เกี่ยวกับ span แอบงงๆนึดนึงใครพอจะตอบได้มั่ง

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เกี่ยวกับ span แอบงงๆนึดนึงใครพอจะตอบได้มั่ง

เกี่ยวกับ span แอบงงๆนึดนึงใครพอจะตอบได้มั่ง
<span id="type">
              <?php
              if ($data=='deform') {
       echo "<select name='deform' onchange='getval(this);'>
";
       echo "<option value='0'>- เลือกประเภทความพิการ -</option>
";
       $result=mysql_query("SELECT * FROM deform");
       while($row = mysql_fetch_array($result)){
         if($rowg['Stu_Deform']==$row[0]){
          echo "<option value="$row[0]" selected >$row[1]</option> 
" ;
         } else {
           echo "<option value="$row[0]" >$row[1]</option> 
" ;
         }
       }
     } else if ($data=='disavan') {
       echo "<select name='disadvantage'>
";
       echo "<option value='0'>- เลือกประเภทความด้อยโอกาส -</option>
";
       $result=mysql_query("SELECT * FROM disadvantage");
       while($row = mysql_fetch_array($result)){
         if($rowg['Stu_Disa']==$row[0]){
          echo "<option value="$row[0]" selected >$row[1]</option> 
" ;
          $numdef=$rowg['Stu_Deform'];
         } else {
           echo "<option value="$row[0]" >$row[1]</option> 
" ;
         }
       }
     } else if ($data=='disnde') {
       echo "<select name='disa'>
";
       echo "<option value='0'>- เลือกประเภทความด้อยโอกาส -</option>
";
       $result=mysql_query("SELECT * FROM disadvantage");
       while($row = mysql_fetch_array($result)){
         if($rowg['Stu_Disa']==$row[0]){
          echo "<option value="$row[0]" selected >$row[1]</option> 
" ;
         } else {
           echo "<option value="$row[0]" >$row[1]</option> 
" ;
         }
       }
       echo '</select><br>';
       echo "<select name='deform' onchange='getval(this);'>
";
       echo "<option value='0'>- เลือกประเภทความพิการ -</option>
";
       $result=mysql_query("SELECT * FROM deform");
       while($row = mysql_fetch_array($result)){
         if($rowg['Stu_Deform']==$row[0]){
          echo "<option value="$row[0]" selected >$row[1]</option> 
" ;
          $numdef=$rowg['Stu_Deform'];
         } else {
           echo "<option value="$row[0]" >$row[1]</option> 
" ; 
         }
       }
     }
              ?>
                
              </span>
              
              
                <br><input id="deformer2" type="text" name="deformer2" hidden="" placeholder="โปรดระบุความพิการซ้อน" onkeyup="isThaichar(this.value,this)">
              อันนี้เป็นการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง แต่สงสัยบรรทัดสุดท้าย เขียนอยู่นอก span ทำไมเวลารันมันเป็นอย่างงี้ (เข้าไปอยู่ใน span)

 

<span id="type">
              <select name="disa">
<option value="0">- เลือกประเภทความด้อยโอกาส -</option>
<option value="1">เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)</option> 
<option value="2">เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด</option> 
<option value="3" selected="">เด็กที่ถูกทอดทิ้ง</option> 
<option value="4">เด็กที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณ</option> 
<option value="5">เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ</option> 
<option value="6">เด็กในชนกลุ่มน้อย</option> 
<option value="7">เด็กเร่ร่อน</option> 
<option value="8">เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก</option> 
<option value="9">เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศหรือโสเภณีเด็ก</option> 
<option value="10">เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน</option> 
</select><br><select name="deform" onchange="getval(this);">
<option value="0">- เลือกประเภทความพิการ -</option>
<option value="1">บกพร่องทางการเห็น</option> 
<option value="2">บกพร่องทางการได้ยิน</option> 
<option value="3">บกพร่องทางสติปัญญา</option> 
<option value="4">บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ</option> 
<option value="5">บกพร่องทางการเรียนรู้</option> 
<option value="6">บกพร่องทางการพูดและภาษา</option> 
<option value="7">บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์</option> 
<option value="8">ออทิสติก</option> 
<option value="9" selected="">ความพิการซ้อน</option> 
                
              
              
              
                </select><input id="deformer2" type="text" name="deformer2" hidden="" placeholder="โปรดระบุความพิการซ้อน" onkeyup="isThaichar(this.value,this)">
              
              
            </span>


Infantry292 202.29.176.xxx 04-09-2014 10:10:23

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ไม่แปลก ถ้าเราเขียน แท็ก html ไม่ครบ ปกติ พวกบราวเซอร์ ก็จะเติมส่วนที่ขาดเข้าไป 
ดังนั้นก็อาจจะผิดที่ ผิดตำแหน่่งได้

ตามโค้ด ที่เขียน แท็กปิด </select> อันที่สองไม่มี

ก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้การ rendered  html ผิดพลาดได้


ninenik 124.120.55.xxx 04-09-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ