จะรวมราคา ค่าน้ำ+ค่าไฟ ตรงช่องรวม ต้องเขีนน java ยังงัยครับ ลองใช้ class=change แล้วไม่ได้

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา จะรวมราคา ค่าน้ำ+ค่าไฟ ตรงช่องรวม ต้องเขีนน java ยังงัยครับ ลองใช้ class=change แล้วไม่ได้

จะรวมราคา ค่าน้ำ+ค่าไฟ ตรงช่องรวม ต้องเขีนน java ยังงัยครับ ลองใช้ class=change แล้วไม่ได้
<script type="text/javascript">
<!--
function update_price_water() {
document.register.PRICE_WATER.value = (document.register.WATER.value -0) * (document.register.WATER_USED.value -0);
}
 
function update_price_elec() {
document.register.PRICE_ELEC.value = (document.register.ELEC.value -0) * (document.register.ELEC_USED.value -0);
}
 
$(document).ready(function(){
    $(document).on('change', '.change', function(){
        var number = parseInt($('#PRICE_WATER').val()) + parseInt($('#PRICE_ELEC').val());
        $('#TOTAL_ALL').val(number);
    });
});
 
 
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #FF0000}
-->
</style>
 
<table width="700" border="0" cellpadding="5">
<tr>
    <td width="120" height="30" bgcolor="#FFFFCC">ค่าน้ำ</td>
    <td height="30" colspan="3" bgcolor="#FFFFCC">หน่วยละ <input name="WATER" type="text" id="WATER" size="5" onChange="update_price_water()"> 
      x จำนวนหน่วย <input name="WATER_USED" type="text" id="WATER_USED" size="5" onChange="update_price_water()"> 
      <span class="style1">ราคา 
      <input name="PRICE_WATER" type="text" class="change" id="PRICE_WATER" size="10" readonly style="font-weight:bold; color:#FF0000;" onChange="update_price_water()">
      บาท</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="120" height="30" bgcolor="#FFFFCC">ค่าไฟ</td>
    <td height="30" colspan="3" bgcolor="#FFFFCC">หน่วยละ <input name="ELEC" type="text" id="ELEC" size="5" onChange="update_price_elec()"> 
      x จำนวนหน่วย <input name="ELEC_USED" type="text" id="ELEC_USED" size="5" onChange="update_price_elec()"> 
      <span class="style1">ราคา 
      <input name="PRICE_ELEC" class="change" type="text" id="PRICE_ELEC" size="10" readonly style="font-weight:bold; color:#FF0000;" onChange="update_price_elec()"> 
      บาท </span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="120" height="30" bgcolor="#FFFFCC">รวม</td>
    <td height="30" colspan="3" bgcolor="#FFFFCC"><input name="TOTAL_ALL" type="text" id="TOTAL_ALL" size="15" readonly style="font-weight:bold; color:#FF0000;" value=""> 
      บาท </td>
  </tr>
</table>
 
จะรวมราคา ค่าน้ำ+ค่าไฟ ตรงช่องรวม ต้องเขียน java ยังไงครับ ลองแล้วไม่ได้ ใช้ class="change"
 


Jomyutex 114.109.203.xxx 23-02-2015 23:26:59

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ค่าน้ำ หน่วยละ x จำนวนหน่วย ราคา บาท
ค่าไฟ หน่วยละ x จำนวนหน่วย ราคา บาท
รวม บาท<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
 
<table width="700" border="0" cellpadding="5">
<tr>
  <td width="120" height="30" bgcolor="#FFFFCC">ค่าน้ำ</td>
  <td height="30" colspan="3" bgcolor="#FFFFCC">หน่วยละ <input name="WATER" type="text" id="WATER" size="5" > 
   x จำนวนหน่วย <input name="WATER_USED" type="text" id="WATER_USED" size="5" > 
   <span class="style1">ราคา 
   <input name="PRICE_WATER" type="text" class="change" id="PRICE_WATER" size="10" readonly style="font-weight:bold; color:#FF0000;" >
   บาท</span></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="120" height="30" bgcolor="#FFFFCC">ค่าไฟ</td>
  <td height="30" colspan="3" bgcolor="#FFFFCC">หน่วยละ <input name="ELEC" type="text" id="ELEC" size="5" > 
   x จำนวนหน่วย <input name="ELEC_USED" type="text" id="ELEC_USED" size="5" > 
   <span class="style1">ราคา 
   <input name="PRICE_ELEC" class="change" type="text" id="PRICE_ELEC" size="10" readonly style="font-weight:bold; color:#FF0000;" > 
   บาท </span></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="120" height="30" bgcolor="#FFFFCC">รวม</td>
  <td height="30" colspan="3" bgcolor="#FFFFCC"><input name="TOTAL_ALL" type="text" id="TOTAL_ALL" size="15" readonly style="font-weight:bold; color:#FF0000;" value=""> 
   บาท </td>
 </tr>
</table>
    
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
$(function(){
  
  
  $("#WATER,#WATER_USED,#ELEC,#ELEC_USED").on("change",function(){
    var w = parseInt($("#WATER").val()-0);
    var wu = parseInt($("#WATER_USED").val()-0);
    var total_w = w * wu;
    $("#PRICE_WATER").val(total_w);    
    var e = parseInt($("#ELEC").val()-0);
    var pe = parseInt($("#ELEC_USED").val()-0);
    var total_e = e * pe;
    $("#PRICE_ELEC").val(total_e);
    var total_all = total_w + total_e;
    $("#TOTAL_ALL").val(total_all);
  });

  
});
</script>           
    
</body>
</html>


ninenik 124.122.172.xxx 24-02-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
 ขอบคุณครับ


jomyutex 114.109.203.xxx 24-02-2015 11:28


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ