สอบถามการตรวจสอบห้องว่าง

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามการตรวจสอบห้องว่าง

สอบถามการตรวจสอบห้องว่าง
อันนี้เป็นโค้ดการตรวจสอบห้องว่าง โดยจะต้องเลือกชื่อห้อง วันที่ เวลา แต่อยากให้เปลี่ยนเป็น เลือกแค่วันที่ และเวลา แค่2อย่าง แล้วจะแสดงรายชื่อห้องที่ว่างค่ะ ไม่ทราบว่าต้องแก้อย่างไรคะ รบกวนหน่อยนะคะ

หน้าตรวจสอบห้องว่าง
<?PHP
@session_start();
include ('Connection.php'); // เรียกใช้ฐานข้อมูล
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>.:Reservations Meeting</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script language="javascript" src="jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script>
function chk_form(){ // เช็คค่าว่าง
	$(":input + span.require").remove();
	$(":input").each(function(){
		$(this).each(function(){	
			if($(this).val()==""){
				$(this).after("<span class=require>*</span>");
			}
		});
	});
	if($(":input").next().is(".require")==false){
		return true;
	}else {
		return false;
	}	
}
</script>

<style type="text/css">
.require{
	height:20px;
	color:#FF0000;
	padding-left:5px;
	padding-right:5px;
	font-size:12px;
	line-height:15px;
	width:100px;
	float:none;
}
 </style>
 
 <script type="text/javascript">
// เช็คเวลา
function check(old,news){
	o=old.options[old.selectedIndex].value;
	n=news.options[news.selectedIndex].value;
	//alert('old'+olds+'new'+newss);
	if(o==''){
		alert('กรุณาตรวจสอบเวลาเริ่มต้น');
		return false;
	}else{
		if (o>=n){
		alert ('เวลาสิ้นสุดต้องมากกว่าเวลาเริ่มต้น');
	document.getElementById('txttotime').selectedIndex= '';
	}else{
		//alert(o+'<'+n);
		}
		}	
}
</script>
 
 <script type="text/javascript" src="jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.galleriffic.js"></script>

<link rel='stylesheet' type='text/css' href='fullcalendar/redmond/theme.css' />
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='fullcalendar/fullcalendar.css' />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/smoothness/jquery-ui-1.7.2.custom.css">
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){ // แทรกวันที่ในรูปแบบปฏิทิน
	// แทรกโค้ต jquery
	 $("#dateInput").datepicker({
    dateFormat: "yy-mm-dd",
    minDate: 1
  }); 
  
});
</script>   

<style type="text/css">
.ui-datepicker{
	width:150px;
	font-family:tahoma;
	font-size:11px;
	text-align:center;
}
</style>


</head>


<body>
<table width="973" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><?PHP require('head.php'); ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><table background="Picture/body.jpg" width="973" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td width="50">&nbsp;</td>
    <td width="200">&nbsp;</td>
    <td width="723">&nbsp;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td valign="top"><?PHP require('leftmenu.php'); ?></td>
    <td valign="top" align="center"><form id="form1" name="form1" method="post" action="check_roomsearch.php">
      <table width="640" align="center" bgcolor="#FFCCCC" cellpadding="5" cellspacing="0">
       <tr>
        <td colspan="8" align="center" bgcolor="#B70404"><strong class="normal2">ตรวจสอบห้องว่าง</strong></td>
       </tr>
       <tr>
        <td align="right">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="right">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td></td>
       </tr>
       <tr>
        <td width="132" align="right"><span class="normal">ห้องประชุม :</span></td>
        <td width="189"><select name="txtroom_name" id="txtroom_name">
         <option value="" selected="selected"><-- เลือก --></option>
         <?
			$sql = "SELECT room_name FROM tbl_room WHERE room_status='W' ";
			$tblroom = mysql_query($sql);
			while($room = mysql_fetch_array($tblroom))
			{
			?>
         <option value="<?=$room["room_name"];?>">
          <?=$room["room_name"];?>
          </option>
         <?
			}
			?>
        </select></td>
        
        <td width="47" align="right"><span class="normal">เวลา :</span></td>
 

        <td width="181"><select name='txtfromtime' id='txtfromtime'>
         <option value="" selected="selected"><-- เลือก --></option>
         <option value="08:00:00">08.00</option>
         <option value="08:30:00">08.30</option>
         <option value="09:00:00">09.00</option>
         <option value="09:30:00">09.30</option>
         <option value="10:00:00">10.00</option>
         <option value="10:30:00">10.30</option>
         <option value="11:00:00">11.00</option>
         <option value="11:30:00">11.30</option>
         <option value="12:00:00">12.00</option>
         <option value="12:30:00">12.30</option>
         <option value="13:00:00">13.00</option>
         <option value="13:30:00">13.30</option>
         <option value="14:00:00">14.00</option>
         <option value="14:30:00">14.30</option>
         <option value="15:00:00">15.00</option>
         <option value="15:30:00">15.30</option>
         <option value="16:00:00">16.00</option>
         <option value="16:30:00">16.30</option>
         <option value="17:00:00">17.00</option>
         <option value="17:30:00">17.30</option>
        </select></td>
     
        <td width="39"></td>
       </tr>
      
       <br />
       <tr>
        <td align="right"><span class="normal">วันที่ :</span></td>
        <td><input type="text" name="txtdate" id="dateInput" /></td>
        <td align="right"><span class="normal">ถึง :</span></td>
        <td><select name='txttotime' id='txttotime' onchange="check(document.getElementById('txtfromtime'),this);">
         <option value="" selected="selected"><-- เลือก --></option>
         <option value="08:30:00">08.30</option>
         <option value="09:00:00">09.00</option>
         <option value="09:30:00">09.30</option>
         <option value="10:00:00">10.00</option>
         <option value="10:30:00">10.30</option>
         <option value="11:00:00">11.00</option>
         <option value="11:30:00">11.30</option>
         <option value="12:00:00">12.00</option>
         <option value="12:30:00">12.30</option>
         <option value="13:00:00">13.00</option>
         <option value="13:30:00">13.30</option>
         <option value="14:00:00">14.00</option>
         <option value="14:30:00">14.30</option>
         <option value="15:00:00">15.00</option>
         <option value="15:30:00">15.30</option>
         <option value="16:00:00">16.00</option>
         <option value="16:30:00">16.30</option>
         <option value="17:00:00">17.00</option>
         <option value="17:30:00">17.30</option>
         <option value="18:00:00">18.00</option>
        </select></td>
        
       </tr>
       
       <tr>
        <td colspan="5" align="center"><button type="submit" name="button" id="button" onclick="return chk_form()" value=" "><img src="picture/search.png" alt="" width="21" height="20" align="center" /> ค้นหา</button></td>
        </tr>
       <tr>
        <td colspan="5" align="center">&nbsp;</td>
       </tr>
      </table>
     </form> 
    <br />
     
    
     </p>
     <p>&nbsp;</p></td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><?PHP require('footer.php'); ?></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>


Yuyu 158.108.209.xxx 15-12-2014 15:04:00

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูแนวทางการคิวรี่ข้อมูลจากวันที่เวลา จากบทความนี้

ตัวอย่าง การใช้งาน วันที่ ใน mysql และคำสั่ง เทคนิค การ query 


ninenik 171.96.52.xxx 15-12-2014


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ