สอบถามข้อมูลไม่บันทึกลงฐานข้อมูล

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามข้อมูลไม่บันทึกลงฐานข้อมูล

สอบถามข้อมูลไม่บันทึกลงฐานข้อมูล

เเก้ข้อมูลได้เเต่ข้อมูลไม่่บันทึกลงฐานข้อมูลค่ะ ไม่ทราบเขียนโค้ดตรงไหนผิดรึป่าวค่ะ รบกวนช่วยดูให้หน่อยค่ะ

ไฟล์ block_album_edit.php

<div class="head_on_page_news">

<span><h4>เพิ่มอัลบั้มใหม่</h4></span>
<!--<span style="float:right">
<input type="button" name="button" value="ดูอัลบั้มทั้งหมด" onclick="window.location='view_album.php'" class="btn btn-default">
</span>-->

</div>
<?php 
		$strSQL = "SELECT * FROM album WHERE AlbumID = '$AlbumID' ";
		$result = mysql_query($strSQL)or die(mysql_error().$strSQL);
		$row=mysql_fetch_array($result);
		

 ?>
<div id='newsfeed_contain'>
<div class='block_news_add_new'>

<form id="form1" name="form1" method="post" enctype="multipart/form-data" action="check_edit_album.php?AlbumID=<?php echo $row['AlbumID'];?>" >

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-body" >
<table width='650px' >
<tr>
<td valign='top' width="160px">
	<label>ชื่ออัลบั้ม:</label>
</td>
<td valign='top'>
	<input name="txtAlbumName" type="text" id="text" value="<?php echo $row['AlbumName']; ?>" class="form-control" placeholder="พิมพ์ชื่ออัลบั้ม" />
</td>
</tr>
</table>
</div>
 
<div class="panel-body">
<table width='650px' >
<tr>
<td valign='top' width="160px" >
	<label>รูปภาพปกอัลบั้ม:</label></td>
<td valign='top'>
	<ul class="list-group">
	<li class="list-group-item"><input type="file" name="filAlbumShot" id="filAlbumShot" style="display:none" multiple="true" />
	<div id="upload" class="btn btn-default">เเนบไฟล์ </div> 
	<div id="thumbnail">
 	<?php if($row['AlbumShot'] != ''){?><img src="album_pic/<?=$row["AlbumShot"];?>">
  <?php }?>
	</div> 
	</li>
	</ul> 
</td>
</tr>
</table>
</div>

<div class="panel-body-new">
<table width='650px' >
<tr>
<td valign='top' width="160px">
	<label>ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว:</label></td>
<td valign='top'>
	<ul class="list-group">
	<li class="list-group-item">
  <input type="radio" name="album_privacy" id="album_privacy0" value="0" <?=($row['album_privacy']==0? 'CHECKED' : '')?>>
 &nbsp;สาธารณะ</li>
	<li class="list-group-item">
  <input type="radio" name="album_privacy" id="album_privacy1" value="1" <?=($row['album_privacy']==1? 'CHECKED' : '')?>>&nbsp;เฉพาะฉัน</li>
	</ul>
</td>
</tr>
</table>
</div>
 
<div class="panel-body">
<table width='650px' >
<tr>
<td colspan="2" valign='top'> 
	<input name="Submit" type="submit" class="btn btn-default" id="Submit" value="  เเก้ไขอัลบั้ม  " /> 
	<input name="Cancel" type="button" value="ยกเลิกการเเก้ไขอัลบั้ม" onClick="window.location='view_album.php'" class="btn btn-default"/ > 
</td>
</tr>
</table>
</div>
 
</div>

</form>
      
</div>

</div>


ไฟล์ check_edit_album.php 

<?php 

if(session_start() and $member_id > 0){
	//echo "กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งค่ะ";
	//echo "<meta http-equiv='refresh' content='1;URL=index.php'>";

}else{
	
	echo "กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งค่ะ";
	echo "<meta http-equiv='refresh' content='1;URL=index.php'>";
}


session_start();
include "connect.inc.php"; 

?>

<html>
<head>
</head>
<body>

<?
$yea = date("Y")+543; 
$AlbumID = $_POST['AlbumID'];
$txtAlbumName = $_POST['txtAlbumName'];
$album_privacy = $_POST['album_privacy'];
$m_date = date("d-m-$yea H:i:s");

//$fileName = date("YmdHis")."_".$_FILES["filAlbumShot"]["name"];


	if($_FILES["filAlbumShot"]["name"] != "")
		{
			$fileName = date("YmdHis")."_".$_FILES["filAlbumShot"]["name"];
			if(move_uploaded_file($_FILES["filAlbumShot"]["tmp_name"],"album_pic/".$fileName))
			{
			
				//@unlink("album_pic/".$_POST["hdnOldFile"]);
				//*** Update New File ***//
				$sql01 = "UPDATE `album` SET 
			`AlbumName` = '$txtAlbumName' ,
			`AlbumShot` = '$fileName' ,
			`album_privacy` = '$album_privacy' ,
			`member_id` = '$member_id' ,
			`album_date` = '$m_date' ,
			 WHERE AlbumID = '$AlbumID'";

			}
		}
		else 
		{
	//echo "no images Copy/Upload Complete<br>";
			$sql01 = "UPDATE `album` SET 
			`AlbumName` = '$txtAlbumName' ,
			`album_privacy` = '$album_privacy' ,
			`member_id` = '$member_id' ,
			`album_date` = '$m_date' ,
			 WHERE AlbumID = '$AlbumID'";
		}	

	if(mysql_query($sql01)){
		echo "<script language="JavaScript">";
		echo "alert('เเก้ไขอัลบั้มเรียบร้อยเเล้วค่ะ');";
		echo "</script>";
		echo "<meta http-equiv='refresh'content='0;URL=view_album.php'>";
		}
		else{
		echo "<meta http-equiv='refresh'content='1;URL=profile_edit.php'>";
		}
?>
</body>
</html>

Nathakarn 180.183.102.xxx 30-11-2014 01:47:56

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
บรรทัดนี้ 
 
$AlbumID = $_POST['AlbumID']; 
 
ต้องปรับเป็นแบบ $_GET['AlbumID']; หรือเปล่า
น่าจะเป็น
 
$AlbumID = $_GET['AlbumID']; 
 
ดูแล้วเหมือนจะยังสับสนเรื่องการใช้งานตัวแปร

<form id="form1" name="form1" method="post" enctype="multipart/form-data" action="check_edit_album.php?AlbumID=<?php echo $row['AlbumID'];?>" > 

<input name="txtAlbumName" type="text" id="text" value="<?php echo $row['AlbumName']; ?>" class="form-control" placeholder="พิมพ์ชื่ออัลบั้ม" /> 
<input name="Submit" type="submit" class="btn btn-default" id="Submit" value="  เเก้ไขอัลบั้ม  " />  

</form>
ให้ทำความเข้าใจแบบนี้ ถ้า ส่งตัวแปรผ่าน URL เช่น check_edit_album.php?AlbumID=x
ไฟล์ที่รับค่า ตัวแปร AlbumID  ต้องเป็น $_GET['AlbumID']
ที่ไม่เป็น $_POST ทั้งที่กำหนด method="post" เพราะเป็นการส่งค่า ผ่าน action หรือ URL ไปพร้อมชื่อไฟล์ที่รับค่า
ไม่ได้ส่งผ่าน form element เหมือน input type=text ด้านในฟอร์ม
 
ที่จริงการส่งแบบด้านบนก็มีประโยชน์ ใช้สำหรับส่งค่าตัวแปรแบบ $_GET และ $_POST ไปพร้อมกัน
และตอนเรียกใช้ตัองเรียกให้ถูกด้วยเ่ช่นกัน

แต่ถ้าเราต้องการส่งเป็นแบบ post แทนทั้งหมด  ตรงไฟล์ action ก็ไม่ต้องมีตัวแปรต่อท้าย
และก็ใน ฟอร์ม ก็ใช้งาน input type=hidden แทน เพื่อส่งค่าแบบ post ไป เช่น แก้เป็น

<form id="form1" name="form1" method="post" enctype="multipart/form-data" action="check_edit_album.php" > 

<input name="txtAlbumName" type="text" id="text" value="<?php echo $row['AlbumName']; ?>" class="form-control" placeholder="พิมพ์ชื่ออัลบั้ม" /> 

<input type="hidden" name="AlbumID" value="<?php echo $row['AlbumID'];?>">
<input name="Submit" type="submit" class="btn btn-default" id="Submit" value="  เเก้ไขอัลบั้ม  " />  

</form>


input type=hidden ก็ค่า form element ที่เรากำหนดไว้สำหรับ เก็บค่าข้อมูลที่ต้องการ
ส่งไปพร้อมกับ กับ element อื่นๆ แต่เราจะมองไม่เห็นเหมือน input text
ง่ายๆ ก็คือ "ส่งค่าตัวแปรที่ซ่อนไปด้วย"
 
แบบนี้เราก็สามารถรับค่า และเรียกใช้ตัวแปร  AlbumID เป็นแบบ $_POST['AlbumID']

 


ninenik 1.47.144.xxx 30-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
โอเครค่ะ เเก้ได้เเล้วค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ ^^


nathakarn 180.183.98.xxx 30-11-2014 20:49


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ