สอบถามเรื่อง Link หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่อง Link หน่อยครับ

สอบถามเรื่อง Link หน่อยครับ
พอดีติดปัญหาต้องแก้ code ของคนเก่า

index.php
<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
require_once('header.php');
require_once(basename(($_GET['page']!='' ? $_GET['page'] : 'home') . '.php'));
require_once('footer.php');
?>
ตัวนี้คือตัว Link
<a href="?page=myprofile?uid=<?=$_SESSION['member_id'];?>" style="color: #ABABAB">ข้อมูลส่วนตัว</a>

myprofile.php
<?php 
include("administrator/connectdb.php");
include ("administrator/function.php");

if(isset($_GET['uid']) && (!isset($_POST['username']))){
	  $id = $_GET['uid'];
    $SQL = "select * from member where id = '$id'   ";
	  $RS = mysql_query($SQL);
	  $arr = mysql_fetch_array($RS);
	  $username = $arr['username']; 
	  $password = $arr['password']; 
	  $firstname = $arr['firstname']; 
	  $lastname = $arr['lastname']; 
	  $mail = $arr['mail']; 
	  $gender = $arr['gender']; 
	  $birth_day = $arr['birth_day']; 
	  $tel = $arr['tel']; 
	  $fax = $arr['fax']; 
	  $img = $arr['img']; 
	  $btn ="Update";
	 //...
}else if(isset($_GET['uid']) && (isset($_POST['username']))){

if($op=='update'){
 $SQL ="UPDATE member SET 
 username = '$_POST[username]',
 password = '$_REQUEST[password]',
 firstname = '$_REQUEST[firstname]',
 lastname = '$_REQUEST[lastname]',
 mail = '$_REQUEST[mail]',
 gender = '$_REQUEST[gender]',
 birth_day = '$_REQUEST[birth_day]',
 tel = '$_REQUEST[tel]',
 fax = '$_REQUEST[fax]',
 img = '$_REQUEST[img]',
 fax = '$_REQUEST[fax]'

where id ='$_REQUEST[id]'";

if ((isset($_POST["ok"])) && ($_POST["ok"] == "ok_pass") && ($img != "") ){ 
	 $upload_image = new upload($_FILES['img'] ) ; 
 
  if ( $upload_image->uploaded ) { 
    $upload_image->process( "administrator/member" ); 

     if ( $upload_image->processed ) { 
      $img = $upload_image->file_dst_name ; 
      $upload_image->clean(); 
    }
  } $sql = "update member set img='$img' where id = '$_REQUEST[id]' ";
    $result = mysql_query($sql) or die("Err img") ;
} 

mysql_query($SQL);
}///end op=update
		msgbox("ข้อมูลของคุณได้ถูกบันทึกใหม่แล้วครับ");
		redirect("manage-annual.php");
}
?>
<div class="page">
	<div class="page_header clearfix page_margin_top">
		<div class="page_header_left">
			<h1 class="page_title">ข้อมูลส่วนตัว</h1>
		</div>
	</div>
	<div class="page_layout clearfix">
		<div class="divider_block clearfix">
			<hr class="divider first">
			<hr class="divider subheader_arrow">
			<hr class="divider last">
		</div>
		<div class="row page_margin_top_section">
			<div class="column column_1_3">
				<h4 class="box_header">สมาชิกล่าสุด</h4>
				<ul class="authors rating clearfix">
<?php        
$sql = "select * from member order by id desc limit 0,4";					
$result = mysql_query($sql) or die("เอ็กซีคิวต์คำสั่ง ไม่ได้");
$row = mysql_num_rows($result); 
while ($dbarr = mysql_fetch_assoc($result)) {
?>
					<li class="author">
						<a class="thumb" href="?page=author" title="Debora Hilton">
							<img src='administrator/member/<?php echo $dbarr['img'] ;?>' width="100px" height="100px" alt='img'>
							<span class="number animated_element" data-value="<?php echo $dbarr['id'] ;?>"></span>
						</a>
						<div class="details">
							<h5><a href="?page=author" title=""><?php echo $dbarr['username'] ;?></a></h5>
						</div>
					</li>
<?php } ?>
				</ul>
			</div>
			<div class="column column_1_3">
				<h4 class="box_header">ข้อมูลส่วนตัว</h4>
					<form role="form" class="margin_top_15" name="form1" method="post" action="#" enctype="multipart/form-data" OnSubmit="return fncSubmit();">
						<fieldset class="box_input">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="gender" type="text" value="<?php echo $gender;?>" placeholder="เพศ" required>
							</div>
						</fieldset>
						<fieldset class="box_input margin_top_10">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="birth_day" type="text" value="<?php echo $birth_day;?>" placeholder="วัน/เดือน/ปีเกิด" required>
							</div>
						</fieldset>
						<fieldset class="box_input margin_top_10">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="tel" type="text" value="<?php echo $tel;?>" placeholder="โทรศัพท์" required>
							</div>
						</fieldset>
						<fieldset class="box_input margin_top_10">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="fax" type="text" value="<?php echo $fax;?>" placeholder="แฟกซ์" required>
							</div>
						</fieldset>
						<fieldset class="box_input margin_top_10">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="img" type="text" value="<?php echo $img;?>" placeholder="รูปภาพ" required>
							</div>
						</fieldset>
						<fieldset class="box_input margin_top_10">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="status" type="text" value="<?php echo $status;?>" placeholder="สถานะ" disabled>
							</div>
						</fieldset>
			</div>
			<div class="column column_1_3">
				<h4 class="box_header">ข้อมูลส่วนตัว</h4>
						<fieldset class="box_input margin_top_15">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="firstname" type="text" value="<?php echo $firstname;?>" placeholder="ชื่อ" disabled>
							</div>
						</fieldset>
						<fieldset class="box_input margin_top_10">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="lastname" type="text" value="<?php echo $lastname;?>" placeholder="นามสกุล" disabled>
							</div>
						</fieldset>
						<fieldset class="box_input margin_top_10">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="mail" type="email" value="<?php echo $mail;?>" placeholder="อีเมล์" disabled>
							</div>
						</fieldset>
						<fieldset class="box_input margin_top_10">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="username" type="text" value="<?php echo $username;?>" placeholder="ชื่อผู้ใช้" disabled>
							</div>
						</fieldset>
						<fieldset class="box_input margin_top_10">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="password" type="password" value="<?php echo $password;?>" placeholder="รหัสผ่าน" required>
							</div>
						</fieldset>
						<fieldset class="box_input margin_top_10">
							<div class="block">
								<input class="text_input" name="conpassword" type="password" value="<?php echo $conpassword;?>" placeholder="ยืนยันรหัสผ่านใหม่" required>
							</div>
						</fieldset>
						<fieldset class="margin_top_10">
							<input name="id" type="hidden" id="id" value="<?=$_REQUEST[uid]?>" />
							<input name="op" type="hidden" id="op" value="update" />
						</fieldset>
					</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>

แต่พอค่ามันออกมาจะ Error ดังนี้คับ

Url: จะขึ้นแบบนี้ http://localhost/xxxxx/?page=myprofile?uid=2

และจะมี Error กลางหน้า แบบนี้ครับ

Warning: require_once(myprofile?uid=2.php) [function.require-once]: failed to open stream: No error in D:AppServwwwxxxxxindex.php on line 4
 
 
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'myprofile?uid=2.php' (include_path='.;C:php5pear') in D:AppServwwwxxxxxindex.php on line 4

รบกวนด้วยนะครับ
 


Pusirinon 110.170.246.xxx 26-06-2015 09:10:10

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
น่าจะผิดตรง link ส่วนแรก
 
<a href="?page=myprofile?uid=<?=$_SESSION['member_id'];?>" style="color: #ABABAB">ข้อมูลส่วนตัว</a> 
 
การส่งค่าตัวแปรไปใน url จะมีรูปแบบประมาณ นี้
 
<a href="?a=1&b=2&c=3">LINK</a>
 
ดังนั้นโค้ดด้านบนก็น่าจะประมาณนี้
 
<a href="?page=myprofile&uid=<?=$_SESSION['member_id'];?>" style="color: #ABABAB">ข้อมูลส่วนตัว</a> 


ninenik 183.88.78.xxx 26-06-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ได้แล้วคับ ขอบคุณมากครับพี่


pusirinon 110.170.246.xxx 26-06-2015 12:00


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ