รบกวนช่วยดูการแบ่งหน้าให้หน่อยค่ะ อยากกำหนดข้อมูลให้ขึ้นแค่ 10 ข้อมูล

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนช่วยดูการแบ่งหน้าให้หน่อยค่ะ อยากกำหนดข้อมูลให้ขึ้นแค่ 10 ข้อมูล

รบกวนช่วยดูการแบ่งหน้าให้หน่อยค่ะ อยากกำหนดข้อมูลให้ขึ้นแค่ 10 ข้อมูล
อยากกำหนดให้ข้อมูลขึ้นแค่ 10 ข้อมูลค่ะ ช่วยดูโค้ดให้หน่อยนะคะ 
ขอบคุณมากๆ ค่ะ 
<?php require_once('../Connections/Myconnect.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

mysql_select_db($database_Myconnect, $Myconnect);
$query_Recordset1 = "SELECT * FROM customer";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $Myconnect) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);

$Per_Page = 2; // Per Page
$Page = $_GET["Page"];
if(!$_GET["Page"])
{
$Page=1;
}

$Prev_Page = $Page-1;
$Next_Page = $Page+1;

$Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page);
if($Num_Rows<=$Per_Page)
{
$Num_Pages =1;
}
else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0)
{
$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ;
}
else
{
$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1;
$Num_Pages = (int)$Num_Pages;
}

$strSQL .=" order by CustomerID ASC LIMIT $Page_Start , $Per_Page";
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>seeall_user</title>
</head>

<body background="bg.jpg" >
<?php require('topmenu.css');?>
<center>
<br />
 <table width="1229" height="152" border="0">
 <tr>
  <td width="1223" height="135" border="0"><center>
   <img src="GSB_Logo.png" width="452" height="158" />
  </center></td>
 </tr>
 </table>
  
 <table width="1254" height="31" border="0">
  <tr>
   <td width="705" height="25" >
    <font color="#FFFFFF"> <form action=" " method="post" autocomplete="on">
    <div id="headBottom">
     
<div id="topmenu">
 <ul>
  <li><a href="index_user.php"><span>หน้าแรก</span></a> 
    <a href="Account Summary.php"><span>เพิ่มบัญชีลูกค้า</span></a> 
    <a href="edit account.php"><span>แก้ไขบัญชีลูกค้า</span></a> 
    <a href="search_user.php"><span>ค้นหาแฟ้มงาน</span></a> 
    <a href="seeall_user.php"><span>ดูแฟ้มงานทั้งหมด</span></a> 
    <a href="contact.php"><span>แก้ไขข้อมูลส่วนตัว</span></a> 
    </li>
 </ul>
</div>
<div class="bttnCheck"></div>
    </div>
   </form>
    </font>
    <div align="right" size="16">ยินดีต้อนรับ:<font color="#6633CC"><? echo $_SESSION["user"];?></font>&nbsp;<a href="login.php">Logout</a></div></td>
  </tr>
 </table>
 <table width="1234" border="0">
  <tr>
   <td height="407" bgcolor="#FFFFFF"><table width="1245" border="0">
  <tr>
   <td height="407" align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><center>
    <legend align="left" class="style1"><u><br /><font color="#333333" size="+1">แฟ้มบัญชีทั้งหมด</font></u></legend></center>

      <center><br />
       <table border="0">
        <tr align="center" valign="middle" bgcolor="#4D4D4D">
         <td width="166" bgcolor="#666699"><font color="#CCCCCC">ประเภทสินเชื่อ</font></td>
         <td width="165" bgcolor="#666699"><font color="#CCCCCC">เลขที่บัญชี</font></td>
         <td width="164" bgcolor="#666699"><font color="#CCCCCC">ชื่อ</font></td>
         <td width="165" bgcolor="#666699"><font color="#CCCCCC">นามสกุล</font></td>
         <td width="43" bgcolor="#666699"><font color="#CCCCCC">รายงาน</font></td>
        </tr>
        <?php do { ?>
        <tr align="center" valign="middle">
         <td align="left" valign="middle" bgcolor="#CCCCCC"><?php echo $row_Recordset1['n_credit']; ?></td>
         <td bgcolor="#CCCCCC"><?php echo $row_Recordset1['id_credit']; ?></td>
         <td bgcolor="#CCCCCC"><?php echo $row_Recordset1['name']; ?></td>
         <td bgcolor="#CCCCCC"><?php echo $row_Recordset1['lastname']; ?></td>
         <td><a href="report.php?id_credit=<?php echo $row_Recordset1['id_credit']; ?>" ><img src="report.png" width="37" height="28" /></td>
        </tr>
        <?php } while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1)); ?>
       </table>
      </center>
     <br>
Total <?= $Num_Rows;?> Record : <?=$Num_Pages;?> Page :
<?
if($Prev_Page)
{
echo " <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Prev_Page'><< Back</a> ";
}

for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){
if($i != $Page)
{
echo "[ <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$i'>$i</a> ]";
}
else
{
echo "<b> $i </b>";
}
}
if($Page!=$Num_Pages)
{
echo " <a href ='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Next_Page'>Next>></a> ";
}
?>
    </td>
  </tr>
 </table></td>
  </tr>
 </table></td>
  </tr>
 </table>
 
<table width="1248" height="31" border="0">
  <tr>
   <td width="705" height="1" bgcolor="#6666CC">
   </td>
  </tr>
 </table>
</center>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>


Jiijibe 110.77.215.xxx 17-11-2014 00:49:46

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ใช่เปลี่ยนตรง per_page ไหม คุ้นๆ รูปแบบโค้ดเหมือนสร้างจาก dreamwaver 

$Per_Page = 2; // Per Page 


ninenik 124.120.233.xxx 17-11-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ