รบกวนช่วยดู code ให้ด้วยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนช่วยดู code ให้ด้วยครับ

รบกวนช่วยดู code ให้ด้วยครับ


<form name="form1" method="post" action="">

	<input type="checkbox" name="chk1" id="sex1" for='groupController1' value="1">
	<input type="checkbox" name="chk1" id="sex2" for='groupController1' value="2">
	<input type="text" name="www1" class="request" for='subGroup1' data-name="คำนำหน้าชื่อ">
	<input type="text" name="xxx1" class="request" for='subGroup1' data-name="ชื่อ">
	<input type="text" name="yyy1" class="request" for='subGroup1' data-name="นามสกุล">
 
	<br>
 
	<input type="checkbox" name="chk2" id="sex1" for='groupController2' value="1">
	<input type="checkbox" name="chk2" id="sex2" for='groupController2' value="2">
	<input type="text" name="www2" class="request" for='subGroup2' data-name="คำนำหน้าชื่อ">
	<input type="text" name="xxx2" class="request" for='subGroup2' data-name="ชื่อ">
	<input type="text" name="yyy2" class="request" for='subGroup2' data-name="นามสกุล">
   
	<br><br>
     
	<input type="text" id="male" name="male" readonly>
	<input type="text" id="female" name="female" readonly>
  
	<br><br>
   
	<input type="button" name="btnSubmit" id="btnSubmit" value="Submit">
   
</form>
$("input[class=request]").attr('disabled','disabled');

$(":checkbox[for='groupController1']").change(function(){
	var checking = $(this).prop("checked");
	$("input[for=subGroup1]").prop({"disabled":!checking});
});

$(":checkbox[for='groupController2']").change(function(){
	var checking = $(this).prop("checked");
	$("input[for=subGroup2]").prop({"disabled":!checking});
});

$(':checkbox[id^=sex]').on('change',function(){
    
	var th = $(this), name = th.prop('name'); 

	if (th.is(':checked')){
		$(':checkbox[name="'+ name +'"]').not($(this)).prop('checked',false);  
	}
  
	var numberOfmale = $('input:checkbox[id=sex1]:checked').length
	var numberOffemale = $('input:checkbox[id=sex2]:checked').length
	$("#male").val(numberOfmale);
	$("#female").val(numberOffemale);
    
});

$('#btnSubmit').click(function(){
  
	var i;
	var m = parseInt($('#male').val());
	var y = parseInt($('#female').val());
	var z = (m + y + 1);
  
	for (i = 1; i < z; i++) {
  
		var chk = 'chk' + i;
		var www = 'www' + i;
		var xxx = 'xxx' + i;
		var yyy = 'yyy' + i;

		if (($(':input[name="'+ chk +'"]').is(':checked')) && ($(':input[name="'+ www +'"]').val() == '')){
			$(':input[name="'+ www +'"]').focus();
			name = $(':input[name="'+ www +'"]').data('name');
			alert('โปรดระบุ'+name+' ลำดับที่ '+i);
			return false;
		}
  
		if (($(':input[name="'+ chk +'"]').is(':checked')) && ($(':input[name="'+ xxx +'"]').val() == '')){
			$(':input[name="'+ xxx +'"]').focus();
			name = $(':input[name="'+ xxx +'"]').data('name');
			alert('โปรดระบุ'+name+' ลำดับที่ '+i);
			return false;
		}//alert(www);
  
		if (($(':input[name="'+ chk +'"]').is(':checked')) && ($(':input[name="'+ yyy +'"]').val() == '')){
			$(':input[name="'+ yyy +'"]').focus();
			name = $(':input[name="'+ yyy +'"]').data('name');
			alert('โปรดระบุ'+name+' ลำดับที่ '+i);
			return false;
		}

	}  

});
มีปัญหาตรง loop for ครับ คือถ้าติ๊ก checkbox แถวแรก ลูปจะทำงานปกติครับ แต่ถ้าติ๊ก checkbox แถวสอง (ข้ามแถวแรก) ลูปจะทำงานผิด เพราะอ้างไม่ถูกต้อง จะต้องแก้ยังไง รบกวนดูให้ทีครับ ขอบคุณครับ


Hardalways 61.19.210.xxx 21-04-2015 12:34:10

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เพิ่ม data-no="1" ....  ระบุค่าแถวข้อมูลเข้าไป

  <input type="checkbox" name="chk1" id="sex1" for='groupController1' value="1"> 
  <input type="checkbox" name="chk1" id="sex2" for='groupController1' value="2"> 
  <input type="text" name="www1" class="request" for='subGroup1' data-no="1" data-name="คำนำหน้าชื่อ"> 
  <input type="text" name="xxx1" class="request" for='subGroup1' data-no="1" data-name="ชื่อ"> 
  <input type="text" name="yyy1" class="request" for='subGroup1' data-no="1" data-name="นามสกุล"> 
  
  <br> 
  
  <input type="checkbox" name="chk2" id="sex1" for='groupController2' value="1"> 
  <input type="checkbox" name="chk2" id="sex2" for='groupController2' value="2"> 
  <input type="text" name="www2" class="request" for='subGroup2' data-no="2" data-name="คำนำหน้าชื่อ"> 
  <input type="text" name="xxx2" class="request" for='subGroup2' data-no="2" data-name="ชื่อ"> 
  <input type="text" name="yyy2" class="request" for='subGroup2' data-no="2" data-name="นามสกุล"> 


แล้วเปลี่ยนโค้ดตอน submit ตามนี้

$('#btnSubmit').click(function(){ 

  var len_chk1=$(":checkbox[for='groupController1']:checked").length;
  var len_chk2=$(":checkbox[for='groupController2']:checked").length;
  if(len_chk1!=0 || len_chk2!=0){
    $(".request:enabled").each(function(k,v){      
      if($(".request:enabled").eq(k).val()==""){      
        var obj=$(".request:enabled").eq(k);
        var alert_msg = "โปรดระบุ "+obj.data("name") " ลำดับที่ "+obj.data("no");
        alert(alert_msg);
        $(".request:enabled").eq(k).focus();
        return false;
      }
    });
  }
 
}); 


ninenik 171.96.39.xxx 21-04-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ