การดึง ข้อมูล จาก DB มาแสดงในตาราง ดึงจากหลายๆตารางมาแสดง

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การดึง ข้อมูล จาก DB มาแสดงในตาราง ดึงจากหลายๆตารางมาแสดง

การดึง ข้อมูล จาก DB มาแสดงในตาราง ดึงจากหลายๆตารางมาแสดง
การดึง ข้อมูล จาก DB มาแสดงในตาราง ดึงจากหลายๆตารางมาแสดง จากรูป สมมติผมจะจอยหลายๆตาราง แล้วคำสั่ง จอย ใส่ส่วนไหนบ้างครับ แล้วหลักการยังไงห่ะ  เช่นผมจะจอย คำนำหน้าชื่อ ของผมเก็บในตาราง tbl_prefix -->prefix_id และ prefix_name  จะจอยกับตาราง tbl_hitory_learn -->pk(history_learn_id) อ้างอิง คำนำหน้าด้วย prefix_id ---------------> แล้วผมจะจอยกัน ทำยังไงห่ะ
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ตารางการอบรม</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
</head>

<body>
 <div>
  <div>
  <center>
    <h2><b>*** แสดงผลการอบรม***</b></h2></center>
  <table width="784" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr> 
  <th height="27" align="right" valign="bottom" class="dotline">
   
 <table width="338" border="0" align="center">
  <tr>
   <td>ค้นหาจาก :</td>
   <td><select name="zone">
    <option value=" " selected="selected">วัน เดือน ปี</option>
    <option value=" ">ชื่อผู้เข้าอบรม</option>
    <option value=" ">รายการประชุม</option>
    <option value=" ">สถานที่</option>
   </select></td>
   <td><input type="submit" value="Search" /></td>
  </tr>
 </table></th>
   </tr>
   
</table>
  <p>&nbsp;</p>
  <?php
 include "connect.php";
 	$sql = "select * from tbl_hitory_learn order by history_learn_id";
 	$result = mysql_db_query($dbname,$sql);
 	$num_record = mysql_num_rows($result); //ประกาศตัวแปร ตัวนับจำนวน สมาชิกทั้งหมด
 $record = mysql_fetch_array($result)
  ?>
  <table width="1302" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="font">
		<thead>
			<tr>
      <th width="89" height="30" align="center">ลำดับที่</th>
      <th width="209" align="center">วัน เดือน ปี</th>
      <th width="134" align="center">เวลาอบรม</th>
			<th width="237" align="center">ผู้เข้าประชุม</th>
			<th width="356" align="center">รายการประชุม/อบรม</th>
      <th width="138" align="center">สถานที่</th>
      <th colspan="3" align="center">จัดการข้อมูล</th>
   </thead>
		<tr>
    	<td height="31" align="center"><?php echo $record ["number"];?></td>
			<td align="center">	<?php echo $record ["number"];?></td>
			<td height="26">	<?php echo $record ["number"];?></td>
			<td align="center">	<?php echo $record ["number"];?></td>
      <td align="center"	><?php echo $record ["number"];?></td>
			<td align="center">	<?php echo $record ["number"];?></td>
      <td width="47" align="center">แก้ไข</td>
      <td width="43" align="center">ลบ</td>
      	<td width="49" align="center">&nbsp;</td>
    </tr>
</table>

 </div>
</div>
 </td>
 </tr>
 <tr>
  <td valign="top">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">
</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>


Hasanlebaesa02 49.230.125.xxx 14-09-2014 07:46:11

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง
 
 

การใช้งาน SQL INNER JOIN 


ninenik 1.47.209.xxx 14-09-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ