เลือกรายชื่อจากฐานข้อมูลโดยวิธี checkbox แล้วปรินท์หลายรายการ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เลือกรายชื่อจากฐานข้อมูลโดยวิธี checkbox แล้วปรินท์หลายรายการ

เลือกรายชื่อจากฐานข้อมูลโดยวิธี checkbox แล้วปรินท์หลายรายการ
ผมต้องการเลือกรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูล โดย checkbox แล้วปรินท์จ่าหน้าซองจดหมาย
ปัญหาคือมันขึ้นซ้ำกัน (ตามภาพ)

<img alt="" _cke_saved_src="http://i.imgur.com/pyAKVvK.jpg" src="http://i.imgur.com/pyAKVvK.jpg">

<img alt="" _cke_saved_src="http://i.imgur.com/OhCDcJU.jpg" src="http://i.imgur.com/OhCDcJU.jpg">


โค้ด form.php

<form action="formprint.php" method="post" name="list">
<input type="checkbox" name="list[]" value="<? echo "$title"; ?><? echo "$name"; ?>&nbsp;<? echo "$address"; ?>
<input name="btnSubmit" type="submit" value="Submit"> 
</form> 


โค้ด formprint

<?
		$objConnect = mysql_connect("localhost","root","43786");
		$objDB = mysql_select_db("winyuchon");
		$strSQL = "SELECT * FROM member";
		$objQuery = mysql_query($strSQL);
		echo"<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"><tr>";
		$intRows = 0;
		while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
		{
			echo "<td>"; 
			$intRows++;
?>

<?
for($i=0;$i<count($_POST["list"]);$i++)
{
	if(trim($_POST["list"][$i]) != "")
	{
		echo "".$_POST["list"][$i]."<br>";
	}
}
?>

				
	<?
			echo"</td>";
			if(($intRows)%2==0)
			{
				echo"</tr>";
			}
		}
		echo"</tr></table>";
	?>


Buthdapong 124.121.135.xxx 24-04-2014 15:48:52

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
buthdapong 124.121.135.xxx 24-04-2014 15:52
 ความคิดเห็นที่ 2
ใช้วิธีเก็บค่า id ของ member ใน checkbox แต่ละตัว

พอส่งค่า ให้นำมา id ของ member มาต่อกันเป็น string

จากนั้นเอาไปเพิ่ม เงื่อนไขการค้นหา ให้คำสั่ง sql ดึง สมาชิก ตาม id ที่เลือก

ดูโค้ดเป็นแนวทาง 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
</head>

<body>

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<?php for($i=1;$i<=5;$i++){?>
 <input name="list[]" type="checkbox" id="list[]" value="<?=$i?>" />
 data <?=$i?><br />
 <?php } ?>
 <br />
 <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
</form>

<br />
<br />
<table width="600" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<?php 
$list_mem_id="";
if(count($_POST['list'])>0){
	 foreach($_POST['list'] as $value){
		 if($value!=""){ 
				 $list_mem_id.=$value.","; 
		}
	}
	$list_mem_id=substr($list_mem_id,0,-1);
}      
?>


<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 
<?php 
$strSQL = "SELECT * FROM member WHERE 1 "; 
if($list_mem_id!=""){
		$strSQL.=" AND memer_id IN($list_mem_id) ";
}
$v=0; 
while($dddddd){ 
  $v++; 
?> 
 
<?php if($v%2==1){ // ข้อมูลแถวคี่ ?> 
 <tr> 
  <td align="center"><?=$v?></td> 
<?php } ?>  
  
<?php if($v%2==0){ // ข้อมูลแถวคู่ ?>   
  <td align="center"><?=$v?></td> 
 </tr> 
 <?php } ?>  
  
 <?php } ?> 
<?php if($v>0 && ($v%2==1)){ echo "<td></td></tr>";} // หากข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนคี่ ?> 
   
</table> 


</body>
</html>


ninenik 115.67.69.xxx 24-04-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ