			
			
			<?php
			}
			?>
		</div>
		
		<div id="boxsubmit">
			<input type="button" id="addrow" value="เพิ่ม" >
			<input type="button" id="removerow" value="ลบ" >
		</div>
	
//jquery เพิ่มแถว

		<script>

			$("#addrow").click(function(){ 
	
				if($("#bbb .aaa").size()<=2){ 
  				$("#bbb").append($(".aaa").last().clone()); 
  				$(".aaa").last().find('input').val('');
  				$(".aaa").last().find('select').val('');
   	  		}else{ 
      			alert("เพิ่มได้ไม่เกิน 3 สถานศึกษา"); 
    		}  
  		}); 
  	
  		$("#removerow").click(function(){ 
    		if($("#bbb .aaa").size()>1){ 
      		$( ".aaa" ).last().remove(); 
      	}else{ 
      		alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ"); 
    		} 
  		});   

		</script>

	</fieldset>
		
	<!--   ------end education-----   -->
แล้วในหหน้า  ACtion  ผมต้องเขียน Code  ยังไงครับ  เพิ่อที่จะ แก้ไข เพิ่มลบ ข้อมูล จากหน้านี้ได้นะครับ


โดย:  Wowowow IP: 58.8.12.xxx วันที่: 04-03-2014 เวลา: 08:41:24

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


 • ( หรือ สามารถทำการ สมัครสมาชิก และล็อกอิน ด้วย ปุ่ม Log in with Facebook ด้านล่าง )
 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล กับ รายการ clone ด้วย jquery
 http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=478 via @ninenik


โดย:  Ninenik IP: 124.122.173.xxx วันที่: 04-03-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ


โดย:  Wowowow IP: 58.8.159.xxx วันที่: 04-03-2014 เวลา: 14:43:11