ต้องการ select limit แค่ 5 ค่าต้องแก้ code ยังไงครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการ select limit แค่ 5 ค่าต้องแก้ code ยังไงครับ

ต้องการ select limit แค่ 5 ค่าต้องแก้ code ยังไงครับ
//ส่วน select ครับ
$sql6 = "select dueid,duedate,dueamt from t_contract_due  where contractid='".$get_data2."' " ;
        $results5 = odbc_exec($conn,$sql6); 


//สวนแสดงครับ
<table width="420" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC">
 <tr>
  <td height="39" colspan="4" align="center">กำหนดชำระเงินต้น</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="69" rowspan="2" align="center">งวดที่</td>
	<td width="259" rowspan="2" align="center">วัน/เดือน/ปี</td>
  <td width="84" align="center">จำนวน</td>
 </tr>
  <tr>
  <td width="84" align="center">(บาท)</td>
 </tr>

<?php 
	$c=0;
	while (odbc_fetch_row( $results5 )) 
	{
     $bb2 = odbc_result($results5,"dueid");	
		 $bb3 = odbc_result($results5,"duedate");
		 $bb4 = odbc_result($results5,"dueamt");
	$c++;
	?> 
  <tr>
  <td align="center"><div align="left">
   <div align="center"><?php print "$c";?>.   </div>
  </div>
   <div align="left"></div></td>
	 <td align="center"><div align="center"><?php $repaid=$bb3; $stad= Y2($repaid); print $stad ; ?>
   </div>
   <div align="left"></div></td>
  <td align="center"><div align="right">
   <? $number=$bb4;	 echo "".number_format($number,2,'.',',')." "; ?>
&nbsp;  </div></td>
 </tr> 
<?php } ?> 
<?php 
while($c<5){
$c++;
?>
<tr>
<td align="center">&nbsp;</td>
<td align="center">&nbsp;</td>
<td align="center">&nbsp;</td>
</tr> 
<?php } ?> 
 <tr>
  <td align="center">รวม</td>
  <td align="center">&nbsp;</td>
	<td align="center"><div align="right">
   <? $number=$ic2;	
echo "".number_format($number,2,'.',',')." "; //2 ที่เราเขียนเป็นการระบุจุดทศนิยม
?>
&nbsp;  </div></td>
 </tr>
</table>


Panyaadd 58.10.21.xxx 25-03-2014 18:36:17

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าหมายถึง ข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูล 

$sql6 = "select dueid,duedate,dueamt from t_contract_due where contractid='".$get_data2."' limit 5 " ; 
ninenik 115.67.197.xxx 25-03-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ