สอมถามเรื่องเอาข้อมูล Jquery มาใช่อะครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอมถามเรื่องเอาข้อมูล Jquery มาใช่อะครับ

สอมถามเรื่องเอาข้อมูล Jquery มาใช่อะครับ

ก่อนอื่นเลยนะครับ ผมไม่มีความรู้เรื่อง JQuery เลยครับ

 

function chart3() {
      if ($("#chart_3").size() == 0) {
        return;
      }
      //tracking curves:

      var sin = [],
        cos = [];
      for (var i = 0; i < 14; i += 0.1) {
        sin.push([i, Math.sin(i)]);
        cos.push([i, Math.cos(i)]);
      }

      plot = $.plot($("#chart_3"), [{
        data: sin,
        label: "sin(x) = -0.00"
      }, {
        data: cos,
        label: "cos(x) = -0.00"
      }], {
        series: {
          lines: {
            show: true
          }
        },
        crosshair: {
          mode: "x"
        },
        grid: {
          hoverable: true,
          autoHighlight: false
        },
        colors: ["#FCB322", "#A5D16C", "#52e136"],
        yaxis: {
          min: -1.2,
          max: 1.2
        }
      });

      var legends = $("#chart_3 .legendLabel");
      legends.each(function () {
        // fix the widths so they don't jump around
        $(this).css('width', $(this).width());
      });

      var updateLegendTimeout = null;
      var latestPosition = null;

      function updateLegend() {
        updateLegendTimeout = null;

        var pos = latestPosition;

        var axes = plot.getAxes();
        if (pos.x < axes.xaxis.min || pos.x > axes.xaxis.max || pos.y < axes.yaxis.min || pos.y > axes.yaxis.max) return;

        var i, j, dataset = plot.getData();
        for (i = 0; i < dataset.length; ++i) {
          var series = dataset[i];

          // find the nearest points, x-wise
          for (j = 0; j < series.data.length; ++j)
          if (series.data[j][0] > pos.x) break;

          // now interpolate
          var y, p1 = series.data[j - 1],
            p2 = series.data[j];
          if (p1 == null) y = p2[1];
          else if (p2 == null) y = p1[1];
          else y = p1[1] + (p2[1] - p1[1]) * (pos.x - p1[0]) / (p2[0] - p1[0]);

          legends.eq(i).text(series.label.replace(/=.*/, "= " + y.toFixed(2)));
        }
      }

      $("#chart_3").bind("plothover", function (event, pos, item) {
        latestPosition = pos;
        if (!updateLegendTimeout) updateLegendTimeout = setTimeout(updateLegend, 50);
      });
    }

    //Dynamic Chart
    function chart4() {
      if ($("#chart_4").size() == 0) {
        return;
      }
      //server load
      var options = {
        series: {
          shadowSize: 1
        },
        lines: {
          show: true,
          lineWidth: 0.5,
          fill: true,
          fillColor: {
            colors: [{
              opacity: 0.1
            }, {
              opacity: 1
            }]
          }
        },
        yaxis: {
          min: 0,
          max: 100,
          tickFormatter: function (v) {
            return v + "%";
          }
        },
        xaxis: {
          show: false
        },
        colors: ["#6ef146"],
        grid: {
          tickColor: "#a8a3a3",
          borderWidth: 0
        }
      };

      var updateInterval = 30;
      var plot = $.plot($("#chart_4"), [getRandomData()], options);

      function update() {
        plot.setData([getRandomData()]);
        plot.draw();
        setTimeout(update, updateInterval);
      }
      update();
    }

ถ้ามีแบบนี้ผมต้องเซฟเป็น .js รึเปล่า หรือ สามารถเอาใส่ใน <scpipt> ได้เลยครับ

ถ้าจะเอา Json จาก php มาใส่ต้องไป แทรกไว้ตรงไหนครับผมZang11015@gmail.com 110.169.95.xxx 11-10-2014 07:26:12

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าแทรกที่ 
<head>
<script>
โค้ดข้างบน
</script>
ถ้าเรียกใช้ไฟล์ .js
<script src="js/ชื่อไฟล์.js"></script>
</head>
 
สามารถแทรกในส่วน body ได้
<script>
โค้ดข้างบน
</script>


kainmin 171.100.183.xxx 11-10-2014 15:35
 ความคิดเห็นที่ 2
อีกครับ ถ้าผมเก้บเป็นไฟล์ JS แล้วผมจะเอา ค่าของ PHP ไปแทรก ใน JS ได้ยังไง


zang11015@gmail.com 110.169.95.xxx 11-10-2014 23:54


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ