jquery คำสั่ง .load() เวลา refresh ให้อยู่ หน้าเดิม ทำยังไงครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา jquery คำสั่ง .load() เวลา refresh ให้อยู่ หน้าเดิม ทำยังไงครับ

jquery คำสั่ง .load() เวลา refresh ให้อยู่ หน้าเดิม ทำยังไงครับ
ผมใช้ jquery คำสั่ง  .load() 
<ul class="menu">
	<li><a href="form1.php">form1</a></li>
	<li><a href="form2.php">form2</a></li>
	<li><a href="form3.php">form3</a></li>
	<li><a href="form4.php">form4</a></li>
		
</ul>
<div id="boxform"></div>$(document).ready(function() {
			
	$('#boxform').load('form1.php');

	$('.menu li a').click(function() {
				
		var page = $(this).attr('href');
				
		$('#boxform').load(page);
		return false;

	});
			

});พอผมกดไปหน้า form2  เมือกดรีเฟรส  หรือ ผม กด submit  เพือบันทึก ฟอร์ม  อยากให้อยู่หน้าเดิมนะครับ ตอนนี้ มันจะกลับไปหน้า form1  ตลอด มีวิธีทำยังไงบ้างครับ


Wowowow 61.90.34.xxx 21-03-2014 18:00:06

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ใช้การสร้าง ตัวแปร $_COOKIE สำหรับเป็นตัวกำหนด

ดูโค้ดที่แนะนำเป็นตัวอย่าง

<p> ตัวอย่าง  
<a href="form1.php" class="ajax_link">ลิ้งค์ที่ 1</a>   
<a href="form2.php" class="ajax_link">ลิ้งค์ที่ 2</a>   
<a href="form3.php" class="ajax_link">ลิ้งค์ที่ 3</a>  
</p> 

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
$(function(){
	var linkURL="<?=(isset($_COOKIE["linkURL"]) && $_COOKIE["linkURL"]!="")?$_COOKIE["linkURL"]:"form1.php"?>";
  $('#place_area').load(linkURL);  
	
  $(".ajax_link").click(function() {          
    var page = $(this).attr('href');    
		
		set_cookie("linkURL",1,page);    
    $('#place_area').load(page);  
    return false;  
  }); 	
});
// ฟังก์ชัน สร้าง ตัวแปร $_COOKIE set_cookie("ชื่อตัวแปร",1 หรือ 0 ,ค่าที่ต้องการกำหนด);   
function set_cookie(cname,action,val){ 
	var date = new Date();  
	if(action==1){ // สร้าง $_COOKIE
		var days=1; // กำหนดจำนวนวันที่ต้องการให้จำค่า  
		date.setTime(date.getTime() (days*24*60*60*1000));      
	}else{ // ลบ $_COOKIE
		date.setTime(date.getTime()*-1);   
	} 
	var expires = "; expires="+date.toGMTString();            
	document.cookie = cname+"=" +val+ "; expires=" + expires + "; path=/";        
} 
</script>


ninenik 115.67.98.xxx 21-03-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากครับ ทำได้แล้วครับ yesyesyesyesyesyesyessmiley


wowowow 124.122.206.xxx 21-03-2014 21:17


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ