สอบถามปัญหาเรื่องการเล่น Video จากฐานข้อมูล

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามปัญหาเรื่องการเล่น Video จากฐานข้อมูล

สอบถามปัญหาเรื่องการเล่น Video จากฐานข้อมูล

ต้องการเล่นวีดีโอจากฐานข้อมูลคะพอส่งคำไปคำ ๆ หนึ่งไปจับกับวีดีโอในฐานข้อมูลก็จะให้เล่นแบบเพลลิสต์ แต่ถ้าเจอคำที่ดักไว้เช่น a, an ,to ก็ข้ามคำพวกนี้ไปไม่ต้องเล่น คือตอนนี้ข้ามคำเหล่านี้ได้แล้วคะ แต่วีดีโอของคำที่อยู่หลังคำที่ดักไว้จะเล่นซ้ำ เช่น I go to school วีดีโอของคำว่า school จะเล่นสองรอบคะ และอีกอย่างที่ติดปัญหาคือถ้าไม่เจอคำนั้นๆ ในฐานข้อมูลให้ไปเล่นคำถัดไปเลยและมีการโชว์ alert บอกว่าไม่เจอคำนั้น

โค้ด PHP 
 

<?php
	$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root");

	
	
	echo("<script>console.log('all ".$_GET["subject"]."');</script>");
	
	$testCount = $_GET["subject"] ;	
	
	$cutword = explode(",", $testCount);
	
	
		$checkk = $_GET["value"] ;
		
	
	
	$WordNO = array("to","my","a");
	for($i=0;$i<count($WordNO);$i++)
	{		
	if($cutword[$checkk]==$WordNO[$i]){
		$checkk=$checkk+1;	
		
		
			}				
	}
	
	$countpi = count($cutword) ;
	if($cutword[$checkk]==$cutword[$countpi - 1]){
	echo("<script>console.log('".ok."');</script>");
	echo("<script>console.log('".$cutword[$countpi - 1]."');</script>");

			}
		
	
	$objDB = mysql_select_db("test");
	echo("<script>console.log('value = ".$checkk."');</script>"); 
		$strSQL = "SELECT video FROM testtable where name = '".$cutword[$checkk ]."' " ;	
		
		
	
	
	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	$intNumField = mysql_num_fields($objQuery);
	$resultArray = array(); 
	while($obResult = mysql_fetch_array($objQuery))
	{
		$arrCol = array();
		for($i=0;$i<$intNumField;$i++)
		{
			$arrCol[mysql_field_name($objQuery,$i)] = $obResult[$i];
		}
		array_push($resultArray,$arrCol);
	}
	
		mysql_close($objConnect);
	$json = json_encode($arrCol);
	echo $json;
	
	$result = json_decode($json,true);
	
echo $result[video];	
echo '<video onended="myFunction()" width="320" height="240" controls="controls" autoplay="autoplay">';
echo '<source src="'.$result[video].'" type="video/mp4">';
echo '</video>';

	
?>

<script>
	function myFunction() {
   
		var a = parseInt(localStorage.getItem("value3")) ;
		var b = a + 1 ;		
	  				$.ajax({
			url: "test.php",
			data: 'subject=' + localStorage.getItem("value2") + '&value=' + b,
			type: 'GET',
		dataType: 'html',
		success: function(data) {
			console.log(data);
			if(data==0){
				alert("No !! Video");
			}else{
				$('#div_show').html(data);
				}
		}
				});
				
				
		localStorage.setItem("value3" , b);		
				
    
    
}
		
 </script>	


J&j 110.164.182.xxx 07-11-2014 21:02:47

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ