สอบถามค่ะ รูปไม่เเสดงก่อนอัพโหลดค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามค่ะ รูปไม่เเสดงก่อนอัพโหลดค่ะ

สอบถามค่ะ รูปไม่เเสดงก่อนอัพโหลดค่ะ
ลองทำตามลิ้งนี้เเล้วนะค่ะเเต่รูปก็ยังไม่เเสดงค่ะ https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=551<!--head html-->
<?php include_once 'head_html.php';?>
<!--css style-->
<?php include_once 'js.php';?>
 
<script language="JavaScript">
	function showPreview(ele)
	{
		document.form2.imgAvatar.src=ele.value;
	}
</script>


<script language="javascript">
function fncSubmit()
    {
    
      if(document.form2.txttopic_name.value == "")
      {
        alert('กรุณาตั้งชื่อโพสต์ด้วยค่ะ');
        document.form2.txttopic_name.focus();
        return false;
      }	
			
			if(document.form2.txttopic_detail.value == "")
      {
        alert('กรุณาใส่รายละเอียดโพสต์ด้วยค่ะ');
        document.form2.txttopic_detail.focus();		
        return false;
      }
			if(document.form2.QPic.value != "")
			{
				<? move_uploaded_file($_FILES['QPic']['tmp_name'],"vdo/".$_FILES["QPic"]["name"]) ?>
			}
 			document.form2.submit();
    }
</script>
<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" > 
$(function () { 
 
 
  $("#upload").on("click",function(e){ 
    $("#QPic").show().click().hide(); 
    e.preventDefault(); 
  }); 
  $("#QPic").on("change",function(e){ 
    var files = this.files 
    showThumbnail(files)     
  }); 
 
  function showThumbnail(files){ 
 
    $("#thumbnail").html(""); 
    for(var i=0;i<files.length;i ){ 
      var file = files[i] 
      var imageType = /image.*/ 
      if(!file.type.match(imageType)){ 
        //   console.log("Not an Image"); 
        continue; 
      } 
 
      var image = document.createElement("img"); 
      var thumbnail = document.getElementById("thumbnail"); 
      image.file = file; 
      thumbnail.appendChild(image) 
 
      var reader = new FileReader() 
      reader.onload = (function(aImg){ 
        return function(e){ 
          aImg.src = e.target.result; 
        }; 
      }(image)) 
 
      var ret = reader.readAsDataURL(file); 
      var canvas = document.createElement("canvas"); 
      ctx = canvas.getContext("2d"); 
      image.onload= function(){ 
        ctx.drawImage(image,100,100) 
      } 
    } // end for loop 
 
  } // end showThumbnail 
 
 
   
   
}); 
 </script>   


</head>
<body>
<div id='newsfeed_contain'>
<div class='block_news_add_new'>

<form id="form2" name="form2" method="post" enctype="multipart/form-data" action="add_topic.php" onsubmit="return fncSubmit();">

<div class="panel panel-default">
 <div class="panel-body" >

 <table width='650px' >
<tr>
<td valign='top' width="160px"><label for="exampleInputPassword1">ชื่อโพสต์:</label></td>
<td valign='top'>
          <input name="txttopic_name" type="text" id="textfield" value="" class="form-control" placeholder="พิมพ์ชื่อโพสต์" />
         </td>
</tr>
</table>
</div>

 <div class="panel-body">
 <table width='650px' >
 <tr>
<td valign='top' width="160px" ><label for="exampleInputPassword1">รายละเอียดโพสต์:</label></td>
<td valign='top'>
          <textarea name="txttopic_detail" cols="70" rows="10" id="txttopic_detail" class="form-control" placeholder="พิมพ์รายละเอียดโพสต์"  ></textarea>
         </td>
</tr>
 </table>
 </div>
 
 <div class="panel-body">
 <table width='650px' >
 <tr>
<td valign='top' width="160px" ><label for="exampleInputPassword1">รูปภาพ/วิดีโอ:</label></td>
<td valign='top'>เเนบไฟล์หรือรูปภาพ &nbsp;</br> <input type="file" name="QPic" OnChange="showPreview(this)" on />
<div id="thumbnail"></div> 
</td>
</tr>
 </table>
 </div>

 <div class="panel-body-new">
 <table width='650px' >
 <tr>
 <td valign='top' width="160px"><label for="exampleInputPassword1">ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว:</label></td>
 <td valign='top'><ul class="list-group">
 <li class="list-group-item"><input type="radio" name="topic_privacy" id="topic_privacy0" value="0">&nbsp;เฉพาะเพื่อน</li>
 <li class="list-group-item"><input type="radio" name="topic_privacy" id="topic_privacy1" value="1">&nbsp;เฉพาะฉัน</li>
</ul>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 
 <div class="panel-body">
 <table width='650px' >
 <tr>
<td colspan="2" valign='top'> <input name="Submit" type="submit" class="btn btn-default" id="Submit" value="  โพสต์  " /> 
<input name="Cancel" type="button" value="ยกเลิกการโพสต์" onClick="window.location='profile_wall.php'" class="btn btn-default"/ > 
</td>
</tr>
</table>
 </div>
 
</div>

  </form>
      
</div>

</div>

 
</body>
</html>

 Nathakarn 180.183.102.xxx 26-11-2014 19:08:05

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
โค้ดใช้ซ้ำซ้อนกับตัวหรือป่าว ลองไล่ดู  ตัดตัวนี้ออก OnChange="showPreview(this)" 


ninenik 1.47.147.xxx 26-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
เเก้ได้เเล้วค่ะ ขอบคุณนะค่ะ


nathakarn 180.183.102.xxx 26-11-2014 21:21


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ