สอบถามปุ่ม back และ reset

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามปุ่ม back และ reset

สอบถามปุ่ม back และ reset
คืออันนี้มี Function พอคลิ๊ก Checbox แล้ว Radio Disbled อยู่ครับ

แล้วพอผมกด Reset From ปุ่ม Checbok หายแต่ Radio ยังอยู่ครับ<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {font-size: 24px}
-->
</style>
</head>
<body>
 
 
<table width="376" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 
<form id="form1" name="form1" method="post" action="Q1save.php">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td width="91" height="30" valign="top">1.ม่วง</td>
    <td width="30" valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox1" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second');" id="checkbox1"></td>
    <td width="255" valign="center"><input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">2.คราม</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox2" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second2');" id="checkbox2"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">3.น้ำเงิน</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox3" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second3');" id="checkbox3"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">4.เขียว</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox4" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second4');" id="checkbox4"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">5.เหลือง</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox5" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second5');" id="checkbox5"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">6.แสด</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox6" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second6');" id="checkbox6"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">7.แดง</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox7" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second7');" id="checkbox7"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="32" valign="top">8. test</td>
   <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox8" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second8');" id="checkbox8"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">9. test</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox9" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second9');" id="checkbox9"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">10. test</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox10" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second10');" id="checkbox10"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" class="second10" name="radio10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="43" colspan="3" valign="top"><div align="center"><span class="style2">สีไหนสำคัญ</span></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="29" colspan="3" valign="top">
      <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
      <input type="reset" name="button2"  id="button2" value="Reset" />
    </form>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="2"></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
 
 
<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>  
 
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        
 
        
    });
    var setCheck = function(chkObj,cssObj){
        var i_check=$(chkObj).prop("checked");
        if(i_check==true){
            $("."+cssObj).prop("checked",false).attr('disabled', true);
        }else{
            $("."+cssObj).attr('disabled', false);
        }
    };    
 
</script>


หน้า save ผมตั้ง Refresh ไว้ ด้วยครับ

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=Q2.php'>
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
 
</body>
</html>
 


ส่วนอันนี้หน้าที่ 3 คือเมื่อผมกด Back แล้วผมอยากไห้ หน้าที่ 1 ยังคงข้อมูลเดิมที่ผมติ๊กไว้ครับ


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {font-size: 24px}
-->
</style>
</head>
<body>
 
 
<table width="376" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 
<form id="form1" name="form1" method="post" action="Q1save.php">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td width="91" height="30" valign="top">1.ม่วง</td>
    <td width="30" valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox1" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second');" id="checkbox1"></td>
    <td width="255" valign="center"><input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio1" value="radio1" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">2.คราม</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox2" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second2');" id="checkbox2"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="radio2" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">3.น้ำเงิน</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox3" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second3');" id="checkbox3"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="radio3" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">4.เขียว</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox4" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second4');" id="checkbox4"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="radio4" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">5.เหลือง</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox5" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second5');" id="checkbox5"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="radio5" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">6.แสด</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox6" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second6');" id="checkbox6"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="radio6" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">7.แดง</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox7" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second7');" id="checkbox7"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="radio7" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="32" valign="top">8. test</td>
   <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox8" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second8');" id="checkbox8"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" />
      <input type="radio" name="radio8" class="second8" id="radio8" value="radio8" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">9. test</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox9" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second9');" id="checkbox9"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" />
      <input type="radio" name="radio9" class="second9" id="radio9" value="radio9" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" valign="top">10. test</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="checkbox10" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second10');" id="checkbox10"></td>
    <td valign="center"><input type="radio" class="second10" name="radio10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" />
      <input type="radio" name="radio10" class="second10" id="radio10" value="radio10" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="43" colspan="3" valign="top"><div align="center"><span class="style2">สีไหนพึงพอใจ</span></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="29" colspan="3" valign="top">
      <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
      <input type="reset" name="button2" id="button2" value="Reset" />
      <input type="button" onClick="javascript:history.go(-1)" name="Back" id="Back" value="Back">
  
  
  
    </form>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="2"></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
 
 
<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>  
 
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        
 
        
    });
    var setCheck = function(chkObj,cssObj){
        var i_check=$(chkObj).prop("checked");
        if(i_check==true){
            $("."+cssObj).prop("checked",false).attr('disabled', true);
        }else{
            $("."+cssObj).attr('disabled', false);
        }
    };    
 
</script>
 

ขอบคุณครับ

 

**หมายเหตุ กดปุ่ม Back ผมใช้ Chrome สามารถคืนค่าเดิมจากหน้าที่ 1 ได้ครับ แต่ส่วนมากที่ผมทำ User จาใช้ IE ครับ

รบกวนพี่นิกด้วยครับขอบคุนครับ  Hanakobz112 202.183.201.xxx 24-10-2014 15:45:12

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
T^T


hanakobz112 119.46.21.xxx 27-10-2014 08:17
 ความคิดเห็นที่ 2
การพยายามปรับให้ใช้งานได้ใน IE ไม่มีอะไรการันตีว่าจะทำงานได้ 100%
รวมถึงการใช้ข้อมูลจาก การกดปุ่ม back เป็นวิธีที่ไม่น่าใช้ เท่าที่ดูรูปแบบงานที่ทำ
ไม่น่าจะทำให้ต้องใช้ความสามารถที่พิเศษสำหรับการจัดการ เราควรเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน
ของโปรแกรม ให้เป็นแบบ basic ที่สุด ก็จะลดขั้นตอนการใช้งานที่ยุ่งยาก

หากสนใจรูปแบบการใช้งานปุ่ม back ลองดูเพิ่มเติมจาก 

แก้ปัญหา ปุ่ม back ปุ่ม forward กับการใช้งาน ajax โหลดหน้าเพจ ด้วย jQuery plugin อย่างง่าย 


ninenik 124.120.96.xxx 27-10-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ