จะเช็คค่าว่างใน Jquery tab ทีละ tab ทำยังไงครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา จะเช็คค่าว่างใน Jquery tab ทีละ tab ทำยังไงครับ

จะเช็คค่าว่างใน Jquery tab ทีละ tab ทำยังไงครับ
เช็คค่าว่างใน Jqury tab ก่อนกดปุ่ม next ในแต่ละขั้นครับ  รวบกวนช่วยแนะนำให้หน่อยครับ ถ้ามีโค๊ดให้ศึกษาจะขอบคุณมากครับEos7d 49.0.115.xxx 28-04-2015 17:32:29

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ใช้ plugin tab ตัวไหนอยู่ อาจจะต้องดูประกอบ ส่วนแนวทาง
ถ้าข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน form เดียวกัน หรือมี form เดียว และก็ซ่อนและแสดงทีละส่วน
สามารถใช้ jquery เช็คค่าข้อมูลทีละส่วน ก่อนแล้วค่อย ขยับ tab ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย แล้วให้ทำการ 
submit ค่าครั้งเดียว  ลองไปดูเว็บนี้เป็นตัวอย่าง

http://www.jquery-steps.com/Examples#basic-form


ninenik 1.47.202.xxx 28-04-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ ไม่ได้สักที  ขอบคุณครับ

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
    <title>jQeury.steps Demos</title>
    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/jquery.steps.css">
    <script src="../lib/modernizr-2.6.2.min.js"></script>
    <script src="../lib/jquery-1.9.1.min.js"></script>
    <script src="../lib/jquery.cookie-1.3.1.js"></script>
    <script src="../build/jquery.steps.js"></script>
          <script>
        $(function ()
        {
          $("#wizard").steps({
            headerTag: "h2",
            bodyTag: "section",
            transitionEffect: "slideLeft"
          });
        });
      </script>
      
 <script>      
 var form = $("#frm_sent").show();
 
form.steps({
  headerTag: "h2",
  bodyTag: "section",
  transitionEffect: "slideLeft",
  onStepChanging: function (event, currentIndex, newIndex)
  {
    // Allways allow previous action even if the current form is not valid!
    if (currentIndex > newIndex)
    {
      return true;
    }
    // Forbid next action on "Warning" step if the user is to young
    if (newIndex === 3 && Number($("#age-2").val()) < 18)
    {
      return false;
    }
    // Needed in some cases if the user went back (clean up)
    if (currentIndex < newIndex)
    {
      // To remove error styles
      form.find(".body:eq(" + newIndex + ") label.error").remove();
      form.find(".body:eq(" + newIndex + ") .error").removeClass("error");
    }
    form.validate().settings.ignore = ":disabled,:hidden";
    return form.valid();
  },
  onStepChanged: function (event, currentIndex, priorIndex)
  {
    // Used to skip the "Warning" step if the user is old enough.
    if (currentIndex === 2 && Number($("#age-2").val()) >= 18)
    {
      form.steps("next");
    }
    // Used to skip the "Warning" step if the user is old enough and wants to the previous step.
    if (currentIndex === 2 && priorIndex === 3)
    {
      form.steps("previous");
    }
  },
  onFinishing: function (event, currentIndex)
  {
    form.validate().settings.ignore = ":disabled";
    return form.valid();
  },
  onFinished: function (event, currentIndex)
  {
    alert("Submitted!");
  }
}).validate({
  errorPlacement: function errorPlacement(error, element) { element.before(error); },
  rules: {
    confirm: {
      equalTo: "#password-2"
    }
  }
});</script>

</head>
  <body>
    

      
     
<form id="frm_sent" action="#">
 <div id="wizard">       
      
       <h2>First Step</h2>
        <section>
          <legend>Account Information</legend>
 
    <label for="userName-2">User name *</label>
    <input id="userName-2" name="userName" type="text" class="required">
    <label for="password-2">Password *</label>
    <input id="password-2" name="password" type="text" class="required">
    <label for="confirm-2">Confirm Password *</label>
    <input id="confirm-2" name="confirm" type="text" class="required">
    <p>(*) Mandatory</p>
        </section>

        <h2>Second Step</h2>
        <section>
          <legend>Profile Information</legend>
 
    <label for="name-2">First name *</label>
    <input id="name-2" name="name" type="text" class="required">
    <label for="surname-2">Last name *</label>
    <input id="surname-2" name="surname" type="text" class="required">
    <label for="email-2">Email *</label>
    <input id="email-2" name="email" type="text" class="required email">
    <label for="address-2">Address</label>
    <input id="address-2" name="address" type="text">
    <label for="age-2">Age (The warning step will show up if age is less than 18) *</label>
    <input id="age-2" name="age" type="text" class="required number">
    <p>(*) Mandatory</p>
        </section>

        <h2>Third Step</h2>
        <section>
           <legend>You are to young</legend>
 
    <p>Please go away ;-)</p>
        </section>

        <h2>Forth Step</h2>
        <section>
          <legend>Terms and Conditions</legend>
 
    <input id="acceptTerms-2" name="acceptTerms" type="checkbox" class="required"> <label for="acceptTerms-2">I agree with the Terms and Conditions.</label>
        </section>
      
      
    </div></form>
  </body>
</html>


eos7d 49.0.98.xxx 29-04-2015 18:28


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ