มีข้อมูลที่ต้องการแสดง 3 คอลัม 5 แถว

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา มีข้อมูลที่ต้องการแสดง 3 คอลัม 5 แถว

มีข้อมูลที่ต้องการแสดง 3 คอลัม 5 แถว
มีข้อมูลที่ต้องการแสดง 3 คอลัม 5 แถว

แต่มีอยู่ว่าข้อมูลที่เราจะนำมาแสดงมันมาบ้างครับ ไม่เท่ากัน
คือ บ้างครับ มาแค่ 1 แถว หรือ 2 แถวบ้าง
จึงทำให้ข้อมูลที่แสดงออกมาแถวจึงไม่เท่าเดิม พอมีวิธีทำแบบไหนให้แถวแสดง 5 แถวตลอดไหมครับ
ที่สิ่งที่ต้องการพอจะทำได้ไหมครับ

<?php
    include("conn/connfoxpro.php");
    $get_data1=$_POST["txtKeyword4"];
    $get_data2=$_POST["txtKeyword5"];
    $sqlobj3 ="SELECT  *  FROM  t_contract_obj INNER JOIN m_obj ON t_contract_obj.objid=m_obj.objid WHERE (contractid LIKE '%".$get_data2."%' )  ";    
    $results3 = odbc_exec($conn,$sqlobj3);
 ?>
<body>
<table width="390" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr>
<td colspan="2"><span class="style2">รายละเอียดการใช้เงินกู้</span></td></tr>  
  <?php  $q=1;
    while (odbc_fetch_row( $results4 )) {
    $AA1 = odbc_result($results4,"objname");
    $AA2 = odbc_result($results4,"objamt");
    ?>
  <tr><td width="334"><?php print "$q";?>.<? echo "$AA1";?></td>
    <td width="50">  <? $number=$AA2;     echo "".number_format($number,2,'.',',')." ";   ?>     <?php   $q++;  }   ?>    </td></tr>
  <tr><td><span class="style2">รวมเงินกู้</span></td><td> </td></tr>
</table>
</body>

ผลที่
ได้[img]http://f.ptcdn.info/669/016/000/1394721397-1-o.png[/img]


ที่สิ่งที่ต้องการพอจะทำได้ไหมครับ
[img]http://f.ptcdn.info/669/016/000/1394721434-2-o.png[/img]
คือ ตารางต้องเป็น 5 ตารางตลอด
ผลข้อมูลที่ได้มาบ้างครับ
วัตถุประสงค์มาแต่ละข้อไม่เท่ากัน ต่างกันไป เช่น 2 บ้าง 1 บ้างก็เลยทำให้ตาราง 2 แสดงผลไม่เท่ากัน จะต้องเขียน code ยังไงครับ


Panyaadd 110.77.208.xxx 14-03-2014 09:11:09

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
โ้ค้ดตัวอย่างดูแปลก ตรงปิด คำสั่ง while

ลองดูคำแนะนำนี้เป็นตัวอย่าง ถ้าตรงตามต้องการ

สร้างตัวแปร $v สำหรับเก็บค่าจะนวนแถว ที่มีข้อมูล

$v=0;

ในคำสั่ง while ให้เพิ่มโค้ดค่า $v++; บวกค่า 

และนอกคำสั่ง whlie ให้ ใช้ คำสั่ง while ใหม่ เพื่อวนลูป แสดงแถวว่าง
ให้แสดงจนครบ 5 แถว นับจาก แภวเดิมที่มี

โค้ดตัวอย่างเป็นแนวทาง

<table width="300" border="0" cellspacing="00" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50" align="center">#</td>
  <td align="center">date</td>
  <td width="100" align="center">value</td>
 </tr>

<?php 
$v=0;
while($ddddd){
	$v++;
	?> 
  <tr>
  <td align="center">d</td>
  <td align="center">d</td>
  <td align="center">d</td>
 </tr> 
<?php } ?> 
<?php 
while($v<5){
$v++;
?>
<tr>
<td align="center">&nbsp;</td>
<td align="center">&nbsp;</td>
<td align="center">&nbsp;</td>
</tr> 
<?php } ?> 
 <tr>
  <td colspan="2" align="center">total</td>
  <td align="center">dd</td>
 </tr>

 
</table>


ninenik 124.120.8.xxx 14-03-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอขอบคุณทา่น Ninenik มากๆ เลยครับ ผมหามานานมากเลยครับ สำหรับ ตัวนี้


panyaadd 110.77.208.xxx 14-03-2014 12:13


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ