อยากให้ marker google map ขึ้นรูปแต่ละ user ต้องทำอย่างไรคะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากให้ marker google map ขึ้นรูปแต่ละ user ต้องทำอย่างไรคะ

อยากให้ marker google map ขึ้นรูปแต่ละ user ต้องทำอย่างไรคะ
คือตอนนี้ทำระบบดูตำแหน่งล่าสุดของแต่ละสมาชิกในกลุ่มคือกดมาแล้วดูได้เลยว่าทุกคนในกลุ่มอยู่ตรงไหนบ้าง แต่ตอนนี้ไม่สามารถเอารูปลงไปใส่ได้ เอาไปใส่ได้เพียงรูปที่กำหนดเปน url ไว้เท่านั้น อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรคะ

โค้ดแบบนี้คะ
<?php
$username=$_SESSION['user'];

 $sql1 = "SELECT familyid FROM user WHERE name = '$username'"; 
  $result1= mysql_query($sql1);
 $row1 = mysql_fetch_array($result1);
 $famid1 = $row1['familyid'] ;

if($famid1=='0'){
 echo '<span style="color:red;text-align:center;">กรุณาสร้างครอบครัวที่โทรศัพท์มือถือของท่านก่อนคะ</span>';
}

else{


 $sql = "SELECT t.name,t.longtitude, t.latitude, u.picture ,MAX(t.trackingtime) 
FROM user AS u, famid AS fd, tracking AS t
WHERE t.name = u.name AND fd.familyid = u.familyid AND fd.familyid ='$famid1'GROUP BY t.name";

//$sql = "SELECT * FROM tracking WHERE name='".$user."' ";
$objQuery = mysql_query($sql);
  
   
?><div class="col-md-10" style="padding-top:40px" >

<div id="map_canvas"></div>

<script type="text/javascript">  
 var locations = [ 
<?php while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
      {
      ?>
   ['<?php echo $objResult["name"];?> <br/> <?php echo $objResult["MAX(t.trackingtime)"];?> <br/> <?php echo $objResult["latitude"];?>,<?php echo $objResult["longtitude"];?>',<?php echo $objResult["latitude"];?>,<?php echo $objResult["longtitude"];?>],  <!--word,latitude,long-->
  
     <?php } ?>
    
 
 ];  
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map_canvas'), {   
zoom: 6,   
center: new google.maps.LatLng(15.105355046221582, 104.31570053100586),   
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP  
});  
var infowindow = new google.maps.InfoWindow(); 
var image = {
  url: 'http://happyhome.backend.in.th/tetetest/uploads/pink.png',
  size: new google.maps.Size(50, 50),
  scaledSize: new google.maps.Size(50, 50),
    // The origin for this image is 0,0.
  origin: new google.maps.Point(0,0),
  // The anchor for this image is the base of the flagpole at 0,32.
  anchor: new google.maps.Point(100, 100)


 };

 
var marker, i;  for (i = 0; i < locations.length; i++) {    
marker = new google.maps.Marker({
    position: new google.maps.LatLng(locations[i][1], locations[i][2]),
   icon: image,
  map: map 
  });  

google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) {     <!--zoomclick-->
return function() {     
 infowindow.setContent(locations[i][0]); 
 map.setZoom(16);
 map.setCenter(marker.getPosition());
 infowindow.open(map, marker);    
 }   
 })
 (marker, i));  
 } 
 </script>

 

 </div><!-- 10 -->

<?php } ?>
ตอนนี้ที่ได้แบบนี้คะ
http://pic.free.in.th/id/f8a8b3079efc383e5b89d2b366d191a5


อยากได้เป็นแบบนี้คะ
http://pic.free.in.th/id/4117cd3fe6b5d70df633b768b5f6c3ea


ขอบคุณคะ


Pinkygirlz 161.246.56.xxx 08-03-2014 22:43:30

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองทำเป็นแบบไฟล์ xml โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลให้ได้ประมาณนี้

สร้าง ตัว marker ระบุตำแหน่ง ใน google map จำนวนมาก จาก xml
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=336

 ส่วนการใส่รูปคนเข้าไป ก็จะสามารถประขุกต์ต่อได้ง่ายๆ
โดยประยุกต์ จากเนื้อหานี้

เพิ่ม icons แบบกำหนดเอง สำหรับ marker ใน google map v3  

https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=467

 ninenik 115.67.167.xxx 09-03-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ