ส่งค่าจากฟอร์มไปยังฐานข้อมูล

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ส่งค่าจากฟอร์มไปยังฐานข้อมูล

ส่งค่าจากฟอร์มไปยังฐานข้อมูล
จะส่งค่าจากฟอร์มไปฐานข้อมูลคะ ถ้าผู้ใช้ไม่ใส่ ข้อความ ใน textbok word ให้แสดง alert ว่า กรุณากรอกข้อมูล และถ้าผู้ใช้ใส่คำที่ในฐานข้อมูลมีคำนั้นแล้ว ให้แสดง alert ว่า มีคำนั้นในฐานข้อมูลแล้ว ต้องการเพิ่มคำอื่นอีกหรือไม่ ถ้ากด ok ให้อยู่หน้าเดิม ถ้ากด cancel ให้กลับหน้าหลัก 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Upload Video</title>
  <link rel="stylesheet" href="Upload.css" type="text/css" />
</head>

<body>
<div id="head"><img src="images/HeadUp.png" /></div>
<div id="Area"><img src="images/addword_C.png" />

<form name="form1" id="form1" method="post" action="Upload.php" enctype="multipart/form-data"> 
word : <input type="text" name="word" id="word">
<br/>
<br/>

video<input type="file" name="video" id="video"> 
 <input type="image" src="images/Upload.png" value="submit" name="upload" id="upload">
 </form>
 
 </div>


<?php

$db = new mysqli("localhost", "root", "root","test");
if(mysqli_connect_errno()) die("Connect Failed! :" . mysqli_connect_error());
$db->set_charset("utf8"); //เชื่อมต่อดาต้าเบส
	$word_name = $_POST['word'];
	if(trim($_POST['word']) == "") //ถ้าไม่ใส่คำ
	//if($word_name == " ")
	{
		echo "<script>alert('Please input word')</script>";
		exit();	
	}
	
	$strSQL = "SELECT * FROM testtable2 where name like '" .$word_name. "' ";
	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
	if($objResult)
	{
			//echo "Username already exists!";alert('word already exists!');
			echo "<script type='text/javascript'>
				
  var r = confirm('มีคำนี้อยู่ในระบบแล้ว ต้องการเพิ่มคำใหม่หรือไม่');
	 if(r==true)
	 {
  
		
	 } 
	
	else 
	{
    window.location = 'http://localhost:8888/ProjectSpeechByjommy/index.html';
  }
			
			</script>";
	}
		if(isset($_POST['upload'])){
		$video_name = $_FILES['video']['name'];
		$video_type = $_FILES['video']['type'];
		$video_size = $_FILES['video']['size'];
		$video_tmp_name =$_FILES['video']['tmp_name'];
		
		//echo $_FILES['video']['tmp_name'];
		if($video_name==''){
			echo"<script>alert('Please select video')</script>";
			exit();
		}else{
		//$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/$video_name"); 
		echo $video_name;
		
		if($data_video){
			echo"Successfully";
			}else{
				echo "Not Success";
				}
				
				//เอาอักษรตัวแรกของชื่อวิดีโอ
				$Fname = str_split($video_name);
				print_r($Fname[0]);
				
				//เก็บวิดีโอแยกโฟลเดอร์
				if(($Fname[0]=="A")||($Fname[0]=="a")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/A/$video_name" 
					// "/SL_video/" //ที่เก็บวิดีโอใน server ภาค
					);
					}
				elseif(($Fname[0]=="B")||($Fname[0]=="b")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/B/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="C")||($Fname[0]=="c")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/C/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="D")||($Fname[0]=="d")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/D/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="E")||($Fname[0]=="e")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/E/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="F")||($Fname[0]=="f")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/F/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="G")||($Fname[0]=="g")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/G/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="H")||($Fname[0]=="h")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/H/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="I")||($Fname[0]=="i")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/I/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="J")||($Fname[0]=="j")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/J/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="K")||($Fname[0]=="k")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/K/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="L")||($Fname[0]=="l")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/L/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="M")||($Fname[0]=="m")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/M/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="N")||($Fname[0]=="n")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/N/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="O")||($Fname[0]=="o")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/O/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="P")||($Fname[0]=="p")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/P/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="Q")||($Fname[0]=="q")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/Q/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="R")||($Fname[0]=="r")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/R/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="S")||($Fname[0]=="s")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/S/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="T")||($Fname[0]=="t")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/T/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="U")||($Fname[0]=="u")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/U/$video_name"); 
					}elseif(($Fname[0]=="V")||($Fname[0]=="v")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/V/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="W")||($Fname[0]=="w")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/W/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="X")||($Fname[0]=="x")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/X/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="Y")||($Fname[0]=="y")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/Y/$video_name"); 
					}
					elseif(($Fname[0]=="Z")||($Fname[0]=="z")){
					$data_video=move_uploaded_file($video_tmp_name,"/Applications/MAMP/htdocs/resource/Z/$video_name"); 
					}
				//จัดเก็บชื่อไฟล์ลงฐานข้อมูล
$sql = $db->query("INSERT INTO testtable2 (name,video)
			 	VALUES ('$word_name','$video_name') "); //ชื่อตาราง(ชื่อคอลัมภ์)
				if($sql)
				{
			 		echo "Upload Success <br>";
					$upload_true = true;
			 	}else{
			 		echo "Upload Not Success <br>";
				 }
			
if($data_video){
			echo"Successfully";
			}else{
				echo "Not";
				}
		}
		
		
		}//จาก ยูทูป
		mysql_close();
?>
     
</body>
</html>


J&j 110.164.182.xxx 04-12-2014 00:20:23

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูแนวทางจาก ความเห็นที่ 3 ของกระทู้นี้ดู  จะคล้ายๆ กัน

https://www.ninenik.com/forum_view_1322_1.html


ninenik 1.47.81.xxx 04-12-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ