ทำไม่ผมเขียนระบบ comment system อันหนื่งขื้นมาแต่ไม่อ่าน Thai and Lao language เลียพี่ช่วยหนว่ย

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ทำไม่ผมเขียนระบบ comment system อันหนื่งขื้นมาแต่ไม่อ่าน Thai and Lao language เลียพี่ช่วยหนว่ย

ทำไม่ผมเขียนระบบ comment system อันหนื่งขื้นมาแต่ไม่อ่าน Thai and Lao language เลียพี่ช่วยหนว่ย
นี้เป็น comment.php
  
<?php 
// Connect to the database
include('../inc/config.php'); 
$id_post = "1"; //the post or the page id
?>
<div class="cmt-container" >
  <?php 
  $sql = mysql_query("SELECT * FROM comments WHERE id_post = '$id_post'") or die(mysql_error());;
  while($affcom = mysql_fetch_assoc($sql)){ 
    $name = $affcom['name'];
    $email = $affcom['email'];
    $comment = $affcom['comment'];
    $date = $affcom['date'];

    // Get gravatar Image 
    // https://fr.gravatar.com/site/implement/images/php/
    $default = "mm";
    $size = 35;
    $grav_url = "http://www.gravatar.com/avatar/".md5(strtolower(trim($email)))."?d=".$default."&s=".$size;

  ?>
  <div class="cmt-cnt">
    <img src="<?php echo $grav_url; ?>" />
    <div class="thecom">
      <h5><?php echo $name; ?></h5><span data-utime="1371248446" class="com-dt"><?php echo $date; ?></span>
      <br/>
      <p>
        <?php echo $comment; ?>
      </p>
    </div>
  </div><!-- end "cmt-cnt" -->
  <?php } ?>


  <div class="new-com-bt">
    <span>Write a comment ...</span>
  </div>
  <div class="new-com-cnt">
    <input type="text" id="name-com" name="name-com" value="" placeholder="Your name" />
    <input type="text" id="mail-com" name="mail-com" value="" placeholder="Your e-mail adress" />
    <textarea class="the-new-com"></textarea>
    <div class="bt-add-com">Post comment</div>
    <div class="bt-cancel-com">Cancel</div>
  </div>
  <div class="clear"></div>
</div><!-- end of comments container "cmt-container" -->


<script type="text/javascript">
  $(function(){ 
    //alert(event.timeStamp);
    $('.new-com-bt').click(function(event){  
      $(this).hide();
      $('.new-com-cnt').show();
      $('#name-com').focus();
    });

    /* when start writing the comment activate the "add" button */
    $('.the-new-com').bind('input propertychange', function() {
      $(".bt-add-com").css({opacity:0.6});
      var checklength = $(this).val().length;
      if(checklength){ $(".bt-add-com").css({opacity:1}); }
    });

    /* on clic on the cancel button */
    $('.bt-cancel-com').click(function(){
      $('.the-new-com').val('');
      $('.new-com-cnt').fadeOut('fast', function(){
        $('.new-com-bt').fadeIn('fast');
      });
    });

    // on post comment click 
    $('.bt-add-com').click(function(){
      var theCom = $('.the-new-com');
      var theName = $('#name-com');
      var theMail = $('#mail-com');

      if( !theCom.val()){ 
        alert('You need to write a comment!'); 
      }else{ 
        $.ajax({
          type: "POST",
          url: "../ajax/add-comment.php",
          data: 'act=add-com&id_post='+<?php echo $id_post; ?>+'&name='+theName.val() '&email=' theMail.val() '&comment=' theCom.val(),
          success: function(html){
            theCom.val('');
            theMail.val('');
            theName.val('');
            $('.new-com-cnt').hide('fast', function(){
              $('.new-com-bt').show('fast');
              $('.new-com-bt').before(html); 
            })
          } 
        });
      }
    });

  });
</script>
add-comment.php
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
extract($_POST);
if($_POST['act'] == 'add-com'):
	$name = htmlentities($name);
  $email = htmlentities($email);
  $comment = htmlentities($comment);

  // Connect to the database
	include('../inc/config.php'); 
	
	// Get gravatar Image 
	// https://fr.gravatar.com/site/implement/images/php/
	$default = "mm";
	$size = 35;
	$grav_url = "http://www.gravatar.com/avatar/" . md5( strtolower( trim( $email ) ) ) . "?d=" . $default . "&s=" . $size;

	if(strlen($name) <= '1'){ $name = 'Guest';}
  //insert the comment in the database
  mysql_query("INSERT INTO comments (name, email, comment, id_post)VALUES( '$name', '$email', '$comment', '$id_post')");
  if(!mysql_errno()){
?>

  <div class="cmt-cnt">
  	<img src="<?php echo $grav_url; ?>" alt="" />
		<div class="thecom">
	    <h5><?php echo $name; ?></h5><span class="com-dt"><?php echo date('d-m-Y H:i'); ?></span>
	    <br/>
	    	<p><?php echo $comment; ?></p>
	  </div>
	</div><!-- end "cmt-cnt" -->

	<?php } ?>
<?php endif; ?>


Fong Vang 202.137.157.xxx 23-06-2014 10:46:29

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
มี error ใช่มั๊ยครับ

เพราะคุณเอาบรรทัดนี้มาวางไว้กลางหน้า จริงๆแล้วคำสั่ง header() ต้องวางไว้ด้านบนสุดครับ

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');  

ให้ย้ายไปวางบรรทัดแรกสุดของโค้ดเลย ถ้ามี error ก็ช่วยเอามาวางให้ดูด้วยครับ


Unidentifier 118.172.169.xxx 23-06-2014 18:02
 ความคิดเห็นที่ 2
dffsdf


gg1620293338 14.207.60.xxx 25-05-2021 14:06


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ