ผนอัพโหลด VDO เส็รจ ก็กดชื่อไฟลํเพือจะดู มันเป็นหน้าเปล่า

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ผนอัพโหลด VDO เส็รจ ก็กดชื่อไฟลํเพือจะดู มันเป็นหน้าเปล่า

ผนอัพโหลด VDO เส็รจ ก็กดชื่อไฟลํเพือจะดู มันเป็นหน้าเปล่า
ผนอัพโหลด VDO เสร็จ ก็กดชื่อไฟล์เพื่อจะดู มันเป็นหน้าเปล่าๆ อะครับ แต่ขึ้น url อย่างนี้ http://localhost/up/play.php?FilesID=4

<?

include('inc/config.php');
$strSQL = "SELECT * FROM files WHERE FilesID= '".$_GET["FilesID"]."' ";

$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");

$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
echo $objResult["FilesName"];
?>

<OBJECT ID="mySound" WIDTH=414 HEIGHT=382 CLASSID="CLSID:05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A">

<PARAM NAME="Version" VALUE="1">

<PARAM NAME="EnableContextMenu" VALUE="-1">

<PARAM NAME="ShowDisplay" VALUE="-1">

<PARAM NAME="ShowControls" VALUE="-1">

<PARAM NAME="ShowPositionControls" VALUE="0">

<PARAM NAME="ShowSelectionControls" VALUE="0">

<PARAM NAME="EnablePositionControls" VALUE="-1">

<PARAM NAME="EnableSelectionControls" VALUE="-1">

<PARAM NAME="ShowTracker" VALUE="-1">

<PARAM NAME="EnableTracker" VALUE="-1">

<PARAM NAME="AllowHideDisplay" VALUE="-1">

<PARAM NAME="AllowHideControls" VALUE="-1">

<PARAM NAME="MovieWindowSize" VALUE="0">

<PARAM NAME="FullScreenMode" VALUE="0">

<PARAM NAME="MovieWindowWidth" VALUE="700">

<PARAM NAME="MovieWindowHeight" VALUE="500">

<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="1">

<PARAM NAME="AutoRewind" VALUE="-1">

<PARAM NAME="PlayCount" VALUE="1">

<PARAM NAME="SelectionStart" VALUE="0">

<PARAM NAME="SelectionEnd" VALUE="2456123">

<PARAM NAME="Appearance" VALUE="1">

<PARAM NAME="BorderStyle" VALUE="1">

<PARAM NAME="FileName" VALUE="phpuploadjwplayer/vdo/<?=$objResult["FilesName"];?>">

<PARAM NAME="DisplayMode" VALUE="0">

<PARAM NAME="AllowChangeDisplayMode" VALUE="-1">

<PARAM NAME="DisplayForeColor" VALUE="16777215">

<PARAM NAME="DisplayBackColor" VALUE="0">

</OBJECT>

<?
mysql_close();

?>


Fong Vang 114.129.30.xxx 29-01-2015 10:02:44

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองศึกษาการใช้งานตัวนี้ดู

http://www.videojs.com/

เป็นไปได้ พยายามใช้งาน html5 แทนะ flash

ส่วนที่ถาม ทดสอบโดยการเช็คค่าว่ามีค่ามาจริงมั้ย โดยการกำหนด url แบบตรงเข้าไป
หรือดูว่ามีการอัพโหลดไฟล์ได้จริงมั้ย


ninenik 171.96.57.xxx 29-01-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ