ช่วยดูโค้ดให้หน่อยค่ะ เกี่ยวกับการเก็บสถานะเก่า และอัพเดตสถานะอันใหม่

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดูโค้ดให้หน่อยค่ะ เกี่ยวกับการเก็บสถานะเก่า และอัพเดตสถานะอันใหม่

ช่วยดูโค้ดให้หน่อยค่ะ เกี่ยวกับการเก็บสถานะเก่า และอัพเดตสถานะอันใหม่
กรอบสีแดงอัพเดตได้แล้วค่ะ แต่สีเขียวยังไม่อัพเดตช่วยดูโค้ดให้หน่อยนะคะ
<?php

/*if (!isset($_SESSION["user"])){
echo "<script language="javascript">";
						echo "alert('กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานส่วนนี้!');";
						echo "window.location='login.php';";
						echo "</script>";
}*/
require_once('../Connections/Myconnect.php');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>history_customershow</title>
<style type="text/css">
body,td,th {
	font-size: 16px;
}
body {
	background-color: #C0D6D6;
}
</style>
</head>

<body background="bg.jpg" >
<?php require('topmenu.css');?>
<center>
<br />
 <table width="1229" height="152" border="0">
 <tr>
  <td width="1223" height="135" border="0"><center>
   <img src="GSB_Logo.png" width="452" height="158" />
  </center></td>
 </tr>
 </table>
  
 <table width="1235" height="31" border="0">
  <tr>
   <td width="705" height="25" align="right" >
    <font color="#FFFFFF"> <form action=" " method="post" autocomplete="on">
    <div id="headBottom">
     
<div id="topmenu">
 <ul>
  <li><a href="index_user.php"><span>หน้าแรก</span></a> 
    <a href="Account Summary.php"><span>เพิ่มบัญชีลูกค้า</span></a> 
    <a href="edit account.php"><span>แก้ไขบัญชีลูกค้า</span></a> 
    <a href="search_user.php"><span>ค้นหาแฟ้มงาน</span></a> 
    <a href="seeall_user.php"><span>ดูแฟ้มงานทั้งหมด</span></a> 
    <a href="contact.php"><span>แก้ไขข้อมูลส่วนตัว</span></a>
    <a href="history.php"><span>ประวัติการใช้งาน</span></a> 
    <a href="history_customer.php"><span>ประวัติการจัดการลูกค้า</span></a>
    </li>
 </ul>
</div>
<div class="bttnCheck"></div>
    </div>
   </form>
    </font>
    <div align="right" size="16">
  ยินดีต้อนรับ:<font color="#6633CC"><? echo $_SESSION["user"];?></font>&nbsp;<a href="login.php"<?php echo $logoutAction ?>"><font color="#000000">Logout</font></a></tr>
 </table>
 <table width="1233" border="0">
  <tr>
   <td width="1253" height="407" align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><br /><table width="80%" border="0" align="center">
 <tr>
  <th scope="col"><fieldset><table width="100%" border="0" align="center">
   <tr>
    <th colspan="9" bgcolor="#FFFFFF" scope="col"><h3><span class="style3">&nbsp;ประวัติการจัดการลูกค้า</span></h3></th>
   </tr>
   <tr bgcolor="#C0D6D6">
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center">ลำดับ</div></th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col">ชื่อพนักงาน</th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center">ประเภทสินเชื่อ</div></th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center">เลขที่บัญชี</div></th>
   
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center">สถานะแฟ้ม</div></th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center">สถานะติดตามหนี่</div></th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center">วันที่/เวลา</div></th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col">สถานะระบบ</th>
   </tr>
   <? $sql = mysql_query ("select * from history h , customer c where h.id_customer = c.id_customer && h.id_customer = '$_REQUEST[id_customer]' order by h.date_time desc") or die (mysql_error());
	 /*$sql = mysql_query ("select * from history as h , customer as c where h.id_customer = c.id_customer ");*/
	 $i = 1;
	 while ($show = mysql_fetch_assoc ($sql)){
		 $sql2 = mysql_query ("select * from member where username = '$show[username]'");
		 $show2 = mysql_fetch_assoc ($sql2);
	 ?>
   <tr>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center"><? echo $i++;?></div></th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><? echo $show2[name].'&nbsp;'.$show2[lastname];?></th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center"><? echo $show[n_credit];?></div></th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center"><? echo $show[id_credit];?></div></th>
    
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center"><? echo $show[status_docs];?></div></th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center"><? echo $show[follow_doc1];?></div></th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><div align="center"><? echo $show[date_time];?></div></th>
    <th style="padding:1px 5px;" scope="col"><? if($show[status]==1){echo 'เพิ่มเอกสาร';} else {echo 'แก้ไขเอกสาร';}?></th>
   </tr>
   <? }?>
   <tr>
    <th colspan="9" style="padding:1px 5px;" scope="col"><? if(mysql_num_rows($sql)==0){?> <font size="5" color="#FF0000">ไม่พบข้อมูล!</font><? } ?></th>
    </tr>
   
   </table>
  </fieldset></th>
 </tr>
</table></td>
  </tr>
 </table>
 

</center>
</body>
</html>


Jiijibe 125.26.110.xxx 02-02-2015 15:48:29

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  จากโค้ต ที่ถามก็เป็นเพียงแค่การดึงข้อมูลมาแสดง ไม่มีเงื่อนไขอะไร


ninenik 171.96.87.xxx 02-02-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ