สอบถามเรื่องการแจ้งเตือนแบบไม่สามารถทำรายการนั้นได้คะ $(function(){ $(#date_m).datetimepicker ({ format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000 lang:'th', // แสดงภาษาไทย yearStart:1914, yearOffset:543, // ใช้ป

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่องการแจ้งเตือนแบบไม่สามารถทำรายการนั้นได้คะ $(function(){ $(#date_m).datetimepicker ({ format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000 lang:'th', // แสดงภาษาไทย yearStart:1914, yearOffset:543, // ใช้ป

สอบถามเรื่องการแจ้งเตือนแบบไม่สามารถทำรายการนั้นได้คะ $(function(){ $(#date_m).datetimepicker ({ format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000 lang:'th', // แสดงภาษาไทย yearStart:1914, yearOffset:543, // ใช้ป
อยากทราบว่าถ้าเลือกในกรณีที่ ไม่แสดงตน ก็จะเลือกวันที่รับเบี้ยยังไม่ได้ มีการแจ้งเตือนขึ้นมาจะต้องใช้คำสั่งอะไรคะ แล้วเลือกวันที่รับเงินแบบล่วงหน้าไม่ได้จะต้องกำหนดใน datepicker ยังไง ขอบคุณคะ

<script type="text/javascript">
$(function(){
  $("#date_m").datetimepicker
	({
    format:'d-m-Y', 
    lang:'th', 
    yearStart:1914,
		yearOffset:543, 
		timepicker:false, 
    onSelectDate:function(){  
  $("#date_m").datetimepicker('hide'); 
    },    
  });
});
</script>

<td align="right" nowrap bgcolor="#FFCCCC">สถานะการรับเบี้ยบังชีพ :</td>
      <td bgcolor="#FFCCCC"><select name="status_money">
       <option value="รับเบี้ยยังชีพ" <?php if (!(strcmp("รับเบี้ยยังชีพ", htmlentities($row_Recordset2['status_money'], ENT_COMPAT, 'utf-8')))) {echo "SELECTED";} ?>>รับเบี้ยยังชีพ</option>
       <option value="ไม่แสดงตน" <?php if (!(strcmp("ไม่แสดงตน", htmlentities($row_Recordset2['status_money'], ENT_COMPAT, 'utf-8')))) {echo "SELECTED";} ?>>ไม่แสดงตน</option>
       
      </select></td>
     </tr>

<td align="right" nowrap bgcolor="#FFCCCC">วันที่รับเงินเบี้ยยังชีพ :</td>
<td bgcolor="#FFCCCC"><pre><input type="text" name="date_money" id="date_m" value="<?php echo htmlentities($new_dateMon, ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" > * กรณีรับเบี้ยยังชีพ</pre></td>
Janjung 171.5.250.xxx 17-11-2014 18:48:17

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
<script type="text/javascript">
$(function(){

  $("#date_m").datetimepicker 
  ({ 
    format:'d-m-Y',  
    lang:'th',  
    yearStart:1914, 
    yearOffset:543,  
    timepicker:false,  
    onSelectDate:function(){   
  $("#date_m").datetimepicker('hide');  
    },     
  }); 
  
  var nowSelect=$("select[name='status_money'] option:selected").val();
  if(nowSelect=='ไม่แสดงตน'){
    alert("No");
    $("#date_m").prop("disabled","disabled");
  }else{
    $("#date_m").prop("disabled","");
  }
  $("select[name='status_money']").on("change",function(){
    var nowSelect=$("select[name='status_money'] option:selected").val();
    if(nowSelect=='ไม่แสดงตน'){
      alert("No");
      $("#date_m").prop("disabled","disabled");
    }else{
      $("#date_m").prop("disabled","");
    }    
  });

  
});
</script>   


ninenik 1.47.82.xxx 17-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ได้แล้วคะ ขอบคุณมากคะ   Ninenik 


janjung 183.89.175.xxx 17-11-2014 22:42


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ