อยากถามเกี่ยวกับใช้ javascript ในการแจ้งเตือนค่ะ >

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากถามเกี่ยวกับใช้ javascript ในการแจ้งเตือนค่ะ >

อยากถามเกี่ยวกับใช้ javascript ในการแจ้งเตือนค่ะ >

อยากถามการใส่ javascript เวลาที่เลือก drop down เลือก ตาย และต้องกรอกวันที่ตายด้วย ถ้าหากไม่กรอกวันที่ตาย เวลากด submit จะมีการแจ้งเตือนด้วย javascript ขึ้นมาให้ใส่วันที่ตาย ขอบคุณคะ

<script>
$(function() {
	 $( "#datedead" ).datetimepicker
	 ({
    format:'d-m-Y', 
    lang:'th', 
    yearStart:1914, 
    yearOffset:543, 
		maxDate: '-1Y', 
		timepicker:false, 
    onSelectDate:function(){ 
  $("#datedead").datetimepicker('hide'); // ให้ซ่อน datetimepicker
    },    
  });
});  
</script>   

<tr valign="baseline">
   <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">สถานะภาพ :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><select name="p_status" onChange="showDead(this)">
    <option value="มีชีวิตอยู่" <?php if (!(strcmp("มีชีวิตอยู่", htmlentities($row_Recordset1['p_status'], ENT_COMPAT, 'utf-8')))) {echo "SELECTED";} ?>>มีชีวิตอยู่</option>
    <option value="ตาย" <?php if (!(strcmp("ตาย", htmlentities($row_Recordset1['p_status'], ENT_COMPAT, 'utf-8')))) {echo "SELECTED";} ?>>ตาย</option>
   </select></td>
  </tr>
  

  <tr valign="baseline" id="deadDate" hidden>
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">วันที่ตาย :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><input type="text" name="p_dead" id="datedead" size="15" value="<?php echo htmlentities($new_deadDate, ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>"/></td>
  </tr>


Yoyo 183.89.175.xxx 17-11-2014 23:38:30

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
สร้างฟังก์ชั่นเช็คค่าและเตือน

<script type="text/javascript">
$(function(){

validDead = function(){
  var nowSelect=$("select[name='p_status'] option:selected").val();
  if(nowSelect=="ตาย" && $("#datedead").val()==""){
    alert("select date");
    return false;
  }       
}
  
});
</script>    


ในฟอร์มเรียกใช้ onsubmit

<form onsubmit="return validDead()">
........
......


ninenik 1.46.19.xxx 18-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ยังไม่ขึ้นเลยคะ ใส่ตามที่บอกแล้ว TT Ninenik


yoyo 180.183.162.xxx 18-11-2014 17:40


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ