ช่วยเช็คให้หน่อยครับ มันลงโฟลเดอร์ แต่ไม่เป็นไฟล์รูปภาพ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยเช็คให้หน่อยครับ มันลงโฟลเดอร์ แต่ไม่เป็นไฟล์รูปภาพ

ช่วยเช็คให้หน่อยครับ มันลงโฟลเดอร์ แต่ไม่เป็นไฟล์รูปภาพ
ฟอร์มupload

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<? @session_start(); @ob_start;
if($_SESSION["user_consign"] ==""){
echo "<script language='javascript'> alert ('กรุณากลับไปLoginก่อนถึงจะตั้งคำถามได้');</script>";
echo "<script language='javascript'> history.back(1);</script>";
exit();
}
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #000000}
.style2 {font-size: 18px}
.style3 {color: #000000; font-size: 18px; }
.style6 {color: #000000; font-size: 20px; }
-->
</style>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>.::ฟอร์มอัพโหลด::.</title>
</head>

<body>
<table width="1005" height="779" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1">
 <tr>
  <td width="1027" valign="top"><table width="1001" height="143" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr> 
      <td> <?php require_once('headpro.php'); ?></td>
    </tr>
  </table>
   <table width="1001" height="420" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
    <tr>
     <td width="212"></td>
     <td width="780" valign="top">
     <form id="form1" name="form1" method="post" enctype="multipart/form-data" action="add_product.php">
<div align="center"><span class="style6"><font color="#000000">กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดรถมอเตอร์ไซค์</span><br>
  <br>
</div>
<table width="527" height="328" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td valign="top"><table width="94%" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1">
   <tr> </tr>
   <tr>
    <td width="33%">ยี่ห้อรถมอเตอร์ไซค์ :</td>
    <td width="67%"><input type="text" name="brand_pro" id="brand_pro" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>รุ่นของรถ : </td>
    <td><input type="text" name="generate_pro" id="generate_pro" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ปีที่จดทะเบียน :</td>
    <td><input type="text" name="registyear_pro" id="registyear_pro" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>สีรถ :</td>
    <td><input type="text" name="color_pro" id="color_pro" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ราคาที่ต้องการขาย :</td>
    <td><input type="text" name="price_pro" id="price_pro" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">ภาพถ่ายรถ :</div></td>
    <td>&nbsp;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปของเล่มทะเบียน</div></td>
    <td><label>
     <input type="file" name="fileUpload1" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปที่1:</div></td>
    <td><label>
     <input type="file" name="fileUpload2" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปที่2:</div></td>
    <td><label>
     <input type="file" name="fileUpload3" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปที่3:</div></td>
    <td><label>
     <input type="file" name="fileUpload4" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปที่4:</div></td>
    <td><label>
     <input type="file" name="fileUpload5" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    <td><div align="center">รูปที่5:</div></td>
    <td><label>
     <input type="file" name="fileUpload6" />
    </label></td>
   </tr>
   <tr>
    
   </tr>
  </table>
  <div align="center">
     <input name="hdnLine" type="hidden" value="6" />
     <input type="submit" name="btnpro" id="button" value="บันทึกการฝากขาย" />
    </div>
  </td>
 </tr>
</table>


</form>

     </td>
    </tr>
   </table>
   <table width="1001" height="73" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
    <tr>
     <td><?php require_once('../foot.php'); ?></td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>ฟอร์ม add_product.php


<? @session_start(); @ob_start;?><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<?php
include"../connect.php";
if ($_POST["btnpro"] == "บันทึกการฝากขาย"){ 
if($_POST["brand_pro"]=="" or $_POST["generate_pro"]=="" or $_POST["registyear_pro"]=="" or $_POST["color_pro"]=="" or $_POST["price_pro"]==""){ 
echo "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบด้วย"; 
}else{ 
for($i=1;$i<=(int)($_POST["hdnLine"]);$i++) 
{ 
if($_FILES["fileUpload".$i]["name"] != "") 
{
 $FileName = $_FILES['fileUpload']['name'][$i];
      $type = $_FILES['fileUpload']['type'][$i];     

      //เก็บชื่อไฟล์เป็นเวลาขณะที่ upload แล้วตามด้วยนามสกุลไฟล์ ถ้าไฟล์มีชื่อเหมือนกันจะได้ไม่มีปัญหา
      //สามารถ upload ไฟล์นามสกุล .gif, .png, .jpg, .zip, .docx, .pdf, .doc, .swf, .rar ได้
      $time = time() * microtime();
      if ( $type == "image/gif" ) {$FileName = $time.".gif"; $pic_type = 'GIF'; }
      else if ( $type == "image/png" ) {$FileName = $time.".png"; $pic_type = 'PNG'; }
      else if (( $type == "image/jpg") or ($type=="image/jpeg") or ($type == "image/pjpeg")) {$FileName = $time.".jpg"; $pic_type = 'JPG'; }
      else if ($type == "application/octet-stream" ) {$FileName = $time.".zip"; $pic_type = false;}
      else if ($type == "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" ) {$FileName = $time.".docx"; $pic_type = false;}
      else if ($type == "application/pdf" ) {$FileName = $time.".pdf"; $pic_type = false;}
      else if ($type == "application/msword" ) {$FileName = $time.".doc"; $pic_type = false;}
      else if ($type == "application/x-shockwave-flash" ) {$FileName = $time.".swf"; $pic_type = false;}
      else if ($type == "application/octet-stream" ) {$FileName = $time.".rar"; $pic_type = false;}  


{ 
$image=time().'-'.$_FILES['fileUpload']['name'];
if(move_uploaded_file($_FILES["fileUpload".$i]["tmp_name"],"../product/uploaded/".$_FILES["fileUpload".$i]["image"])) 
{ 
$fileName[] = $_FILES["fileUpload".$i]["name"]; 
} 
} 
}
}
$sql="insert into product (id_consign,brand_pro,generate_pro,registyear_pro,color_pro,price_pro,imageregist_pro,image1_pro,image2_pro,image3_pro,image4_pro,image5_pro) values 
('$_SESSION[id_consign]','$_POST[brand_pro]','$_POST[generate_pro]','$_POST[registyear_pro]','$_POST[color_pro]','$_POST[price_pro]','".$fileName[0]."','".$fileName[1]."','".$fileName[2]."','".$fileName[3]."','".$fileName[4]."','".$fileName[5]."')"; 
  
 $objQuery= mysql_query($sql); 
 if ($objQuery){ 
 echo"บันทึกการฝากขายสินค้าเรียบร้อยแล้วครับ"; 
 }else{ 
 echo"erro"; 
} 
} 
} 
echo "<br><a href='show_pro.php'>ดูไฟล์ภาพ</a>"; 
mysql_close(); 
?>
<br/><br/> 
<br/><br/> 

<?php
	if ($_POST["btnpro"] == "บันทึกการฝากขาย"){
         $price_pro = $_POST['price_pro'];
         $percent = ('0.02/100');
         $result = $price_pro* $percent;
        				 }
        ?>
       
      <center><b> ผลลัพธ์: <font color="#FF0034" > <? echo "ราคาสินค้าที่ฝากขาย " . $price_pro . 
			 " ค่าบริการฝากขายคิดเป็น 2%<br/><br/> !!!!!รวมเป็นเงินที่่ท่านต้องชำระ!!!!! " . $result . " บาท!!!! " ;?><br/><br/>
       <font color="" ><? echo"!!!!!กรุณาจ่ายเงินด้วยน่ะครับ ภายใน 1 วัน ทางเราจะประกาศการฝากขายให้ครับ!!!!! ขอบคุณครับ!!!!!";?></b></font></center>


Newnot 1.0.194.xxx 09-03-2015 20:39:10

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
บรรทัดนี้เผลอไปเปลี่ยนให้ผิด หรือว่าตั้งใจ 

$_FILES["fileUpload".$i]["image"] น่าจะเป็น $_FILES["fileUpload".$i]["name"]


ninenik 1.47.43.xxx 10-03-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ