สอบถามเรื่องการค้นหา เงื่อนไขการค้นหา

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่องการค้นหา เงื่อนไขการค้นหา

สอบถามเรื่องการค้นหา เงื่อนไขการค้นหา

ถ้าต้องการให้ปุ่ม รายชื่อเพื่อน เเสดงรายชื่อเพื่อนทั้งหมด คือ เข้าเงื่อนไข else ในการค้นหา ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงค่ะ รบกวนช่วยดูให้หน่อยค่ะ

 

<div class="head_on_page_news">
<span style="float:left"><h4>รายชื่อเพื่อนของคุณ</h4>
</span>
<div id="but_friend">
<span style="float:right">
<button type="button" name="button" id="button" class="btn btn-default" title="ค้นหาเพื่อนในระบบ" onclick="window.location='friend_add.php'"><img src="images/add_friend.png" width="20" height="20" align="absmiddle"/>&nbsp;ค้นหาเพื่อนในระบบ</button>
</span>
</div>
</div>

<div id="newsfeed_contain">

 <div class="newsfeed">
 <div class="block_friend_add">
 <form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 
 <table width="660px">
 <tr>
 <td><input type="text" name="txtSearch" id="txtSearch" class="form-control" size="70" placeholder="พิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการค้นหา" />
 </td>
 <td>&nbsp;&nbsp;
 </td>
 <td>
 <button type="submit" name="button" id="button" class="btn btn-default" title="ค้นหาเพื่อน" style="width:130px;"><img src="images/search.png" width="20" height="20" align="absmiddle"/>&nbsp;ค้นหาเพื่อน</button>
 </td>
 <td>&nbsp;&nbsp;
 </td>
 <td>
 <input type="button" name="txtlist" id="txtlist" class="btn btn-default" value="รายชื่อเพื่อน" style="width:130px;" />
 </td>
 </tr>

 </table>

     
</form> 
</div>
</div> 
	<?php 
	
	if( ($txtSearch = $_POST['txtSearch']) != ""){
			$strSQLmember = "SELECT * FROM member WHERE member_id = '$member_id'";
			//$txtSearch = $_POST['txtSearch'];			 
			$strSQL = "SELECT a. * , b. * FROM friend b LEFT JOIN member a ON a.member_id = b.friend_2 AND b.friend_1='$member_id' WHERE a.member_name LIKE '%$txtSearch%' ";
			$result = mysql_query($strSQL)or die(mysql_error().$strSQL);
	}
	else{ 
		
			$strSQLmember = "SELECT * FROM member WHERE member_id = '$member_id'"; 
			$strSQL = "SELECT a. * , b. * FROM friend b LEFT JOIN member a ON a.member_id = b.friend_2 WHERE b.friend_1='$member_id'";
			$result = mysql_query($strSQL)or die(mysql_error().$strSQL);
		}
			
			
			
			
			$Num_Rows = mysql_num_rows($result);
				
				$Per_Page = 5;  // Per Page
				
				$Page = $_GET["Page"];
				if(!$_GET["Page"])
				{
					$Page=1;
				}
				
				$Prev_Page = $Page-1;
				$Next_Page = $Page+1;
				
				$Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page);
				if($Num_Rows<=$Per_Page)
				{
					$Num_Pages =1;
				}
				else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0)
				{
					$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ;
				}
				else
				{
					$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1;
					$Num_Pages = (int)$Num_Pages;
				}
				
				$strSQL .=" order by a.member_id DESC LIMIT $Page_Start , $Per_Page ";
				$result = mysql_query($strSQL);
	 
			 while ($row=mysql_fetch_array($result)){
			 $topic_id = $row['a.member_id'];
			 //echo $row['topic_name'];			 

	?>
<div class="newsfeed"> 

<div class="pic_newsfeed">
	<?php if($row['member_pic'] == ''){?>
		<img src="images/bgprofile1.jpg" width="50" height="50" />
	<?php }else{?>
		<img src="myfile/<?php echo $row["member_pic"];?>" width="50" height="50" />
<?php } ?>     
</div>
        
<div class="text_newsfeed">        

<label><?php echo $row['member_name'];?></label>

<span style="float:right">
<a href="del_friend.php?idMem=<?php echo $row["member_id"];?>" class="btn btn-default" title="ลบเพื่อน" style="width:130px" onclick="return confirm('คุณต้องการลบเพื่อน?')"><img src="images/delete.png" width="20" height="20" align="absmiddle"/>&nbsp;ลบเพื่อน</a>
<!--<button type="button" name="delete" id="button" class="btn btn-default" title="ลบเพื่อน" onclick="window.location='friend_del_confirm.php?idMem=<?php echo $row['member_id'];?>'" onclick="return confirm('คุณต้องการลบอัลบั้ม?')" style="width:130px"><img src="images/delete.png" width="20" height="20" align="absmiddle"/>&nbsp;ลบเพื่อน
</button>-->
</span>
</div>       
 
<div class="text_newsfeed2"></br>
<span style="float:right">

<button type="button" name="button" id="button" class="btn btn-default" title="ดูหน้าโปรไฟล์" onclick="window.location='friend_profile_wall.php?idMem=<?php echo $row["member_id"];?>'"><img src="images/view_post.png" width="20" height="20" align="absmiddle"/>&nbsp;ดูหน้าโปรไฟล์</button> 
</span>
</div>

</div>        
	<?php			 
		}
	?>
		<br>
<!--div button next page--> 
<div style="float:left"> 
    จำนวนเพื่อน
    <?= $Num_Rows;?>
    &nbsp;คน 
    <br/>

		<!--: หน้าที่ -->
	<?
		//$Num_Pages;
	?> 
	<?
		if($Prev_Page)
		{
		echo "<span style="float:left">
<nav>
  <ul class="pagination">
  <li class="disabled"><a href="$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Prev_Page"><span aria-hidden="true">&laquo;</span><span class="sr-only">Previous</span></a></li>
  </ul>
</nav>
</span> ";
		}
       
		for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){
		$Page1 = $Page-2;
		$Page2 = $Page+2;
		if($i != $Page && $i >= $Page1 && $i <= $Page2)
		{
		echo "<span style="float:left">
<nav>
  <ul class="pagination">
  <li class="disabled"><a href="$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$i">$i</a></li>
  </ul>
</nav>
</span>";
		}
			elseif($i==$Page)
			{
			echo "<span style="float:left">
<nav>
  <ul class="pagination">
  <li class="active"><a href="#">$i<span class="sr-only">(current)</span></a></li>
  </ul>
</nav>
</span>";
			}
		}
		if($Page!=$Num_Pages)
		{
		echo "<span style="float:left">
<nav>
  <ul class="pagination">
  <li class="disabled"><a href="$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Next_Page"><span aria-hidden="true">&raquo;</span><span class="sr-only">Next</span></a></li>
  </ul>
</nav>
</span>";
		}
	?>

</div>

</div>

รายชื่อเพื่อนของคุณ

     


จำนวนเพื่อน 1  คน 


Nathakarn 180.183.120.xxx 23-12-2014 01:48:51

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
<script type="text/javascript">
$(function(){

  $("#txtlist").on("click",function(){
    $("#txtSearch").val(""); 
    $("#form1")[0].submit();
  });
  
});
</script>


ninenik 124.122.252.xxx 23-12-2014
 ความคิดเห็นที่ 2

ได้เเล้วค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะnathakarn 180.183.135.xxx 23-12-2014 11:08


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ