ช่วยดูโค้ด login ให้หน่อยค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดูโค้ด login ให้หน่อยค่ะ

ช่วยดูโค้ด login ให้หน่อยค่ะ
พอlogin แล้วมันเด้งไปหน้าเดียวกันหมดเลย 
พอlogin ไปแล้ว ไม่ขึ้นปุ่มให้logout แต่ยังขึ้นปุ่มให้ login อยู่ 

1.login.php
<?
session_start();
include("_connect.php");

if($_POST){
	$username=$_POST["Username"];
	$password=$_POST["Password"];

	$sql="SELECT * FROM User 
		 WHERE Username='$username' AND Password='$password'";
		 
	$result=mysql_query($sql);
	if(mysql_num_rows($result)==0){	// Login ผิด
		header("Location:cus_login.php");		// กลับไปไฟล์ login
	}else{		// Login ถูกต้อง
		$row=mysql_fetch_array($result);
		$_SESSION["sigin"]=$row;
		
		
		if($User_role_id==1){
			header("Location:adminmain.php");
		}elseif($User_role_id==2){
			header("Location:owner_checkroom.php");
		}elseif($User_role_id==3){
			header("Location:main.php");
		}else{
			header("Location:adminmain.php");
		}
	}
}
?>
2.หน้าที่เป็นฟังก์ชั่นปุ่มเก็บเป็น header ค่ะ 
<style type="text/css">
.linkhead table tr td font a {
	color: #000;
}
</style>

<div class="linkhead">
<table width="980" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
<td width="20"></td> 
  <td width="200" height="60" align="left" valign="bottom">&nbsp;</td>
  <td width="500">&nbsp;</td>
  <td align="right" bgcolor="#D6D6D6"><font color="#FFFFFF" size="-1">
  <? 
	include("_connect.php");
 $UserIDe=$_SESSION["UserID"];
 
 
 if($UserID!=null){?>	<br /> 
	<a href="cus_editprofile.php">PROFILE</a> <a href="logout.php">
  LOGOUT</a> | <a href="cus_appoint.php">MYLIST</a> 
  <?
  }else{?>
  <a href="cus_login.php"><br />
  LOGIN</a> <a href="cus_register.php">REGISTER</a> | MYLIST 
  <?
  }
 ?>
  </font></td>
 </tr>
</table>
</div>


Bpsweett 110.168.229.xxx 15-03-2015 13:00:56

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ตัวแปร seesion พยายามใช้เป็น $_SESSION['xxxx'] จะดีกว่า ลองเช็คค่าตัวแปรดู
อย่างตัวแปรนี้ $User_role_id อยู่ดีๆ ก็มากำหนดเป็นเงื่อนไข ทั้งที่ไม่มีค่ามาก่อน


ninenik 1.47.200.xxx 15-03-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ไล่ดูแต่ละบรรทัดกันเลยนะครับ
<?
session_start();
include("_connect.php");

if($_POST){
	$username=$_POST["Username"]; 
	$password=$_POST["Password"];

>> ตรงนี้ควรจะมีการเช็คค่าว่างก่อนนะครับ ให้เพิ่มเป็น
if($username&&$password){

	$sql="SELECT * FROM User 
		 WHERE Username='$username' AND Password='$password'";
		 
	$result=mysql_query($sql);
	if(mysql_num_rows($result)==0){	// Login ผิด
		header("Location:cus_login.php");		// กลับไปไฟล์ login
	}else{		// Login ถูกต้อง
		$row=mysql_fetch_array($result);
		$_SESSION["sigin"]=$row;

>> ตรงนี้ต้องมีการรับค่าเข้าตัวแปร User_role_id ก่อนนะครับ
		$User_role_id=$row['User_role_id'];
		
		if($User_role_id==1){
			header("Location:adminmain.php");
		}elseif($User_role_id==2){
			header("Location:owner_checkroom.php");
		}elseif($User_role_id==3){
			header("Location:main.php");
		}else{
			header("Location:adminmain.php");
		}
	}
  }
}
?>


Thinnakrit 110.168.232.xxx 18-03-2015 09:18


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ