นำค่าใน javascript มาใช้ใน php ได้ยังไงคะ โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา นำค่าใน javascript มาใช้ใน php ได้ยังไงคะ โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า

นำค่าใน javascript มาใช้ใน php ได้ยังไงคะ โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า
<script>
					function myFunction() 
					{
						var id = phone.value;
						<?php 
							$qblacklist = "SELECT * FROM blacklist WHERE Phonenumber =' ' ";
							$resblacklist = mysql_query($qblacklist);
							$rowblacklist = mysql_fetch_array($resblacklist);
							$blacklistcount = $rowblacklist['blacklist_Count'];
							
							if($blacklistcount == 3)
							{?>
								document.getElementById("demo").innerHTML = "เบอร์โทรศัพท์นี้อยู่ในรายการ BLACKLIST ไม่สามารถแจ้งเหตุได้";
							<?php
							}
							else if($blacklistcount <= 2)
							{
							?>
								document.getElementById("demo").innerHTML = "เบอร์โทรศัพท์นี้สามารถแจ้งเหตุได้";
							<?php
							}
							?>
					}
				</script>


Phat 202.44.135.xxx 06-06-2015 20:06:26

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
คือ จะนำค่า var id มาใช้เพื่อ query หาคำตอบในซึ่งเป็นเงื่อนไขใน WHERE Phonenumber = var id ของ sql ค่ะ


phat 202.44.135.xxx 06-06-2015 20:08
 ความคิดเห็นที่ 2
ใช้เป็น ajax แทน พวก jquery

ทำไฟล์ php มาตัวหนี่ง ajaxdata.php

<?php 
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");        
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");        
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);   
// เชื่อมต่อฐานข้อมูล 
$link=mysql_connect("localhost","root","test") or die("error".mysql_error()); 
mysql_select_db("test",$link); 
mysql_query("set character set utf8"); 

$qblacklist = "SELECT * FROM blacklist WHERE Phonenumber ='".$_POST['id']." ' "; 
$resblacklist = mysql_query($qblacklist); 
$rowblacklist = mysql_fetch_array($resblacklist); 
$blacklistcount = $rowblacklist['blacklist_Count']; 
echo $blacklistcount;
exit;
?> 


ส่วน ajax ของการใช้งาน jquery ก็ประมาณนี้

 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
 
 <script> 
          function myFunction()  
          { 
            var id = phone.value; 
            $.post("ajaxdata.php",{id:id},function(data){
              if(data==3){
                 document.getElementById("demo").innerHTML = "เบอร์โทรศัพท์นี้อยู่ในรายการ BLACKLIST ไม่สามารถแจ้งเหตุได้"; 
              }else if(data<=2){
                 document.getElementById("demo").innerHTML = "เบอร์โทรศัพท์นี้สามารถแจ้งเหตุได้"; 
              }else{
                
              }
            });
          } 
        </script>   


ninenik 1.47.4.xxx 06-06-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ